tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kierowanie marki lidera w administracji publicznej

Poznaj tajniki sztuki wystąpień publicznych, kreowania marki osobistej, efektywnego komunikowania się, zarządzania zespołem i naucz się jak być liderem w świecie biznesu, polityki czy mediów.

Podnieś swoje kwalifikacje!

Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprzez doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i przywódczych liderów funkcjonujących w sferze publicznej. Zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się z kluczowymi grupami otoczenia, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego (pracownikami, mieszkańcami, liderami opinii, organizacjami, partnerami). Zdobycie umiejętności kreowania własnej marki i wizerunku. Praktyczne zapoznanie się z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zarządzaniu publicznym, takimi jak budowanie partnerstw i współpraca, także międzysektorowa, myśleniem projektowym i sieciowym, współzarządzaniem. Zapoznanie z najnowszymi trendami. Zdobycie praktycznych kompetencji liderskich. Poznanie i rozwijanie umiejętności planowania, przygotowywania, realizowania i analizowania przeprowadzonych kampanii komunikacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.

Studia podyplomowe Kreowanie marki lidera w administracji publicznej skierowane są do:

  • pracowników administracji publicznej rządowej oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów oraz dla tych, którzy planują zatrudnienie w administracji publicznej
  • pracujących w strukturach jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego
  • pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją
  • przygotowujących się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze
  • planujących karierę polityczną w samorządzie
  • pracujących w biurach promocji
  • chcących rozwijać kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów

Wymagania: ukończone studia magisterskie lub licencjackie

Czas trwania studiów: 2 semestry Forma studiów: online

Cena: 3 400 zł Zobacz program studiów

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.