tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

E-Uczelnia w KANS

E-Uczelnia w KANS

Poniżej przedstawiamy narzędzia które są wykorzystywane w KANS do komunikacji elektronicznej oraz nauczania zdalnego.
 1. Wirtualny Dziekanat oraz służbowa poczta elektroniczna w domenie kans.pl  https://wd.kans.pl - to podstawowe narzędzia do komunikacji wykładowców ze studentami. Wirtualny Dziekanat jest  oficjalnym kanałem w którym prowadzący publikują ogłoszenia dla studentów dotyczące zajęć online. Wszyscy studenci powinni regularnie sprawdzać swoje konto i ogłoszenia opublikowane przez prowadzących w serwisie Wirtualny Dziekanat.  Studenci mogą komunikować się zwrotnie z prowadzącymi na ich uczelniane służbowe adresy e-mail tj. imie.nazwisko@kans.pl (bez polskich znaków w adresie e-mail). W przypadku gdy student zapomniał hasła lub loginu do Wirtualnego Dziekanatu należy użyć przycisku "Nie pamiętam hasła" i wprowadzić swój adres a-mail taki jaki został podany w Wirtualnym Dziekanacie. Na ten adres zostanie wysłany e-mail z loginem i linkiem który należy kliknąć w celu ustanowienia nowego hasła do Wirtualnego Dziekanatu.
   
 2. Platforma e-learningowa Moodle KANS https://moodle.kans.pl – platforma zawierająca kursy z poszczególnych przedmiotów. Platforma e-learningowa Moodle dysponuje szeregiem funkcji umożliwiających prowadzącym zajęcia publikowanie materiałów dydaktycznych, tworzeniem testów, zadań oraz ich bieżące ocenianie. Platforma umożliwia także komunikację ze studentami za pomocą wiadomości prywatnych lub chatu.  Kursy zakładane są na prośbę wykładowców. Studenci logują się do Moodle w następujący sposób. Login: imie.nazwisko (małe litery, bez poslkich znaków) Hasło:Nazwisko-nralbumu np. Login: jan.kowalski Hasło: Kowalski-11234 W przypadku gdy student zapomniał loginu lub hasła należy użyć opcji "Zapomniałeś nazwy użytkownika lub hasła?" Po wprowadzeniu adresu e-mail (takiego jaki został podany w Wirtualnym Dziekanacie) zostanie przesłany na adres e-mail login i link do zmiany hasła.
  Instrukcja Moodle dla studentów
  Instrukcja Moodle dla wykładowców
 3. Platforma Microsoft Office 365 A1  (w tym aplikacja do wideokonferencji Microsoft Teams)

  Dostępna pod adresem: https://login.microsoftonline.com

  Identyfikator użytkownika (nazwa konta użytkownika) używany do zalogowania do usługi to  w przypadku studentów to: nralbumu@student.kans.pl a w przypadku pracowników imie.nazwisko@pracownik.kans.pl. (bez polskich znaków). Format hasła którego należy użyć do pierwszego logowania to: Cs#PESEL np. Cs#79090701456, a w przypadku pracowników informacja taka jest umieszczona w serwisie pracowniczym KANS w zakładce E-learning. W szczególnych przypadkach (np. studenci studiów podyplomowych) hasła moga być przesyłane indywidualnie na podany przez studenta adres e-mail.  W przypadku problemów z hasłem należy użyć opcji „Nie pamiętam hasła”. W pole identyfikator użytkownika wprowadzamy nasz identyfikator użytkownika w usłudze Office 365 A1 zgodnie ze schematem powyżej. Procedura zmiany hasła zostanie zainicjowana w przypadku studentów na wybrany prywatny adres e-mail zarejestrowany w Wirtualnym Dziekanacie a w przypadku pracowników na służbowy adres e-mail w domenie kans.pl

  UWAGA! Konta zakładane po 1.10.2022 rejestrowane są już w domenie kans.pl w związku z czym identyfikatory to odpowiednio imie.nazwisko@pracownik.kans.pl i  nralbumu@student.kans.pl | Konta założone przed 1.10.2022 posiadają jeszcze identyfikatory imie.nazwisko@pracownik.kpswjg.pl oraz nralbumu@student.kpswjg.pl

  Każdy student KANS posiada na platformie Office 365 swój własny uczelniany adres e-mail w formacie nralbumu@student.kans.pl Adresy te zostały również dodane do kartoteki studenta w Wirtualnym Dziekanacie jako uczelniane adresy e-mail.  Dodatkowo dla każdego konta utworzone zostały tzw. aliasy umożliwiające wysłanie poczty na adres w formacie: Imie.Nazwisko@student.kans.pl (imię i nazwisko bez polskich znaków, dla osób mających bardziej złożone nazwisko np. dwu lub trzy członowe, elementy nazwiska połączone są znakiem minus np. Jan.Kowalski-Nowak@student.kans.pl). Pocztę elektroniczną można wysyłać i odbierać za pośrednictwem aplikacji Outlook (https://outlook.office.com/) dostępnej online na platformie Office 365 KANS jak również za pomocą dowolnego klienta poczty e-mail.

  Informujemy również, że od dnia 1.04.2024 korespondencja e-mail z Uczelnią będzie się odbywała tylko za pomocą uczelnianych adresów e-mail. Prosimy o systematyczne sprawdzanie skrzynki pocztowej.

  UWAGA! Usługa Office 365 w wersji A1 udostępniona przez KANS nie posiada możliwości pobierania, instalowania i aktywacji aplikacji klasycznych tzn. instalowanych na komputerze użytkownika i aktywowanych za pomocą klucza produktu. W tej wersji dostępne są tylko uproszczone wersje aplikacji typu Word, Excel online działające tylko w przeglądarce internetowej.

  >>> Regulamin usługi Office 365  <<<

  >>> Pierwsze logowanie w usłudze Office 365 <<<

  >>> Odzyskiwanie hasła w usłudze Office 365 <<<

  >>> Instrukcja Microsoft Teams dla studentów <<<

  >>> Instrukcja Microsoft Teams dla wykładowców <<<

  >>> Szybki start w usłudze Microsoft Teams <<<

 

Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem proponowanych narzędzi prosimy zgłaszać e-mailem pod adres it@kans.pl

>>Pomoc zdalna KANS Anydesk<<

Instrukcje dotyczące E-learningu dla wykładowców znajdują się w serwisie pracowniczym KANS w zakładce E-learning.

 

Dział Informatyczny

KANS w Jeleniej Górze