tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Fizjoterapia i opieka w geriatrii REKRUTACJA TRWA!

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Fizjoterapia i opieka w geriatrii wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu specjalistów z zakresu opieki nad osobami starszymi. Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, co zwiększa ich kompetencje zawodowe w zakresie postępowania usprawniającego i opieki nad osobami starszymi. Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował szerszą wiedzą na temat aspektów starzenia się organizmu ludzkiego. Wzbogaci swoje kompetencje zawodowe w zakresie opieki fizjoterapeutycznej i pielęgnacyjnej w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych.

Studia mają profil praktyczny, charakteryzują się: 

•    przeważającym udziałem form dydaktycznych służących zdobywaniu przez uczestnika umiejętności praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, seminaria, zajęcia praktyczne),
•    przewagą efektów kształcenia odnoszących się do umiejętności wspomagających działalność praktyczną,
•    przewagą aktywizujących metod kształcenia oraz metod praktycznych rozwijających umiejętności poprzez: pokaz, ćwiczenia, inscenizacje, metody poszukujące oparte na obserwacji, metody seminaryjne oparte o pracę własną studenta indywidualną bądź zespołową). 
•    częściową walidacją efektów kształcenia w środowisku potencjalnego miejsca pracy (praktyki)

Adresaci studiów podyplomowych

Adresatami studiów podyplomowych są osoby, które uzyskały stopień licencjata na kierunkach medycznych, przede wszystkim absolwenci I lub II stopnia kierunków: Fizjoterapia i Pielęgniarstwo, którzy pracują w swoim zawodzie lub zamierzają podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu tych studiów.

W programie studiów znajdują się miedzy innymi:

- styl życia a zdrowe starzenie organizmu ludzkiego;

- elementy terapii zajęciowej i relaksacji w fizjoterapii osób starszych;

- fizjoterapia ogólna i kliniczna  w geriatrii:  dysfunkcje narządu ruchu, neurologia, choroby wewnętrzne, medycyna paliatywna, psychiatria.

Na studiach podyplomowych zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, lekarzy, specjalistów fizjoterapii z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze oraz specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, między innymi: dra Dariusza Milko,      dra Bogdana Pietraszewskiego, dr Ewę Bakońską – Pacoń.

Studia trwają 2 semestry, obejmują 220 godzin dydaktycznych, 40 godzin przeznaczonych na praktykę zawodową (30 punktów ECST) – prowadzonych w formie hybrydowej.

Zasady rekrutacji:

Złożenie w terminie kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz podanie na studia podyplomowe.

Dokumenty należy przesłać na adres: dziekanatWNMiT@kans.pl 

Cena: 4900 zł (możliwość płatności w ratach).

Drogi Kandydacie, jeżeli chciałbyś skorzystać z pożyczki na kształcenie, odsyłamy do strony www.inwestujwrozwoj.pl - gdzie można uzyskać więcej informacji na temat pomocy materialnej.
 

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.