Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej - program

I dzień konferencji 21 maja 2018 r.

09.00-10.00 rejestracja uczestników
10.00-10.15 otwarcie konferencji
10.15-11.30 sesja plenarna
11.30-12.00 przerwa na kawę
12.00-13.00 sesja plenarna
13.00-14.00 obiad
14.00-16.30 obrady w sekcjach i/lub warsztaty
19.00 uroczysta kolacja

II dzień konferencji 22 maja 2018 r.

09.00-10.30 obrady w sekcjach
10.30-11.00 przerwa na kawę
11.00-12.30 obrady w sekcjach
13.30-14.30 obiad
14.30-15.00 podsumowanie konferencji

instagram
instagram
instagram