tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Zdobądź niezbędną wiedzę z zakresu teorii przestępstw. Poznaj zasady wykorzystywane podczas czynności kryminalistycznych na miejscu zbrodni. Zostań kryminologiem!

Podnieś swoje kwalifikacje!

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką kryminalistyczną w tym, z motywami popełniania przestępstw i technikami ich ścigania, a także przekazanie ogólnej wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością i wiedzy specjalistycznej z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości.

Nabyta w czasie studiów podyplomowych wiedza w zakresie kryminologii, kryminalistyki i przestępczości, oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania w przypadku sytuacji niestandardowych - kryzysowych, wymagających kreatywnego podejścia i szerokiego oglądu, stanowić będą w pracy zawodowej absolwentów studiów podstawę dokonywania prawidłowej oceny ryzyka popełniania przestępstw i ustalenia działań prowadzących do ich wyeliminowania, jak również opracowania strategii działań po ujawnieniu przestępstw. Absolwenci studiów znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii sądowej oraz psychologii zachowań przestępczych. Wzbogacą swoje kwalifikacje, co pozwoli im na nowoczesne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem.

Studia podyplomowe Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości skierowane są do:

  • osób z wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości
  • absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom co najmniej licencjata i zamierzających podjąć pracę lub pracujących w: strukturach MSWiA (m.in. Policja, ABW, CBA, Straż Graniczna)
  • osób zatrudnionych w firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa (m.in. prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne)

Czas trwania studiów: 2 semestry Forma studiów: niestacjonarna, online lub hybrydowo

Cena: 3100 zł Zobacz program studiów

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.