Edukacja techniczno-informatyczna

Edukacja techniczno-informatyczna
Rejestracja online

Dlaczego warto studiować inżynierski kierunek właśnie w KANS?

Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna prowadzone są w formie stacjonarnej w dwóch specjalnościach:Informatyka przemysłowa i Techniczna ochrona klimatu.

Studia inżynierskie w formie stacjonarnej trwają 7 semestrów, realizowane w wymiarze 2115 godzin zajęć dydaktycznych oraz 960 godzin praktyk zawodowych.
 

Celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej, jako inżynier, projektant (eksploatator) systemów informatyczno-technicznych wspomagających procesy zarządzania i produkcji w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz instytucjach lub jako specjalista z dziedziny odnawialnej energii.Jako specjalista będzie przygotowany do pracy samodzielnej i w zespołach projektowych współpracując ze specjalistami innych branż przy rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem produkcji oraz podczas projektowania inżynierskiego.

Absolwenci specjalności Techniczna ochrona klimatu zdobędą wiedzę z zakresu ochrony klimatu, energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej i wodorowej, a także zastosowania kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Przyszli absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się m.in. odnawialnymi źródłami energii np.farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i wodne. Natomiast absolwenci dokonujący wyboru specjalności Informatyka przemysłowa będą przygotowani do realizacji zadań powiązanych z ciągłym unowocześnianiem procesów technologicznych związanych z komputerowym wspomaganiem obróbki skrawaniem, wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych, programowaniem manipulatorów oraz obrabiarek CNC.Absolwenci znajdą zatrudnienie w większości zakładów przemysłowych, w tym zakładach z działu automotiv.
     
Absolwent będzie biegle posługiwał się językiem obcym na poziomie B2 i posiadał umiejętność operowania językiem specjalistycznym, właściwym dla zakresu kształcenia. Jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Student zrozumie wagę współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, do czego przyczynią się m.in. obowiązkowe sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Poszerzy i wzmocni kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi poprzez realizowany na uczelni Program ERASMUS. Student może realizować się także w kołach naukowych i zainteresowań

 

Bogata oferta zajęć praktycznych umożliwia absolwentowi kierunku wykorzystanie swoich umiejętności do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, świadczącej różnego rodzaju usługi z dziedziny informatyki lub odnawialnych źródeł energii dla instytucji, zakładów produkcyjnych oraz indywidualnych odbiorców.
 

Dla kogo inżynierskie studia informatyczne?

Studia informatyczne na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna to odpowiedni wybór dla wszystkich osób, które:

  • są zainteresowane nowoczesnymi technologiami informatyczny oraz zmotywowane do stałego pogłębiania wiedzy na ten temat,
  • posiadają zdolność analitycznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów, są skrupulatne i rzetelne
  • pragną związać swoją przyszłość z najprężniej rozwijającą się w dzisiejszych czasach branżą rynkową.

Jak wygląda rekrutacja na studia informatyczne?

Aby rozpocząć studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczne w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, kandydaci powinni przejść procedurą rejestracji elektronicznej. Wymagane dokumenty to:

  • kolorowe zdjęcie o ustalonych wymiarach – dopuszczalne jest zdjęcie wykonane według zasad zdjęcia do dowodu osobistego lub ew. zrobione samodzielnie, zgodnie ze standardem,
  • świadectwo dojrzałości w formie skanu lub fotografii cyfrowej o określonych parametrach i w formacje .jpg.
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,

W procesie rejestracji kandydaci muszą podać również dane – numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego.

Materiały i artykuły powiązane ze studiami inżynierskimi:

Nowe systemy symulacyjno – pomiarowe >>>
Studenci ETI w drukarni >>>
Inżynierowie potrzebni od zaraz! >>>
Kurs programowania >>>
Spawarka światłowodów wzbogaca pracownie ETI >>>
Prace nad nowym kierunkiem inżynierskim (WEPA) >>>
Porozumienie z PMPoland >>>
Profesjonalne oprogramowanie w pracowniach ETI >>>

 
Rekrutacja na studia dzienne (stacjonarne) 
 
Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek >>>

 

Informacje i kontakt z dziekanatem przyjmującym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

tel. 75 645 33 32
email: dziekanatwnmit@kans.pl

adres: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
ul. Lwówecka 18, Budynek 3, Pokój 5
58 - 503 Jelenia Góra

 

<<< powrót do listy kierunków

instagram
instagram
instagram