Rekrutacja na kierunek Biznes turystyczny

Rekrutacja na kierunek Biznes turystyczny

Z dumą informujemy, iż za zgodą Państwowej Komisji Akredytacyjnej otworzyliśmy kierunek biznes turystyczny. Rekrutacja już trwa.

Kierunek biznes turystyczny to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse) z zakresu nauk społecznych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne pozwolą absolwentowi efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Kształcenie na kierunku odbywa się w oparciu o współpracę ze środowiskiem lokalnym, korzystanie z kompetencji i doświadczeń przedstawicieli instytucji i placówek turystycznych oraz pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.

Zapraszamy do rekrutacji: kans.pl/pl/biznes-turystyczny

instagram
instagram
instagram