filologia angielska

filologia angielska
Rejestracja online

Dlaczego warto studiować filologię angielską?

Zaletą studiowania filologii angielskiej jest przede wszystkim bogaty program studiów oferujący bardzo dużą liczbę godzin praktycznych wzbogaconych o zajęcia z języka branżowego, którego znajomość niezbędna jest na współczesnym rynku pracy. Studenci filologii angielskiej odbywają zajęcia w zakresie historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, gdyż znajomość faktów, realiów i wyzwań kulturowych w kontekście historycznym i współczesnym jest niezbędnym elementem wykształcenia każdego absolwenta studiów humanistycznych. Studenci filologii angielskiej, po pierwszym semestrze zajęć, dokonują wyboru jednego z profili. Profil nauczycielski, oprócz podstawowego modułu zajęć praktycznych, oferuje ciekawe zajęcia z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego, psychologii, emisji głosu czy pedagogiki. Absolwenci filologii angielskiej nauczycielskiej otrzymują uprawnienia do nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkola oraz szkoły podstawowej. Studenci profilu nauczycielskiego, przez cały czas trwania studiów, realizują również moduł biznesowy pozwalający na uzyskanie kompetencji językowych w zakresie translatoryki, ekonomii, techniki, medycyny etc. Studenci filologii angielskiej o profilu biznesowym mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych poprzez uczestnictwo w zajęciach odbywających się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Oprócz rozwijania czterech podstawowych sprawności językowych poznają język branżowy z takich dziedzin jak ekonomia, marketing, technologia, medycyna czy zarządzanie oraz zgłębiają techniki pracy tłumacza.  więcej >>>
 

Rekrutacja na filologię angielską

Pierwszym etapem rekrutacji na kierunek filologia angielska w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych jest rejestracja za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu. Wymagane dokumenty to:

  • kwestionariusz osobowy
  • skan lub zdjęcie świadectwa dojrzałości, wydanego przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  • kolorowe zdjęcie zgodne z wymogami stosowanymi dla zdjęć do dowodu osobistego, w formacie JPEG
  • skan lub zdjęcie oświadczenia kandydata, że nie ma on zdiagnozowanej dysleksji lub dysortografii
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym. Jeśli kandydat nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym, zobowiązany jest przystąpić do egzaminu z tego języka organizowanego przez Uczelnię.

Materiały powiązane z kierunkiem filologia angielska:

Konkurs kulturoznawczy >>>

Relacja z wyjazdu studyjnego >>>

Seminarium naukowe >>>

Koncert "English Christmas" >>>

Relacja: "Moja Turecka przygoda z Reasmusem" >>>

 

Wybór profilu na kierunku będzie dokonywany po I semestrze studiów:

filologia angielska z językiem biznesu <<<
filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym <<<
 
 
Rekrutacja na studia dzienne (stacjonarne): 
 
Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek >>>
 
 
Informacje i kontakt z dziekanatem przyjmującym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

tel. 75 645 33 04
email: dziekanatwnhis@kans.pl

adres: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Lwówecka 18, Budynek 11, piętro 1, pokój 107
58 - 503 Jelenia Góra

 

 

<<< powrót do listy kierunków

instagram
instagram
instagram