Razem czy osobno. Cudzoziemcy w przestrzeni UE. - program

11:00 - 12:00

Edukacja i komunikacja międzykulturowa - teoria i praktyka

dr hab Aldona Wiktorska - Święcka "Edukacja międzykulturowa jako element kształtowania postaw obywatelskich - W jaki sposób możemy skorzystać z doświadczeń Niemiec?"

Dorota Whitten "Zarządzanie konfliktem wielokulturowym jako systemowy, kompleksowy program zmiany paradygmatu komunikacji w środowisku szkolnym".

dr Jacek Trembecki: „Od zasady „wzajemnego szacunku” do „komunikacji międzykulturowej”

12:10 - 13:10

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Kinga Białek "Psycholog międzykulturowa o doświadczeniach z pogranicza".

Jacek Jakubiec: „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - eksperyment, który się sprawdził”.

Anna Zelno "Integracja miedzykulturowa w Hiszpanii. Dobre praktyki i ich efekty".

13:20 - 14:30

Dyskusja

instagram
instagram
instagram