Rekrutacja na Warsztaty Laboratorium Kariery cz 2

Rekrutacja na Warsztaty Laboratorium Kariery cz 2

                                              logo eu           

Rekrutacja studentów na cykliczne warsztaty  Laboratorium Kariery realizowane w ramach projektu: Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na cykliczne warsztaty Laboratorium Kariery realizowane w ramach projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wniosek studenta o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w budynku nr 12, p.201 – Biuro Karier (II piętro) w terminie do 13  lutego 2020 r. do godz. 11.00.

instagram
instagram
instagram