Razem w przestrzeni UE - relacja

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Komunikacji Wizerunkowej postawili pytanie: „Razem czy osobno – cudzoziemcy w przestrzeni UE”. Seminarium naukowe poświęcone tak ważnym kwestiom przyciągnęło wybitnych specjalistów z dziedziny komunikacji i kultury, a także studentów „Karkonoskiej”.

Wydarzenie zorganizowane na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych powstało z inicjatywy studentów zaangażowanych w Koło Komunikacji Wizerunkowej, przy współpracy z drem Jerzym Widerskim i dr Oliwią Tarasewicz – Gryt.

Seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony wielu specjalistów komunikacji międzykulturowej, a takżeosób, które mają doświadczenie w pracy w środowiskach międzynarodowych. Wśród prelegentów znaleźli się:

Dr Jacek Trembecki – uczestnik operacji w Iraku i Kambodży, który dzielił się swoimi doświadczeniami w wykładzie poświęconym misjom pokojowym.

Dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka – specjalista z zakresu nauk o polityce przedstawiła dobre praktyki w zakresie edukacji międzykulturowej w Niemczech. Kinga Białek, zajmująca się szkoleniami interpersonalnymi i międzykulturowymi,  podzieliła się swoimi doświadczeniami w prelekcji „Psycholog międzykulturowa o doświadczeniach z pogranicza” przedstawiając bardzo ciekawe studia przypadków. Anna Zelno, również trenerka i konsultantka międzykulturowa, założycielka SIETAR Polska opowiadała o integracji międzykulturowej w Hiszpanii, przedstawiając dobre praktyki i ich efekty na przykładzie Barcelony. Pan Jacek Jakubiec zamknął część teoretyczną wykładem „Euroregion Nysa – eksperyment który się sprawdził”, potwierdzając tezę wieloma przykładami, jako współtwórca tej struktury.

Dodatkowo poza prelegentami i studentami „Karkonoskiej” w wydarzeniu brali udział również uczniowie z I LO w Jeleniej Górze.

Seminarium pozwoliło specjalistom z zakresu komunikacji sformułować jednoznaczną opinię –
– wspólne działanie jest zdecydowanie  korzystniejsze niż izolacja w każdej postaci. Uczestnicy zgodzili się z prezentowanymi stanowiskami. Założone wcześniej cele edukacyjne, które przyświecały tworzeniu tego seminarium zostały zrealizowane.

Prezentowane wykłady ukażą się drukiem w 2017 roku. Podobne spotkania będą organizowane cyklicznie.

red. Krzysztof Lewandowski

Dr hab. Aldona Wiktorska Święcka
dr Jacek Trembecki
otwarcie seminarium
studenci KPSW
instagram
instagram
instagram