pielęgniarstwo magisterskie

pielęgniarstwo magisterskie
Rejestracja online

Dlaczego warto kontynuować studia pielęgniarskie?

Studia nadają absolwentom tytuł naukowy magistra, co może mieć istotny wpływ na rozwój dalszej kariery zawodowej, awans lub podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, na korzystniejszych warunkach. 
 
Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej zrodziło potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w tym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy pielęgniarkom i pielęgniarzom pogłębianie wiedzy w trakcie studiów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podczas organizowanych specjalnie dla nich kursów doszkalających.
 
Dyplom pielęgniarski uprawnia do wykonywania zawodu na terenie UE i państw stowarzyszonych.
 
Kierunek posiada ultranowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w kontrolowanych warunkach symulujących warunki szpitalne, studenci zdobywają umiejętności praktyczne na wysokiej klasy fantomach symulujących stan pacjentów.   więcej >>>
 

Rekrutacja na studia magisterskie

Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo przeznaczone są dla wszystkich absolwentów licencjackich studiów pielęgniarskich. O przyjęciu kandydata na studia magisterskie decyduje wynik egzaminu dyplomowego oraz ukończenia studiów – kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Dodatkowo punktowane są udokumentowane osiągnięcia w przebiegu studiów – kandydat może uzyskać maksymalna 15 punktów za referaty na konferencjach naukowych lub publikacje w pismach naukowych bądź zawodowych. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 65 punktów

Dlaczego warto zdecydować się na pielęgniarskie studia magisterskie?

Studia magisterskie stwarzają możliwość znacznego podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Podczas zajęć studenci zdobywają nową wiedzę i umiejętności, które zwiększają ich szanse na rynku pracy oraz otwierają drogę do awansu, a zatem wyższych zarobków oraz lepszych warunków pracy. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej honorowany jest w państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej.

Nauka na studiach magisterskich może być realizowana w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Studia zaoczne to dobre rozwiązanie dla wszystkich studentów, którzy pragną łączyć naukę z aktywnością zawodową lub studiowaniem na innych kierunkach. Niezależnie od wybranego trybu program realizowany jest w trakcie czterech semestrów, materiał pozostaje niezmienny. Studenci zaoczni mają również dostęp do tego samego zaplecza dydaktycznego, dzięki czemu mogą w praktyce szlifować swoje umiejętności.

Studia pielęgniarskie w trybie zaocznym

Studia pielęgniarskie w trybie zaocznym to rozwiązanie dla tych spośród studentów, którzy planują łączyć studiowanie z aktywnością zawodową lub nauką na innych kierunkach. Program realizowany jest weekendowo, podczas odbywających się co dwa tygodnie zjazdów.

Dlaczego warto wybrać studia zaoczne?

  • duża oszczędność czasu – w trakcie nauki student uczestniczy w mniejszej ilości wykładów i ćwiczeń, między zjazdami może pracować lub brać udział w innych zajęciach,
  • oszczędność pieniędzy – studiowanie zaoczne pozwala zrezygnować z codziennych dojazdów oraz kosztów wynajmu mieszkania,
  • rozbudowany program – osoby studiujące zaocznie nabywają tą samą wiedzę, co studenci na studiach dziennych,
  • dostęp do zaplecza dydaktycznego – studenci zaoczni również mogą korzystać Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
Materiały i artykuły powiązane z kierunkiem pielęgniarstwo:
 
 
Rekrutacja na studia dzienne (stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne), magisterskie
 

Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek >>>

Informacje i kontakt z dziekanatem przyjmującym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

tel. 75 645 33 30
email: dziekanatwnmit@kans.pl

adres: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
ul. Lwówecka 18, Budynek 3, Pokój 9
58 - 503 Jelenia Góra

 

<<< powrót do listy kierunków

instagram
instagram
instagram