Rekrutacja na kierunek Choreoterapia już trwa!

Rekrutacja na kierunek Choreoterapia już trwa!

Z dumą informujemy, iż jako jedyna uczelnia w Polsce uruchomiliśmy studia podyplomowe Choreoterapia. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające postępowanie terapeutyczne, wykorzystujące taniec jako medium zmiany i rozwoju w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, w rozwoju osobistym kobiet, seniorów, w tym wykorzystanie terapii tańcem jako elementu integralnej i kompleksowej rehabilitacji.

Więcej informacji http://wpt.kpswjg.pl/pl/choreoterapia

Zapraszamy do rekrutacji: https://wd.kpswjg.pl/Rekrutacja/Rejestracja

instagram
instagram
instagram