dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Rejestracja online

Dlaczego warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną?

Dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, łączący wiele dyscyplin, skupiający w sobie zagadnienia zarówno z zakresu nauk społecznych jak i humanistycznych. Łączy zarówno teorię, jak i praktykę. W KANS studenci tego kierunku kształcą umiejętności praktyczne w unikatowych, nowoczesnych laboratoriach: studiu radiowym, pracowni telewizyjnej, pracowni multimedialnej oraz DJ-skiej.

Na program studiów składają się zajęcia wykładowe, warsztatowe i laboratoryjne obejmujące wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.  więcej >>>

Rekrutacja na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczne

Rekrutacja na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma charakter otwarty, co oznacza, że o wpisaniu na listę studentów decyduje kolejność zgłoszeń, a nie ranking świadectw.

Aby zostać przyjętym na studia, należy wypełnić dostępny na stronie Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowan kwestionariusz osobowy i dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • skan lub zdjęcie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • kolorowe zdjęcie w formacie .jpg, spełniające normy dotyczące zdjęć do dowodu osobistego,
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni,
  • oświadczenie o braku stwierdzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysleksji i dysortografii.

Materiały powiązane z kierunkiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Konferencja "Myśl i obraz" >>>
Kobiecy głos w Islamie" >>>
Dyplomacja - międzynarodowy wymiar komunikacji społecznej >>>
Wszechnica KANS: "Pamięć a media" >>>
Nagrody dla najlepszych studentów >>>
Konkurs Naukowy DZIKS >>>
Happening DZIKSu >>>
Wizyta w Radiu WROCŁAW >>>
Warsztaty eventowe >>>
 
Wybór profilu na kierunku będzie dokonywany po I semestrze studiów:
 
event i kreowanie wizerunku <<< 
kreowanie wizerunku i reklama <<< 
produkcja  medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego <<<
 

Rekrutacja na studia dzienne (stacjonarne)

Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek >>>

 

Informacje i kontakt z dziekanatem przyjmującym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
tel. 75 645 33 03
email: dziekanatwnhis@kans.pl

adres: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Lwówecka 18, Budynek 11, piętro 1, pokój 107
58 - 503 Jelenia Góra

 

<<< powrót do listy kierunków

instagram
instagram
instagram