Podziękowania Rektora Elekta

Podziękowania Rektora Elekta

Szanowni Państwo,
Droga Wspólnoto Akademicka,
Drodzy Przedstawiciele Kolegium Elektorów,

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za aktywny udział w wyborach do funkcji Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2024. Dziękuję Państwu Elektorom za tak duży mandat zaufania. Traktuję go, jako inspirację i motywacjędo dalszej pracy.

Pragnę serdecznie podziękować Uczelnianej Komisji Wyborczej pod przewodnictwem Pana Profesora Bogdana Miedzińskiego, pracownikom informatycznym i administracyjnym  za przeprowadzenie sprawnego głosowania.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim pracownikom Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych, z którego się wywodzę,  za wspólną pracę na rzecz Wydziału, która wkrótce przełoży się na pracę na rzecz całej Uczelni. Pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pragnę zapewnić o moim wsparciu i chęci dynamicznego rozwoju Wydziału, w taki sposób, aby nasza Uczelnia miała szansę zrównoważonego rozwoju we wszystkich jej obszarach.

Przed nami nowe wyzwania, w których strategicznymi dla nas punktami dynamizacji rozwoju będą nade wszystko nowoczesna dydaktyka, edukacja menedżerska oraz rozwój nauki w praktycznym jej aspekcie.

Deklaruję, że podejmę wysiłki, by dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu realizować nasze cele strategiczne tak, aby nasza Uczelnia była cenioną jednostką dydaktyczną, a w przyszłości dydaktyczno-badawczą, działającą na rzecz społeczności lokalnej. Niech nasza Uczelnia będzie miejscem gdzie Pracownicy i Studenci mogą realizować swoje plany zawodowe i studiować swoje wymarzone kierunki kształcenia.

Dziękując za Państwa poparcie jeszcze raz podkreślam, że pełnienie funkcji Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze jest dla mnie największym zaszczytem.

Z wyrazami szacunku

Dr nauk medycznych Wioletta Palczewska

instagram
instagram
instagram