Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w KPSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w KPSW

Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zaszczycił swoją obecnością Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, który uczestniczy w Forum Ekonomicznym organizowanym w Karpaczu w dniach 8-10 września 2020.

Pan Minister w towarzystwie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Mroza spotkał się z nowymi Władzami Uczelni, Jej Magnificencją Rektorem dr n. med. Wiolettą Palczewską, prof. KPSW i Prorektorem dr Beatą Telążką, prof. KPSW.

Wizyta miała charakter roboczy, podczas której rozmawiano m. in. na temat wsparcia Uczelni przez MNiSW w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Minister zaleca realne (stacjonarne) uruchomienie działalności dydaktycznej, do czego KPSW jako jedyna uczelnia w Jeleniej Górze jest w pełni przygotowana wraz z początkiem roku akademickiego 1 października 2020. Poruszono temat konieczności przywrócenia tradycyjnych form zajęć, gdyż wykładowca aby zapewnić najwyższą jakość przekazywania wiedzy, powinien mieć bezpośredni kontakt ze studentem. Zdaniem Ministra, taka forma zajęć powinna być punktowana najwyżej przy ocenie efektów nauki, zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych.

Rozmawiano również o planach inwestycyjnych w Uczelni, jej rozwoju i zapewnieniu wsparcia przez Ministerstwo w tworzeniu nowych kierunków studiów.

Wizytę zakończyła wspólna konferencja prasowa Ministra, Senatora RP i Władz KPSW.

red. R. Tomasik

1
2
3
4
instagram
instagram
instagram