Wyniki I etapu rekrutacji 20/21

Wyniki I etapu rekrutacji 20/21

Wyniki I etapu rekrutacji (01.09.2020 r.):

kierunek filologia, filologia angielska
lista >>>

kierunek pedagogika 
lista >>>

kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wszyscy kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia  zostali zakwalifikowani na I rok studiów.

kierunek filologia, filologia germańska
Wszyscy kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia  zostali zakwalifikowani na I rok studiów. 

kierunek dietetyka
lista >>>

kierunek edukacja techniczno-informatyczna 
Wszyscy kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia  zostali zakwalifikowani na I rok studiów. 

kierunek pielęgniarstwo I stopnia
lista >>>

kierunek wychowanie fizyczne
Wszyscy kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia  zostali zakwalifikowani na I rok studiów. 

kierunek fizjoterapia jednolite magisterskie
lista >>>

kierunek pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Wszyscy kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia  zostali zakwalifikowani na I rok studiów. 

Jednocześnie informujemy, że ostateczna decyzja o przyjęciu na I rok studiów zostanie podjęta po uzupełnieniu limitu przyjęć.

Rekrutacja zakończy się dnia 08.10.2020 roku. 

Rejestracja online >>>

Zasady rekrutacji >>>

instagram
instagram
instagram