Praca : Konserwator

Praca : Konserwator

                                 KARKONOSKA                                                  

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

                 w JELENIEJ GÓRZE                         

Z A T R U D N I

na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko

KONSERWATORA

 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

-   wykonywanie bieżących napraw, remontów i konserwacji w obiektach uczelni;

-   przeprowadzanieprzeglądu budynków, terenu i pomieszczeń uczelni;

- uczestnictwo w pracach związanych z utrzymaniem czystości, porządku na terenie i w obiektach uczelni;

-   dbałość o tereny zielone uczelni.

Od kandydatów oczekujemy:

wykształcenia min. zawodowego;

-  sumienności;

-  zaangażowania;

-  dokładności w wykonywaniu zleconych zadań;

-  mile widziane uprawnienia z zakresu hydrauliki orazogólnych prac związanych z utrzymaniem obiektów w dobrym stanie technicznym.

 

CV należy kierować w terminie do 20.05.2022r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:

 

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Sekcja Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

 

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przy ulicy Lwóweckiej 18, 58-506 Jelenia Góra. Dane te będą przetwarzane przez KANS w celu realizacji procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

instagram
instagram
instagram