wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne
Rejestracja online

 

Dlaczego warto studiować wychowanie fizyczne?

Studia na tym kierunku przygotowują do pobudzania różnych form aktywności w czasie wolnym oraz planowania, programowania i organizacji imprez sportowych, środowiskowych, eventów o charakterze rekreacyjnym w zależności od zakresu dla grup, klubów sportowych lub indywidualnego klienta lub sportowca. Absolwenci znajdują zatrudnienie w organizacjach zajmujących się turystyką, sportem i szeroko pojętą rekreacją oraz są wyjątkowo poszukiwaną w naszym regionie grupą zawodową.
 
Zaletą studiowania tego kierunku w KPSW jest m. in. dostęp do Krytej Pływalni, Hali Sportowej, czy wysokiej klasy sprzętu wspomagającego wyspecjalizowany trening sportowy i rehabilitację. Ponadto Studenci uczestniczą w cyklach obozów praktycznych oraz uzyskują wsparcie przy zdobywaniu uprawnień do prowadzenia różnego rodzaju zajęć sportowych, w tym kwalifikacje nauczycielskie.  więcej >>>

Rekrutacja na kierunek Wychowanie Fizyczne

Wstęp na studia na kierunku Wychowanie Fizyczne jest wolny, co oznacza, że o przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia składa się poprzez wypełnienie dostępnego na stronie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej kwestionariusza osobowego i dołączenie do niego następujących dokumentów:

Dla kogo przeznaczone są studia z wychowania fizycznego?

Sport i aktywność fizyczna to ważna dziedzina życia każdego człowieka, w szczególności dzieci. Zadaniem nauczyciela wychowania fizycznego jest odpowiednie motywowanie do podjęcia aktywności przez młodzież szkolną, a także takie planowanie wydarzeń sportowych z udziałem uczniów, by stanowiły one atrakcyjną, rozwijającą i korzystną dla zdrowia formę rekreacji. Kandydatami na studia na kierunku wychowanie fizyczne są osoby, którą łączą w sobie pasję do nauczania z zamiłowaniem do sportu. Bardzo ważne jest, by były to osoby charakteryzujące się wysokim poczuciem odpowiedzialności i cierpliwością, a także kreatywnością i charyzmą.

 
Materiały i artykuły powiązane z kierunkiem wychowanie fizyczne:
 
 
Wybór profilu na kierunku będzie dokonywany po I semestrze studiów:

 

animator czasu wolnego <<< 


Rekrutacja na studia dzienne (stacjonarne)

Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek >>>

Informacje i kontakt z dziekanatem przyjmującym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

tel. 75 645 33 32
email: dziekanatwnmit@kans.pl

adres: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
ul. Lwówecka 18, Budynek 3, Pokój 5
58 - 503 Jelenia Góra

 

<<< powrót do listy kierunków

  • skanu lub zdjęcia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  • kolorowe zdjęcie w formacie .jpg, spełniające normy dotyczące zdjęć do dowodu osobistego,
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni.
instagram
instagram
instagram