pedagogika

pedagogika
Rejestracja online

Dlaczego warto studiować pedagogikę?

Studia na tym kierunku pozwolają zdobyć wiedzę teoretyczną i metodyczną  przygotowującą do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi oraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym.
Absolwent pedagogiki nabędzie  umiejętności  w zakresie stawiania diagnoz etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych i kryminologicznych oraz programowania działań resocjalizujących, ponadto studia pozwalają na podjęcie pracy w służbach mundurowych.  więcej >>>

Rekrutacja na studia pedagogiczne

Rekrutacja na studia pedagogiczne pierwszego stopnia mają charakter otwarty, co oznacza że o wpisaniu na listę studentów decyduje kolejność zgłoszenia – nie jest prowadzony ranking świadectw. Studenci starający się o przyjęcie powinni wypełnić dostępny na stronie KANS kwestionariusz osobowy, do którego dołączone zostaną:

  • skan lub zdjęcie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  • kolorowe zdjęcie w formacie .jpg, wykonane zgodnie ze standardami dla zdjęć do dowodów osobistych,
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni.

Pedagogika w trybie dziennym

Studia w trybie dziennym to opcja dedykowana tym ze studentów, którzy planują skoncentrować się w pełni na nauce. Duża ilość zajęć praktycznych oraz teoretycznych, kontakt z kadrą nauczycielską oraz bogate zaplecze dydaktyczne pozwalają zdobyć szeroką wiedzą oraz umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą

Dla kogo jednolite studia pedagogiczne?

Jednolite studia pedagogicznego to kierunek przeznaczony dla osób, które nie boją się trudnych wyzwań w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnych środowisk. Zadaniem pedagoga jest opracowywanie metod ochrony dzieci przed negatywnym wpływem środowiska, np. w patologicznych rodzinach bądź placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych. Poza poczuciem misji, kandydat powinien odznaczać się dużą cierpliwością, empatią, kreatywnością i aktywnością.

 
Materiały i artykuły powiązane z pedegogiką:
 
Pracownia kryminalistyczna >>>
Bezpłatne konsultacje z psychologiem >>>
Relacja z wykładu "Oswoić autyzm" >>>
Relacja z corocznego koncertu "Jasełka 2019" >>>
Warsztaty symulacyjne >>>
 
Wybór profilu na kierunku będzie dokonywany po I semestrze studiów:
 
resocjalizacja z kryminologią <<<
resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych <<< 
 
Rekrutacja na studia dzienne (stacjonarne)

Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek >>>

 

Informacje i kontakt z dziekanatem przyjmującym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
tel. 75 645 33 03
email: dziekanatwnhis@kans.pl

adres: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Lwówecka 18, Budynek 11, piętro 1, pokój 107
58 - 503 Jelenia Góra

 

<<< powrót do listy kierunków

instagram
instagram
instagram