Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: Współczesne problemy zdrowotne – aspekt zdrowia psychicznego”

Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: Współczesne problemy zdrowotne – aspekt zdrowia psychicznego”

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
i
Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna
i Akademia Biznesu, Trutnov


zapraszają na polsko-czeskie seminarium tematyczne online:

 

„Współczesne problemy zdrowotne – aspekt zdrowia psychicznego”

20 MAJA GODZ. 12:30
Platforma Zoom. Wstęp wolny.

PROGRAM WYDARZENIA:

12:30 –  Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie uczestników spotkania.

12:45 – 13:15 dr Ewa Bakońska-Pacoń:

Znaczenie aktywności fizycznej w neurogenezie i poprawie pamięci.

13:20 – 13:35 Dyskusja

13:40 – 14:10 mgr Miloš Poláček 
Wspieranie działań w zakresie opieki nad uczniami i zespołami klasowymi

14:15– 14:30 Dyskusja

14:35 Zakończenie spotkania

 

Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia.

PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ

instagram
instagram
instagram