Rekrutacja na kierunek Psychologia już trwa!

Rekrutacja na kierunek Psychologia już trwa!

Z dumą informujemy, iż za zgodą Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymaliśmy możliwość uruchomienia jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA!!!
 
 
 
 
 
Celem studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program studiów dostarcza uporządkowanej wiedzy z zakresu psychologii i jest zgodny z najnowszymi trendami i tendencjami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, uwzględnia współpracę interdyscyplinarną oraz przygotowuje absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w odpowiedzi na różnorodne potrzeby jednostki/ społeczności oraz wyzwania rynku pracy.
 
W ramach kierunku Psychologia studenci będą mieli możliwość wybrania jednej spośród specjalności:
 
-psychologia edukacyjna i wychowawcza
 
-psychologia w ochronie zdrowia
 
Zapraszamy do rekrutacji: http://kans.pl/pl/psychologia-magisterskie
instagram
instagram
instagram