Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do wzięcie udziału w wizycie studyjnej - ANULOWANA

Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do wzięcie udziału w wizycie studyjnej - ANULOWANA

Projekt pod nazwą „KPSW –Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ze względu na przesunięcie terminu realizacji wizyty studyjnej spowodowane sytuacją pandemiczną w kraju anuluje się rekrutację pracowników KPSW do wzięcia udziału w zadaniu.

instagram
instagram
instagram