Razem czy osobno. Cudzoziemcy w przestrzeni UE. - eksperci

Kim są nasi eksperci:

dr hab.Aldona Wiktorska - Święcka, nauki o polityce, MBA, pracownik naukowy, germanistka i europeistka, Uniwersytet Wrocławski.

Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Leadership Programm, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-Adenauer-Stiftung, Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalistka w zakresie polityk publicznych, w tym szczególnie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego. Zajmuje się w teorii i praktyce rozwojem sektora publicznego, zarządzaniem publicznym, innowacjami społecznymi, doradztwem politycznym, projektami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Czynnie zaangażowana w działalność publiczną (m.in. doradczyni Unii Metropolii Polskich i Dolnośląskiej Loży BCC, współpraca ekspercka z Kancelarią Prezydenta i Premiera RP, ministerstwami, administracją publiczną szczebla wojewódzkiego / regionalnego i lokalnego; doradzała m.in. Prezydentowi Wrocławia, wojewodom i marszałkom w zakresie strategii rozwoju regionalnego, komendantka Dolnośląskiej Chorągwi ZHP w latach 2000-2004). Ekspertka m.in. ONZ, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rządów Polski i Niemiec. 

Inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć, w tym o zasięgu europejskim i światowym, związanych z wprowadzaniem do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Pomysłodawczyni i współzałożycielka Polish Governance Institute, think-tankuspecjalizującego się w zakresie innowacji w zarządzaniu. 

Nominowana do Polskiej Nagrody Innowacyjności (przyznawanej przez Dziennik Gazeta Prawna) dla Uniwersytetu Wrocławskiego za kierowanie projektem „InnoSI” finansowanym ze środków unijnego programu Horyzont 2020. Doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedna z 50 kobiet polskiego CSR.

Dorota Whitten Socjolożka, mediatorka, trenerka zarządzania konfliktem. Swoje działania zawodowe prowadzi na styku tych trzech dziedzin, które uzupełniając się tworzą podwaliny pod budowanie dialogu wielopoziomowego w społecznościach lokalnych. Orędowniczka mediacji w budowaniu procesu partycypacji współzarządzania przestrzenią społeczną na poziomie miasta, osiedla, podwórka itp. Współtwórczyni licznych projektów, m. in. we współpracy z Radą Seniorów Osiedla Nadodrze, Kleczków i Ołbin oraz wielu innych działań społecznych.

Współtwórczyni programu zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych dla szkół polskich budowanego na wzór idei De Vreedzame School z Utrechtu. 

Współautorka Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” a także diagnozy potrzeb i możliwości szkół w zakresie pracy z uczniami, badania wielokulturowego, a obecnie również Analizy Funkcjonalnej Wrocławskich Osiedli oraz adaptacji podręczników i metod do Zarządzania Konfliktem i Mediacji Rówieśniczych dla szkół.

dr Jacek Trembecki:Uczestnik operacji United Nations Transitional Authority in Cambodia, Multinational Force – Iraq ,The International Security Assistance Force (ISAF), Afganistan.

Kinga Białek Psycholog i trenerka międzykulturowa. Certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenerka interpersonalna i międzykulturowa. Od 2000 roku prowadzi działania szkoleniowe i doradcze, których celem jest rozwój kompetencji międzykulturowych i międzyludzkich, dla Polaków i obcokrajowców, w Polsce i za granicą. Współautorka pierwszego w Polsce podręcznika dla trenerów międzykulturowych oraz redaktorka pierwszego w Polsce poradnika dla Polaków powracających do kraju. Od 16 lat specjalizuje się w budowaniu porozumienia między osobami pochodzącymi z różnych kultur, we wzmacnianiu potencjału osób migrujących oraz w dostosowywaniu kultury organizacji i lokalnej polityki w warunkach różnorodności kulturowej. Oprócz rozwijania własnej działalności, stale angażuje się w działalność społeczną odpowiadającą na aktualne potrzeby kulturowe. 

mgr inż. Jacek Jakubiec. Przez wiele lat wrocławianin, od 1971 r. jeleniogórzanin.

Architekt o specjalizacjach w zakresie urbanistyki i rewaloryzacji zabytków. Studiował na politechnikach we Wrocławiu i w Szczecinie, w latach 1974-75 odbył roczny staż urbanistyczny w zarządzie miasta Hanower (RFN). Główny projektant dwóch edycji planu ogólnego Jeleniej Góry: z roku 1974 oraz dla miasta jako stolicy województwa w roku 1977. Aktywnie zaangażowany na rzecz ekologicznej sanacji regionu, m.in. w sprawę wyeliminowania szkodliwej działalności chemicznego kombinatu „Celwiskoza”. Od 1977 roku społeczny opiekun XVI-wiecznego zabytku „Dwór CZARNE” i autor programu Międzynarodowego Ośrodka Kultury Ekologicznej planowanego o zabytkowy zespół folwarczno-dworski w Jeleniej Górze-Czarnem. Wieloletnie osobiste zaangażowanie na rzecz tego zabytku podsumował w książce „Dwór Czarne czyli monografia według Jacka” (wyd. Ad Rem, 2014).

W latach 1991-1996 - współorganizator i koordynator ze strony polskiej Euroregionu NEISSE-NISA-NYSA. Obecnie nadal z nim związany, zwłaszcza na polu współpracy transgranicznej na rzecz ochrony i pielęgnacji zabytków. W latach 1993-95 członek Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. tytułu „Jeleniogórzanin Roku 2006” w plebiscycie tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”.

Autor lub współautor kilkunastu prac badawczo-naukowych, uprawia też publicystykę związaną z dziedzinami jego pracy zawodowej i aktywności społecznej. 

Anna Zelno.Trenerka i konsultantka międzykulturowa, założycielka SIETAR Polska oraz członkini zarządu European Institute for Managing Diversity, wykładowca w Universitat Autònoma de Barcelona. 

Od 2004 roku z niezmienną pasją projektuje i prowadzi treningi dla kadry menadżerskiej, pracowników administracji publicznej, studentów i Trzeciego Sektora. Specjalizuje się w rozwój kompetencji międzykulturowej oraz zarządzaniu różnorodnością. Mieszka w Barcelonie.

instagram
instagram
instagram