tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kierunki Studiów

Poziom kształcenia Kierunki studiów
Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej

Nazwa kierunku studiów: Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne Specjalności: Analityka Big Data – programowanie i projektowanie badań Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Pierwsze w Polsce studia licencjackie wkraczające w magiczny obszar sztucznej inteligencji. Big Data, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024! Pracujemy w niezwykłej epoce technologicznego przełomu. Trwa wyścig gigantów zdobywających dane. Uczeni kierują swoją uwagę w stronę wydajnych algorytmów analizujących olbrzymie zasoby danych. Użytkownicy nowych technologii, pełni obaw, oswajają ich możliwości. Fascynujący czas. I tu realizujecie swoje pasje. Zapraszamy w przyszłość!   Czym jest Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej? Studia w obszarze Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej otwierają drzwi do świata, gdzie nowoczesne technologie łączą się z analizą ogromnych zbiorów danych. Za fasadą tej fascynującej dziedziny kryją się skomplikowane algorytmy uczenia maszynowego, sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego, systemy eksperckie i metody statystyczne. Studenci zdobywają umiejętności programowania, analizy danych, zarządzania projektami badawczymi oraz wizualizacji wyników badań.   Czego się nauczysz? Nauczysz się wykorzystywać sztuczną inteligencję w badaniach biznesowych, analizować dane za pomocą technik Big Data, projektować badania społeczno-ekonomiczne i analizować dane behawioralne. Studia obejmą również skuteczne zarządzanie zespołami, korzystanie z otaczających danych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych, a także analizowanie, prognozowanie i projektowanie procesów gospodarczych i społecznych dla biznesu i administracji. Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne: 1. Analityka Big Data, programowanie i projektowanie badań - studenci tej specjalności zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, programowania oraz projektowania badań. Kładzie się nacisk na praktyczne umiejętności korzystania z języków programowania, takich jak Python i R, a także na projektowanie i realizację badań opartych na najnowocześniejszych narzędziach badawczych i technologiach. Program ten obejmuje również zagadnienia związane z eksploracją danych, tworzeniem modeli prognostycznych i symulacyjnych, oraz skupia się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej w indywidualnych projektach badawczych. 2. Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych - specjalizacja ta skierowana jest na rozwijanie umiejętności interpretacji i analizy danych w kontekście otoczenia społeczno-ekonomicznego. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie analizy danych behawioralnych, projektowania badań społeczno-ekonomicznych oraz wykorzystywania metod statystycznych i ekonometrycznych do interpretacji wyników. Program obejmuje także zagadnienia związane z komunikacją społeczną, przydatnością wyników analiz dla celów biznesowych oraz umiejętnościami prezentacji wyników badań zarówno dla specjalistów, jak i decydentów biznesowych. Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci obu specjalności będą przygotowani do pracy w różnych sektorach gospodarki i instytucjach badawczych. Otwierają się przed nimi drzwi do roli analityków danych, ekspertów ds. sztucznej inteligencji, badaczy rynkowych, specjalistów ds. zarządzania danymi oraz konsultantów ds. innowacji. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach badawczych, instytucjach rządowych, firmach konsultingowych oraz sektorze edukacyjnym, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na inteligentnej analizie danych.   Zostań liderem nowoczesnej gospodarki!   Przejdź do REKRUTACJI  

Biznes turystyczny

Nazwa kierunku studiów: Biznes turystyczny Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne Specjalności: Hotelarstwo i SPA & Wellness Obsługa ruchu turystycznego Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Odkrywaj świat Biznesu Turystycznego, gdzie Twoje pasje łączą się z ekscytującymi możliwościami kształtowania przyszłości w dynamicznej branży!   Czym jest Biznes turystyczny? To nowoczesna dziedzina nauk społecznych, łącząca zarządzanie, jakość, ekonomię i finanse. Studiując, zdobędziesz praktyczne umiejętności i społeczne kompetencje, kluczowe dla sukcesu na dzisiejszym rynku pracy. Kierunek ten kładzie nacisk na współpracę z lokalnym środowiskiem, gwarantując realne doświadczenia i praktyki w instytucjach turystycznych. Na biznesie turystycznym nie tylko zdobywasz wiedzę - kształcisz się pod okiem doświadczonych profesjonalistów. Dzięki bliskiej współpracy z instytucjami turystycznymi, nasze studia stawiają na praktyczne podejście do nauki. Odkryj, jak biznes turystyczny naprawdę funkcjonuje, rozwijaj umiejętności zarządzania i poznawaj tajniki ekonomii turystycznej. Wybierając Biznes Turystyczny, wybierasz drogę do kariery pełnej możliwości i wyzwań w jednym z najbardziej ekscytujących sektorów gospodarki!   Czego się nauczysz? Rozpoczynając studia na kierunku Biznes turystyczny, zanurzysz się w fascynujący świat turystyki i gościnności. Twoja ścieżka nauki obejmie jeden z dwóch atrakcyjnych modułów specjalnościowych:  1. Hotelarstwo i SPA & Wellness - w ramach tej specjalności zdobędziesz rozszerzone kompetencje z zakresu organizacji i zarządzania obiektami hotelarskimi. Będziesz eksplorować tajniki kształtowania marki i wizerunku hotelu, promowania zdrowego stylu życia oraz koordynowania procesów leczniczych. Poznasz również tajniki zarządzania finansami, dynamicznego zarządzania cenami usług i procedur pobytu klienta zgodnych z regulacjami prawno-turystycznymi. Ucząc się od ekspertów branżowych, zyskasz wgląd w organizację, ekonomikę, normy jakości, systemy informatyczne i zarządzanie finansami w hotelarstwie. 2. Obsługa ruchu turystycznego - w ramach tej specjalności przygotujesz się do kształtowania oferty turystycznej, zarządzania atrakcjami turystycznymi i promowania regionu. Będziesz zdobywać praktyczne umiejętności z obszaru funkcjonowania biur podróży, zarządzania atrakcjami turystycznymi, oraz bezpośredniej obsługi turystów. Zajmiesz się planowaniem oferty, kształtowaniem cen, sprzedażą i promocją produktów turystycznych. Również umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza w kontekście obsługi gościa hotelowego oraz turysty, będą kluczowym elementem Twojego rozwoju.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Po ukończeniu studiów, stanie się dla Ciebie dostępny zróżnicowany rynek pracy. Wyposażony w unikalne umiejętności i specjalistyczną wiedzę, będziesz gotów podjąć zatrudnienie w różnych obszarach branży turystycznej. Rozważ pracę w obiektach hotelarskich, gdzie zarządzać będziesz różnorodnymi aspektami funkcjonowania hotelu czy poszczególnymi sektorami gastronomicznymi. Zdobędziesz kompetencje do obsługi stref SPA&Wellness, promocji zdrowego stylu życia oraz koordynowania procesów leczniczych w uzdrowiskach. Możliwości zatrudnienia obejmują także gastronomię, biura podróży, obsługę ruchu turystycznego, a nawet jednostki samorządu terytorialnego. Zyskasz umiejętności planowania oferty turystycznej, zarządzania atrakcjami, promocji oraz obsługi gości podczas różnego rodzaju wydarzeń turystycznych. Ponadto, absolwenci mogą także rozważyć rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, korzystając z wiedzy zdobytej podczas studiów.   Studia na kierunku Biznes Turystyczny przygotują Cię nie tylko do zatrudnienia, ale również do kreatywnego podejścia do świata turystyki. Otwórz drzwi do fascynującej kariery, łączącej Twoje zainteresowania z wymaganiami dzisiejszego rynku pracy!   Przejdź do REKRUTACJI

Dietetyka

Nazwa kierunku studiów: Dietetyka Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne Specjalności: Żywienie w sporcie, turystyce i rekreacji Psychodietetyka z elementami coachingu Dietoprofilaktyka i dietoterapia Przejdź na stronę Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Dietetyka stanowi kluczową gałąź zdrowia i w dzisiejszych czasach odgrywa istotną rolę w radzeniu sobie z problemami związanymi z nadwagą, otyłością, chorobami dietozależnymi oraz wspieraniem zdrowego stylu życia.   Czym jest Dietetyka? Dietetyka to fascynująca dziedzina nauki, która skupia się na zrozumieniu roli żywienia w utrzymaniu zdrowia i wspieraniu leczenia różnych schorzeń. Jest to kompleksowe podejście do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, uwzględniające indywidualne potrzeby organizmu. Głównym celem dietetyki jest nie tylko dostarczanie odpowiednich składników odżywczych, ale także analiza wpływu diety na funkcjonowanie organizmu oraz profilaktyka chorób związanych z żywieniem. Dietetyka łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych, zdrowia publicznego, chemii, biologii, psychologii żywienia i innych dziedzin. Wiedza dietetyków obejmuje nie tylko zrozumienie składników odżywczych, ale także umiejętność planowania zrównoważonych diet, analizy składu ciała, diagnozowania problemów żywieniowych oraz prowadzenia skutecznego poradnictwa żywieniowego.   Czego się nauczysz? Podczas studiów z dietetyki zdobędziesz kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, wybierając jedną z trzech specjalności, które dostosują Cię do różnych obszarów zawodowych: 1. Żywienie w sporcie, turystyce i rekreacji - specjalizacja ta skupia się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do projektowania zrównoważonych planów żywieniowych dla osób aktywnych fizycznie. Zajęcia w pracowni fizjologii wysiłku pozwolą Ci zgłębić tajniki żywienia sportowego, zrozumieć wpływ diety na osiągnięcia sportowe oraz nauczą korzystania z najnowszych technologii monitorowania wydolności. 2. Psychodietetyka z elementami coachingu - ta specjalność skierowana jest ku zrozumieniu złożonych związków między psychiką a odżywianiem. Nauczysz się identyfikować i wspierać pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi, integrując elementy coachingu. Pracownia poradnictwa żywieniowego wyposaży Cię w umiejętności przeprowadzania wywiadów żywieniowych, analizy stylu życia pacjentów oraz tworzenia spersonalizowanych programów dietetycznych. 3. Dietoprofilaktyka i dietoterapia - specjalizacja ta pozwoli Ci zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w obszarze profilaktyki zdrowotnej i leczenia chorób związanych z żywieniem. Przejdziesz przez pracownię dietetyki klinicznej, gdzie nauczysz się diagnozować schorzenia żywieniowe i tworzyć spersonalizowane plany dietetyczne. Dodatkowo, zajęcia w laboratorium chemicznym wyposażą Cię w umiejętność analizy jakości produktów żywnościowych oraz oceny stanu odżywienia pacjentów.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Po ukończeniu studiów z dietetyki, otwierają się przed Tobą liczne możliwości zatrudnienia w różnorodnych sektorach. Absolwent specjalizujący się w dietoprofilaktyce i dietoterapii może podjąć pracę w placówkach medycznych, gdzie wspiera pacjentów w leczeniu chorób związanych z żywieniem oraz prowadzi działania profilaktyczne. Osoby specjalizujące się w psychodietetyce mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi i prowadzić własną działalność gospodarczą w tym obszarze. Specjaliści w żywieniu w sporcie, turystyce i rekreacji mogą pracować w klubach sportowych, uzdrowiskach, siłowniach oraz innych placówkach zajmujących się aktywnym trybem życia. Absolwenci mogą również otworzyć własne praktyki dietetyczne, oferować poradnictwo żywieniowe, prowadzić szkolenia czy współpracować z firmami produkującymi zdrową żywność czy suplementy diety. Znajomość zasad żywienia sprawia, że mogą współpracować z restauracjami, tworząc koncepcje dietetyczne i promując zdrowe odżywianie. Ci zainteresowani analizą jakości żywności i badaniami naukowymi mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach zajmujących się kontrolą jakości produktów spożywczych. Wzrost kwalifikacji poprzez studia magisterskie lub podyplomowe to kolejny kierunek, który pozwala na rozwinięcie specjalistycznej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności.   Dietetyka to droga do wiedzy o zdrowym żywieniu i zawodowym spełnieniu. Odkryj sekrety zrównoważonego życia i zadbaj o zdrowie innych!   Przejdź do REKRUTACJI

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne Specjalności: Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Event i kreowanie wizerunku Public Relations Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   To pasjonująca podróż w świat mediów, komunikacji i kreowania społecznej rzeczywistości.   Czym jest Dziennikarstwo i komunikacja społeczna? Kierunek ten stanowi unikalne połączenie tradycji dziennikarskiej z nowoczesnymi formami komunikacji, tworząc platformę edukacyjną, która przygotowuje studentów do dynamicznego i kreatywnego działania w dzisiejszym świecie mediów. Program nauczania nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych metod, ale również obejmuje media elektroniczne, społecznościowe oraz komunikację wizerunkową. Studenci nie tylko uczą się, jak doskonale formułować przekazy, ale także jak wykorzystywać różnorodne platformy, aby docierać do różnych grup odbiorców oraz efektywnie budować relacje społeczne. Studiowanie tego kierunku to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności, które pozwalają na kreatywne wpływanie na otaczającą rzeczywistość. To pasja do storytellingu, umiejętność wykorzystywania mediów w celach informacyjnych i marketingowych, oraz zdolność do kreowania opowieści, które zaskakują, angażują i wpływają na społeczeństwo.   Czego się nauczysz? Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zdobędziesz wszechstronne kompetencje, które otworzą przed Tobą drzwi do fascynującej kariery w świecie mediów, komunikacji i kreowania wizerunku. Program obejmuje trzy specjalności, z których każda skupia się na unikalnych aspektach komunikacji: 1. Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego - poznasz tajniki przygotowywania audycji, programów telewizyjnych i radiowych. Nauczysz się korzystać z nowoczesnego sprzętu audiowizualnego oraz programów montażowych, dzięki czemu staniesz się specjalistą od tworzenia treści dźwiękowych i wizualnych. Twoje umiejętności będą rozwijane w praktycznych scenariuszach, gdzie zdobędziesz doświadczenie zarówno przed, jak i za kamerą. 2. Event i kreowanie wizerunku - specjalność ta skierowana jest ku zrozumieniu sztuki organizacji wydarzeń oraz kreowania wizerunku. Będziesz się uczyć, jak planować i realizować różnorodne eventy – od konferencji po imprezy kulturalne. Nauczysz się także, jak kształtować wizerunek firm, instytucji czy osób publicznych. Tworzenie strategii komunikacji, zarządzanie relacjami z klientem, a także umiejętność pracy w dynamicznym środowisku eventowym to kluczowe elementy tej specjalności. 3. Public Relations - odkryjesz tajniki budowania i utrzymania pozytywnego wizerunku. Zdobędziesz umiejętność efektywnego komunikowania się z różnymi grupami interesariuszy, zarówno w sferze biznesowej, jak i społecznej. Nauczysz się tworzyć skuteczne strategie PR, zarządzać kryzysami komunikacyjnymi i budować trwałe relacje.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Po ukończeniu tego kierunku otworzą się przed Tobą szerokie perspektywy zatrudnienia w różnorodnych obszarach zawodowych związanych z komunikacją i mediami. Absolwent tego kierunku posiada wszechstronne kompetencje, umożliwiające podjęcie pracy w różnorodnych obszarach. Będziesz gotów do kariery w stacjach radiowych, telewizyjnych, redakcjach prasowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, a także w działach PR i marketingu. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci także na pracę w instytucjach użyteczności publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w branży turystycznej. Ponadto, absolwent będzie posiadał kompetencje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, stając się niezależnym specjalistą w dziedzinie komunikacji.   Odkryj pasjonujący świat dziennikarstwa, zdobywaj umiejętności w najnowszych technologiach i bądź gotowy na kreatywne wyzwania mediów.   Przejdź do REKRUTACJI  

Edukacja techniczno-informatyczna

Nazwa kierunku studiów: Edukacja techniczno-informatyczna Stopień studiów: studia I stopnia, inżynierskie Forma studiów: stacjonarne Przejdź na stronę Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   ETI to pełna wiedzy podróż przez obszary inżynierii i technologii, gdzie studenci zdobywają kompleksową wiedzę na temat najnowszych trendów i innowacji.   Czym jest Edukacja techniczno-informatyczna? Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) to porywający kierunek inżynierski, dostępny w formie studiów stacjonarnych. Kierunek ten, trwający 7 semestrów, stanowi intensywną podróż przez świat nauk inżynieryjno-technicznych. Studenci uczą się praktycznych umiejętności i teoretycznych fundamentów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie technologii. ETI to nie tylko nauka teorii, to również rozwijanie kluczowych umiejętności społecznych. Studenci uczą się efektywnej komunikacji, pracy w zespole i zarządzania projektem. Te umiejętności są kluczowe na rynku pracy, przygotowując absolwentów do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym środowisku zawodowym. Kierunek ETI wyposaża studentów w niezbędne narzędzia do odniesienia sukcesu w dziedzinie technologii. Dostarcza praktycznych doświadczeń, umożliwiając studentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w branży. To nie tylko edukacja, to przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w dynamicznym świecie technologicznym.   Czego się nauczysz? Kierunek ETI wyposaża studentów w niezbędne narzędzia do odniesienia sukcesu w dziedzinie technologii. Dostarcza praktycznych doświadczeń, umożliwiając studentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w branży. To nie tylko edukacja, to przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w dynamicznym świecie technologicznym. Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne: 1. Techniczna ochrona klimatu - studenci tej specjalizacji zdobędą wiedzę z zakresu ochrony klimatu, energetyki odnawialnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii związanych z ekologią. Przygotowani do pracy w obszarze odnawialnych źródeł energii, będą mogli angażować się w projekty związane z farmami fotowoltaicznymi, elektrowniami wiatrowymi czy audytami skuteczności działań proekologicznych. 2. Informatyka przemysłowa - studenci tej specjalizacji rozwinięte będą w zakresie doskonalenia procesów technologicznych poprzez implementację inteligentnych systemów informatycznych, programowanie obrabiarek CNC oraz monitorowanie produkcji. Absolwenci znajdą zastosowanie w przemyśle, gdzie ich umiejętności informatyczne wpłyną na efektywność i innowacyjność procesów produkcyjnych.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci ETI posiadają wszechstronne kwalifikacje, otwierając przed nimi rozległe perspektywy zawodowe. Specjaliści od technicznej ochrony klimatu mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, audytami środowiskowymi, czy jednostkach administracji odpowiedzialnych za środowisko. Absolwenci informatyki przemysłowej będą poszukiwani w różnych zakładach produkcyjnych, usługowych, a także jednostkach projektowych, gdzie ich umiejętności informatyczne przyczynią się do nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu produkcją. Po ukończeniu studiów, absolwenci mają także możliwość kontynuacji rozwoju zawodowego, podejmując studia drugiego stopnia lub zdobywając dodatkowe certyfikaty w obszarze swojej specjalizacji.   ETI to niepowtarzalna okazja do połączenia pasji z zawodowym rozwojem. Studenci, wybierając ten kierunek, otwierają drzwi do fascynującej kariery, w której inżynieria i technologia łączą się w harmonijną całość.   Przejdź do REKRUTACJI

Filologia angielska

Nazwa kierunku studiów: Filologia angielska Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne Specjalności: Filologia angielska z językiem biznesu Filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI Filologia angielska, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024! Studia na kierunku Filologia Angielska to fascynująca podróż, podczas której studenci nie tylko doskonalą swój język angielski na poziomie C1, ale również zgłębiają wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury oraz historii i kultury obszaru anglojęzycznego.   Czym jest Filologia angielska? To nie tylko zdobywanie biegłości językowej, ale także eksploracja bogactwa literatury oraz zrozumienie kontekstu historycznego i kulturowego, który kształtuje anglosaski świat. Filologia angielska obejmuje badania nad językiem angielskim w jego różnorodnych aspektach, od struktury gramatycznej po ewolucję języka na przestrzeni wieków. Studenci zgłębiają tajniki komunikacji językowej, a jednocześnie rozwijają umiejętność analizy literatury angielskiej i amerykańskiej. Ponadto, filologia angielska to także eksploracja kultury anglojęzycznej, co obejmuje zanurzenie się w zwyczajach, wartościach, sztuce i historii społeczeństw anglojęzycznych. To zrozumienie wpływu literatury na kształtowanie kultury oraz odwrotnie.   Czego się nauczysz? Dwie dostępne specjalności dodają kierunkowi dodatkowego wymiaru, umożliwiając studentom dostosowanie swojej nauki do osobistych zainteresowań i planów zawodowych: Filologia angielska tłumaczeniowa - ta specjalność kieruje się ku przygotowaniu przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Oprócz doskonalenia umiejętności językowych, studenci uczą się także technik nauczania oraz prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Moduł tłumaczeniowy pozwala studentom zdobyć podstawowe umiejętności tłumaczeniowe, które mogą być przydatne zarówno w pracy nauczyciela, jak i w innych obszarach zawodowych. Filologia angielska nauczycielska z modułem tłumaczeniowym - specjalność ta skupia się na doskonaleniu umiejętności tłumaczeniowych w języku angielskim. Studenci uczą się tłumaczenia różnorodnych tekstów, w tym specjalistycznych, literackich, biznesowych i prawnych. Program kształcenia obejmuje także zagadnienia związane z technikami tłumaczenia, etyką zawodową oraz praktycznymi aspektami pracy tłumacza.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci filologii angielskiej posiadają szeroki zakres możliwości zawodowych. Mogą pracować jako nauczyciele języka angielskiego w szkołach podstawowych, średnich oraz językowych szkołach prywatnych. Dodatkowo, specjaliści z zakresu tłumaczeń mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach zajmujących się handlem międzynarodowym oraz instytucjach międzynarodowych. Ponadto, posiadając biegłą znajomość języka angielskiego, absolwenci mogą również pracować jako redaktorzy, copywriterzy, specjaliści ds. marketingu międzynarodowego oraz specjaliści ds. relacji międzynarodowych w różnych sektorach gospodarki i administracji. Odkryj niepowtarzalne możliwości kształcenia i rozwijaj swoje zainteresowania na najwyższym poziomie!   Przejdź do REKRUTACJI

Filologia germańska

Nazwa kierunku studiów: Filologia germańska Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne Specjalności: Filologia germańska, język niemiecki w biznesie i turystyce Filologia germańska od podstaw z realioznawstwem   Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   To nie tylko nauka języka, to fascynująca wyprawa w głąb niemieckojęzycznego dziedzictwa, rozwijająca umiejętności, poszerzająca horyzonty kulturowe i inspirująca do odkrywania bogactwa niemieckojęzycznej tradycji literackiej i kulturowej.   Czym jest Filologia germańska? To pełna pasji i odkryć podróż w głąb bogatego dziedzictwa języka, literatury i kultury niemieckojęzycznej. Ten fascynujący kierunek edukacyjny nie tylko dąży do rozwinięcia umiejętności językowych na wyjątkowo zaawansowanym poziomie C1, ale także oferuje wszechstronną wiedzę językoznawczą, literacką oraz głębokie zanurzenie w kontekście historycznym i kulturowym Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Jednocześnie, program kształcenia ukierunkowany jest na dostarczanie solidnej wiedzy językoznawczej, umożliwiając zrozumienie struktury języka niemieckiego oraz jego ewolucji w kontekście kulturowym. Studenci mają okazję śledzić rozwój literatury na przestrzeni lat, analizować różnorodne style i nurty oraz zgłębiać uniwersalne tematy prezentowane w niemieckojęzycznych utworach. Ponadto, kierunek ten oferuje szerokie spojrzenie na kontekst historyczny i kulturowy Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Studenci poznają ważne wydarzenia, postaci historyczne oraz unikalne tradycje, co pozwala na pełne zrozumienie uwarunkowań społecznych, politycznych i kulturowych obszaru niemieckojęzycznego.   Czego się nauczysz? Dwie dostępne specjalności dodają kierunkowi dodatkowego wymiaru, umożliwiając studentom dostosowanie swojej nauki do osobistych zainteresowań i planów zawodowych: Filologia germańska, język niemiecki w biznesie - studenci tej specjalizacji nie tylko doskonalą swój język niemiecki, ale również zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej komunikacji w kontekście międzynarodowego biznesu oraz branży turystycznej. Kładąc nacisk na aspekty praktyczne, program kształcenia obejmuje intensywne szkolenie z zakresu komunikacji handlowej, tłumaczeń specjalistycznych oraz zasad marketingu. Filologia germańska tłumaczeniowa - studenci tej specjalności rozwijają umiejętności tłumaczeniowe oraz zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych. Program kształcenia obejmuje naukę różnych metod i narzędzi tłumaczeniowych, doskonalenie umiejętności interpretacji i przekładu tekstów w języku niemieckim oraz zwiększanie kompetencji w zakresie języka obcego. Studenci uczą się tłumaczyć różnorodne typy tekstów, takie jak teksty specjalistyczne, biznesowe, literackie, urzędowe, ekonomiczne itp. Ponadto, zdobywają umiejętności obsługi oprogramowania wspierającego pracę tłumacza oraz techniki tłumaczenia ustnego.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci kierunku Filologia Germańska mają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mogą pracować jako specjaliści ds. komunikacji w międzynarodowych firmach, tłumacze tekstów biznesowych, nauczyciele języka niemieckiego, pracownicy instytucji kulturalnych, mediów, biur tłumaczeń oraz firm zorientowanych na rynki niemieckojęzyczne. Ich interdyscyplinarne kompetencje pozwalają im również na znalezienie pracy w instytucjach i podmiotach prowadzących współpracę transgraniczną między Polską a Niemcami, mediach, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są filologiczne umiejętności i interkulturowe kompetencje.   Odkryj niepowtarzalne możliwości kształcenia i rozwijaj swoje zainteresowania na najwyższym poziomie!   Przejdź do REKRUTACJI  

Fizjoterapia

Nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia Stopień studiów: studia II stopnia, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne Przejdź na stronę Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Fizjoterapia, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024!   Czym jest Fizjoterapia? Nasz program studiów przygotowuje Cię do bycia wykwalifikowanym fizjoterapeutą, łącząc solidną wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Skupiamy się na profesjonalnym wsparciu pacjentów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej, oferując innowacyjne podejście do nauki i praktyki. Zyskasz dostęp do najnowszej wiedzy, nowoczesnych laboratoriów i sprzętu, a praktyki kliniczne umożliwią zdobycie cennego doświadczenia w placówkach medycznych.   Czego się nauczysz? Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności. Od solidnych podstaw anatomii i fizjologii, przez zróżnicowane techniki medycyny fizykalnej i masażu, aż po kinezyterapię, czyli naukę terapeutycznych ćwiczeń i treningu ruchowego. Poznasz sztukę diagnostyki i terapii, ucząc się rozpoznawania oraz leczenia różnych schorzeń, a także kontrolowania postępów terapii. Równie istotną częścią studiów jest praktyka zawodowa, obejmująca liczne praktyki kliniczne w różnych ustawieniach medycznych. Nauczysz się, jak profesjonalnie wspierać pacjentów w ich drodze do pełnej sprawności fizycznej.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia, otworzą się przed tobą szerokie perspektywy kariery. Jako wykwalifikowany fizjoterapeuta, będziesz poszukiwany w różnych obszarach opieki zdrowotnej i dziedzinach związanych z aktywnością fizyczną oraz rehabilitacją. Czekają na ciebie możliwości pracy w szpitalach, klinikach medycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, przychodniach fizjoterapeutycznych, a także w opiece długoterminowej, wspierając pacjentów w utrzymaniu zdolności ruchowych. Twoje umiejętności znajdą zastosowanie w dziedzinie sportu i rekreacji, gdzie pomagasz sportowcom w leczeniu kontuzji i utrzymaniu sprawności. Możesz także podjąć pracę w edukacji jako wykładowca na uczelniach wyższych i szkołach, dzieląc się swoją wiedzą z przyszłymi fizjoterapeutami. Inne ścieżki zawodowe obejmują pracę w przemyśle, badaniach naukowych, opiece nad osobami starszymi, a nawet otwarcie własnej praktyki fizjoterapeutycznej.   Wybór kierunku Fizjoterapia to droga do satysfakcjonującej kariery, gdzie codziennie będziesz mógł pomagać innym i rozwijać się zawodowo.   Przejdź do REKRUTACJI

Marketing i komunikacja rynkowa

Nazwa kierunku studiów: Marketing i komunikacja rynkowa Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne Specjalności: E-biznes E-marketing Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Wejdź do świata kreatywnego biznesu, wybierając kierunek studiów - Marketing i komunikacja rynkowa. To unikalne, nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych, w których zdobędziesz umiejętności i wiedzę potrzebną do odniesienia sukcesu w dynamicznym świecie marketingu.   Czym jest Marketing i komunikacja rynkowa? To fascynujący obszar studiów, który pozwala zgłębić tajniki skutecznego zarządzania w dzisiejszym świecie biznesu. Ten kierunek to połączenie nauk społecznych, zarządzania, ekonomii i nowoczesnych technologii, skupiające się na dynamicznym świecie marketingu. Studenci odkrywają, jak skutecznie kształtować wizerunek marki, przyciągać klientów i rozwijać innowacyjne strategie marketingowe. Kierunek ten jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, umożliwiając absolwentom nie tylko zrozumienie podstawowych koncepcji marketingu, ale również wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji rynkowej.   Czego się nauczysz? Studia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa to podróż przez świat biznesu, gdzie zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności. Program skupia się na dwóch kluczowych modułach: 1. E-biznes: moduł ten pozwoli studentom zanurzyć się w świecie elektronicznego biznesu. Nauczysz się zakładać i zarządzać mikro i małymi przedsiębiorstwami w środowisku tradycyjnym i wirtualnym. Opanujesz umiejętność analizy rynku, identyfikacji preferencji klientów i skutecznego zarządzania finansami w biznesie online. 2. E-marketing: ten moduł koncentruje się na kształtowaniu wirtualnej oferty podmiotu, współpracy sieciowej oraz zarządzaniu komunikacją marketingową. Zdobędziesz szczegółową wiedzę na temat projektowania kampanii reklamowych, obsługi klientów w sieci i skutecznego wykorzystania narzędzi e-marketingu. Studiowanie Marketingu i Komunikacji Rynkowej to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktyczne doświadczenie w świecie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i współpracy ze środowiskiem biznesowym.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Po zakończeniu studiów otworzy się przed Tobą fascynujący świat potencjalnych ścieżek zawodowych. To nie tylko dyplom, to klucz do wielu drzwi, prowadzących do różnorodnych obszarów biznesu. Twoje umiejętności zyskają uznanie w biznesie małym i dużym, w sektorze usługowym, produkcji, handlu, czy jednostkach samorządu terytorialnego. W małych i średnich firmach, odkryjesz rzeszę możliwości w kreowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych. Twoje działania zdominują świat lokalnych przedsiębiorców, a korporacyjne wyzwania staną się codziennością. Branża usługowa, w tym sektory medyczny, gastronomiczny czy edukacyjny, poszukuje specjalistów, którzy potrafią zdobywać klientów i budować pozytywny wizerunek marki. Handel, zarówno lokalny, jak i korporacyjny, oferuje pole do popisu dla specjalistów od marketingu. Twoje działania wpłyną na wzrost sprzedaży i zbudowanie lojalności klientów. Jednostki samorządu terytorialnego szukają specjalistów, którzy potrafią skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem w Internecie. A może marzysz o własnym biznesie? Wyposażymy Cię w umiejętności potrzebne do uruchomienia własnego przedsiębiorstwa.   Rozpocznij ekscytującą podróż w świecie marketingu, wybierając kierunek, który połączy Twoje pasje z wyzwaniami współczesnego biznesu. Z nami zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które przygotują Cię na nowe wyzwania i innowacje.   Przejdź do REKRUTACJI

Pedagogika: resocjalizacja z kryminologią

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne Specjalności: Resocjalizacja z kryminologią Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Tu zaczyna się pasjonująca podróż przez świat pedagogiki, gdzie teoria spotyka się z rzeczywistością społeczną i kryminologiczną, otwierając nowe perspektywy dla zaangażowanych pedagogów resocjalizacyjnych.   Czym jest Pedagogika? To dynamiczna dziedzina nauk społecznych, łącząca w sobie głęboką wiedzę pedagogiczną z analizą mechanizmów kryminologicznych. Pedagogika sięga głęboko w obszar resocjalizacji, stawiając pedagogów w roli mediatorów, rozumiejących i wpływających na procesy kryminologiczne. To także perspektywa pracy w obszarze prewencji, interwencji i ochrony społeczności przed negatywnymi wpływami środowiska. Studenci na tym kierunku nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę, ale również rozwijają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego kształtowania przyszłości społeczeństwa, zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i społeczno-kryminologicznym. Czego się nauczysz? Studiując pedagogikę, zdobędziesz umiejętności projektowania działań resocjalizacyjnych, ochrony przed destrukcyjnym wpływem środowiska oraz prowadzenia praktycznych działań profilaktyczno-wychowawczych. Nauczysz się diagnozować i tworzyć programy resocjalizacyjne, a także zdobędziesz specjalistyczną wiedzę kryminologiczną. Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne: 1. Resocjalizacja z kryminologią - ta specjalność obejmuje głęboką wiedzę z zakresu kryminologii, co przygotuje Cię do pracy w obszarze przeciwdziałania przestępczości i analizy mechanizmów zachowań dewiacyjnych. Zrozumiesz przyczyny i skutki zaburzeń zachowania oraz nauczysz się stosować odpowiednie metody interwencji. 2. Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych – absolwent będzie przygotowany do pracy w różnorodnych instytucjach, w tym placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, w policji oraz organizacjach wspierających osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa. Nabędziesz umiejętności potrzebne do efektywnej pracy w środowisku penitencjarnym. Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Po ukończeniu studiów, absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, policji, a także w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. To także otwarcie drzwi do pracy jako pedagog, policjant, asystent rodziny czy pracownik instytucji samorządowych. Absolwent zyskuje wszechstronne umiejętności do pracy w obszarze straży miejskiej, ośrodków uzależnień, streetworkingu, domów kultury i innych placówek wspierających społeczność.   Studia na kierunku pedagogika otworzą przed Tobą nie tylko możliwości zatrudnienia, ale także zapewnią solidne przygotowanie do twórczego oddziaływania na społeczeństwo. Przełóż swoje zainteresowania na praktyczne umiejętności, stając się pedagogiem gotowym na wyzwania dzisiejszego świata. Odkryj fascynujący świat resocjalizacji z głębokim zrozumieniem procesów kryminologicznych i przygotuj się do kreatywnego modelowania przyszłości społeczności.   Przejdź do REKRUTACJI  

Pielęgniarstwo I stopnia

Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne Przejdź na stronę Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Pielęgniarstwo, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024!   Czym jest Wychowanie fizyczne? Pielęgniarstwo I stopnia stanowi nie tylko samodzielną profesję, lecz również dynamicznie rozwijającą się dziedzinę medycyny, która została uregulowana prawnie i podlegała znaczącym zmianom na przestrzeni lat. Współczesna pielęgniarka/pielęgniarz reprezentuje wysokiej klasy profesjonalizm, posiadając rozległe kompetencje w obszarze kompleksowej opieki nad pacjentem, pracując niezależnie i z pełną odpowiedzialnością. Kierunek ten nie ogranicza się jedynie do praktyki pielęgniarskiej; obejmuje także obszary nauk medycznych, zdrowia oraz kultury fizycznej, co nadaje mu rangę nie tylko praktycznego zajęcia, ale także autonomicznej dyscypliny naukowej.   Czego się nauczysz? Studia I stopnia na Pielęgniarstwie to fascynujące połączenie teorii z praktyką. Uczelnia zapewnia studentom unikalne możliwości zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w nowoczesnych pracowniach. Program kształcenia został zróżnicowany, aby dostosować się do wymogów dynamicznego środowiska służby zdrowia, oferując różnorodne formy zajęć, które skutecznie przygotowują przyszłych pielęgniarzy do wyzwań zawodowych. Karkonoska Akademia dysponuje nowoczesnym zapleczem w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Symulacje warunków szpitalnych pozwolą Ci zdobyć umiejętności praktyczne na fantomach, odzwierciedlających stan pacjentów. Kontrolowane warunki sprawiają, że nauka jest bezpieczna, a zdobywane umiejętności są w 100% praktyczne. Nasza kadra, doświadczona i zaangażowana, wprowadzi Cię w tajniki praktyki zawodowej, umożliwiając Ci pełnienie roli pielęgniarki/pielęgniarza na najwyższym poziomie.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo wyróżniają się szerokimi możliwościami zatrudnienia, otwierającymi drzwi do różnorodnych ścieżek zawodowych. Zdobytą wiedzą i praktycznym doświadczeniem są przygotowani do pracy w zróżnicowanych obszarach służby zdrowia, takich jak szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, ośrodki paliatywno-hospicyjne czy sanatoria. KANS, zdobywając pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gwarantuje solidne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w dynamicznym i wymagającym środowisku medycznym.   Przyłącz się do naszego zobowiązania do doskonałości medycznej i rozwijaj się na najlepszym poziomie – Pielęgniarstwo w KANS to nie tylko wybór kierunku, to decyzja o tworzeniu pozytywnego wpływu na życie innych i świata zdrowia.   Przejdź do REKRUTACJI

Pielęgniarstwo II stopnia

Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo II stopnia Stopień studiów: studia II stopnia, magisterskie Forma studiów: stacjonarne Przejdź na stronę Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Pielęgniarstwo, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024!   Czym jest Pielęgniarstwo II stopnia? Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są dedykowane absolwentom I stopnia, oferując im unikatową możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia zaawansowanych umiejętności. W świetle dynamicznego rozwoju pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej, studenci II stopnia stają przed wyzwaniami związanymi zarówno z zaawansowaną praktyką, jak i rozwojem społeczno-zawodowym. Program studiów skoncentrowany jest na dostarczeniu kompleksowej edukacji, umożliwiającej absolwentom skuteczne radzenie sobie z wymogami współczesnej służby zdrowia.   Czego się nauczysz? Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo skierowane są do absolwentów I stopnia, oferując im możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia zaawansowanych umiejętności. Program studiów w pełni integruje teorię z praktyką, przygotowując absolwentów do wyzwań związanych z zaawansowaną praktyką oraz rozwijaniem społeczno-zawodowym. W ramach tych studiów, studenci zdobywają wiedzę umożliwiającą im pełnienie roli lidera w dziedzinie pielęgniarstwa, a także skutecznego reagowania na dynamiczne zmiany w obszarze opieki zdrowotnej. Karkonoska Akademia dysponuje nowoczesnym zapleczem w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Symulacje warunków szpitalnych pozwolą Ci zdobyć umiejętności praktyczne na fantomach, odzwierciedlających stan pacjentów. Kontrolowane warunki sprawiają, że nauka jest bezpieczna, a zdobywane umiejętności są w 100% praktyczne. Nasza kadra, doświadczona i zaangażowana, wprowadzi Cię w tajniki praktyki zawodowej, umożliwiając Ci pełnienie roli pielęgniarki/pielęgniarza na najwyższym poziomie.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo wyróżniają się szerokimi możliwościami zatrudnienia, otwierającymi drzwi do różnorodnych ścieżek zawodowych. Zdobytą wiedzą i praktycznym doświadczeniem są przygotowani do pracy w zróżnicowanych obszarach służby zdrowia, takich jak szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, ośrodki paliatywno-hospicyjne czy sanatoria. KANS, zdobywając pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gwarantuje solidne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w dynamicznym i wymagającym środowisku medycznym.   Przyłącz się do naszego zobowiązania do doskonałości medycznej i rozwijaj się na najlepszym poziomie – Pielęgniarstwo w KANS to nie tylko wybór kierunku, to decyzja o tworzeniu pozytywnego wpływu na życie innych i świata zdrowia.   Przejdź do REKRUTACJI

Psychologia

Nazwa kierunku studiów: Psychologia Stopień studiów: studia II stopnia, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne Specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza Psychologia w ochronie zdrowia Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Psychologia, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024!   Czym jest Psychologia? Nasze studia to połączenie psychologii i pedagogiki, oferujące praktyczne umiejętności niezbędne do sukcesu zawodowego. Przez studia rozwiniemy solidne podstawy w psychologii wychowawczej, procesach poznawczych, pracy, organizacji i zarządzaniu, oraz psychologii międzykulturowej. Misją naszych studiów jest nie tylko przekazywanie teorii, lecz także rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwent naszego kierunku to samodzielny humanista, gotowy na udzielanie wsparcia, otwarty na problemy jednostki i poszukujący stałego samorozwoju. Studia są zgodne z najnowszymi trendami w psychologii, uwzględniają interdyscyplinarną współpracę, i przygotowują absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej na rynku pracy i w społeczeństwie. Dołącz do nas, by zdobyć wiedzę i rozwijać się jako profesjonalista gotowy na wyzwania współczesnego świata.   Czego się nauczysz? Na kierunku Psychologia czekają Cię fascynujące wykłady i praktyczne zajęcia, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia i refleksji nad analizowanymi zjawiskami, a także zdolności do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. W trakcie studiów, oprócz tradycyjnych zajęć, zyskasz dostęp do nowoczesnych pracowni, takich jak laboratorium testów psychologicznych, pracowni fokusowej, pracowni integracji sensorycznej oraz pracowni testów psychotechnicznych dla kierowców. Dzięki temu, nie tylko zdobędziesz teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które będą nieocenione w przyszłej pracy zawodowej. Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne: 1. Psychologia edukacyjna i wychowawcza – absolwent tej specjalności nabędzie niezbędne kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, włączając poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę z obszarów psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej, różnic indywidualnych, oraz otrzymasz specjalistyczną wiedzę dotyczącą diagnozy psychologicznej, komunikacji społecznej, interpersonalnej, a także stymulacji rozwoju dziecka. 2. Psychologia w ochronie zdrowia - absolwent tej specjalności uzyska zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności przydatne w pracy z osobami z chorobami somatycznymi, psychosomatycznymi, i niepełnosprawnością. Program obejmuje diagnozowanie problemów psychologicznych pacjentów, podstawowe strategie terapeutyczne, oraz pomoc w radzeniu sobie w kryzysie. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia treningów, warsztatów, tworzenia programów profilaktycznych, oraz do efektywnej współpracy w zespołach interdyscyplinarnych. Program zawiera również praktyczną wiedzę z zakresu stosowania narzędzi diagnostycznych, technik pomocy psychologicznej, i rzetelnego prowadzenia badań naukowych w obszarze metodologii badań psychologicznych. Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci kierunku Psychologia są poszukiwani na rynku pracy, otwierając sobie drzwi do różnorodnych placówek edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych itp. Specjalizując się w psychologii edukacyjnej i wychowawczej, znajdziesz zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, oraz placówkach systemu oświaty, realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze, diagnostyczne i terapeutyczne. Wybierając specjalność psychologia w ochronie zdrowia, zdobędziesz umiejętności do pracy z osobami z chorobą somatyczną, psychosomatyczną, i niepełnosprawnością, znajdując zatrudnienie w obszarze prowadzenia treningów, warsztatów, oraz w tworzeniu programów profilaktycznych.   Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii. Dołącz do nas, aby zdobyć wiedzę i otworzyć drzwi do fascynującej kariery jako zawodowy psycholog.   Przejdź do REKRUTACJI

Wychowanie fizyczne

Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat Forma studiów: stacjonarne Specjalności: Trener przygotowania motorycznego Animator czasu wolnego Trener personalny Przejdź na stronę Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Przekraczając próg studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne, rozpoczynasz pełną fascynacji podróż ku nieograniczonym perspektywom w dziedzinie sportu, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.   Czym jest Wychowanie fizyczne? To podróż połączona z pasją do sportu, ale również profesjonalną drogą ukierunkowaną na zdrowie i aktywność fizyczną. Program studiów nie tylko rozwija umiejętności praktyczne, ale także dostarcza dogłębnej wiedzy teoretycznej, tworząc kompleksowe podejście do dziedziny wychowania fizycznego. Kierunek ten obejmuje szeroki zakres tematyczny, włączając obszary anatomii, fizjologii, psychologii sportu oraz ogólnej kultury fizycznej. Studenci mają szansę zgłębiać tajniki funkcjonowania ludzkiego ciała, zrozumieć psychologiczne aspekty aktywności fizycznej, a także poznać różnorodne formy kultury fizycznej dostosowane do różnych grup wiekowych i kondycyjnych. Kierunek ten stawia na rozwój kompetencji praktycznych, aby absolwenci byli gotowi sprostać różnorodnym wyzwaniom zawodowym i wnieść istotny wkład w promowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie.   Czego się nauczysz? Na studiach Wychowania fizycznego studenci mają wyjątkową szansę dostosować swoją ścieżkę kształcenia do indywidualnych zainteresowań, wybierając jedną z trzech specjalności: 1. Trener personalny - w ramach tej specjalności zdobędziesz kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia indywidualnych treningów. Program skupia się nie tylko na aspektach fizycznych, ale również na planowaniu skutecznych diet, umożliwiając absolwentom wspieranie klientów w osiąganiu ich zdrowotnych celów. 2. Animator czasu wolnego - specjalność ta przygotowuje do dynamicznej roli w organizacji różnorodnych zajęć rekreacyjnych i eventów sportowych. Studenci uczą się tworzenia atrakcyjnych programów, dostosowanych do różnych grup wiekowych i kondycyjnych. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do kreatywnego podejścia do animacji czasu wolnego, co pozwoli Ci tworzyć unikalne i porywające wydarzenia rekreacyjne, integrujące społeczności na różnych poziomach. 3. Trener przygotowania motorycznego - ta specjalność koncentruje się na doskonaleniu umiejętności treningowych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania fizycznego w kontekście sportu i rekreacji. Studenci zgłębiają tajniki planowania efektywnych programów treningowych, z naciskiem na rozwój sprawności fizycznej w różnych dyscyplinach. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do wspierania sportowców i entuzjastów rekreacji, zapewniając im profesjonalne wsparcie w osiąganiu wyznaczonych celów fizycznych.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci tego kierunku są poszukiwani na różnych płaszczyznach zawodowych. Mogą pracować jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach, instruktorzy w klubach sportowych, animatorzy czasu wolnego organizujący imprezy rekreacyjne, trenerzy personalni wspomagający klientów w zdrowym stylu życia. Dzięki solidnemu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu, absolwenci znajdują zatrudnienie również w obiektach hotelarskich, biurach podróży czy miejscach oferujących zajęcia rekreacyjne dla różnych grup wiekowych. To szerokie spektrum możliwości, które pozwalają absolwentom realizować swoje pasje i umiejętności, wpływając jednocześnie na poprawę zdrowia i aktywności społeczeństwa. Studia na tym kierunku to nie tylko nauka, to także droga do spełnienia w fascynującym środowisku związanym z ruchem i zdrowiem.   Niech ta pasjonująca podróż stanie się Twoim kluczem do odkrywania tajemniczego świata kultury fizycznej, inspirując Cię do tworzenia przyszłości pełnej aktywności, zdrowia i profesjonalnej satysfakcji.   Przejdź do REKRUTACJI

Wychowanie fizyczne i sport

Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne i sport Stopień studiów: studia II stopnia, magisterskie Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne Specjalności: Menedżer sportu Trener odnowy biologicznej Przejdź na stronę Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS i poznaj szczegóły Przejdź do REKRUTACJI   Odkrywaj fascynujący świat Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie Twoja pasja do aktywności fizycznej łączy się z możliwościami rozwoju w dynamicznym środowisku sportowym!   Czym jest Wychowanie fizyczne? To nowa propozycja dla osób, które mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne, to oferta dla absolwentów (studiów 1 stopnia, profil praktyczny). Kształcenie specjalistów wychowania fizycznego to przestrzeń do rozwijania swoich pasji w dziedzinie sportu oraz wszechstronne akademickie wykształcenie do wykonywania zawodu nauczyciela.   Czego się nauczysz? Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne i sport umożliwiają zdobywanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela w ramach dwóch zakresów kształcenia: Menedżer sportu - studenci w ramach prowadzonych zajęć pogłębią m.in. wiedzę, umiejętności i postawy właściwe dla menadżera sportu i rekreacji.  Ścieżka ta przygotowuje studentów do zarządzania i finansowania organizacji sportowych, organizacji przedsięwzięć sportowych oraz psychologii sportu. Zakres kształcenia ukazuje znaczenie zasad public relations i marketingu w kulturze fizycznej. Trener odnowy biologicznej - studenci w ramach prowadzonych studiów pogłębią m.in. wiedzę, umiejętności i postawy właściwe dla trenera odnowy biologicznej, związane z zagadnieniami balneoterapii i masażu sportowego. Student zdobędzie dodatkowo umiejętności terapii manualnej i Wellness. Ścieżka ta umożliwi studentowi zapoznanie się z tematyką oraz wprowadzeniem w podstawy fizykoterapii i kinezyterapii rekreacji, zapewniając im profesjonalne wsparcie w osiąganiu wyznaczonych celów fizycznych.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Kształcenie na kierunku Wychowanie fizyczne i sport opiera się na przygotowaniu przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie nauczyciela, trenera i menedżera. Jest również odpowiedzią na potrzeby społeczne i coraz większą świadomość dotyczącą dbałości o własne zdrowie i kondycję psychofizyczną. Po ukończeniu studiów z zakresu wychowania fizycznego i sportu otwierają się przed absolwentem liczne możliwości zatrudnienia w branży sportu i rekreacji. Kształcenie specjalistów wychowania fizycznego o specjalnościach: menedżer sportu i trener odnowy biologicznej daje możliwość podjęcia pracy w stowarzyszeniach i fundacjach działających w obszarze kultury fizycznej. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być również placówki oświatowe w tym szkoły ponadpodstawowe oraz placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe (kluby sportowe) placówki kultury fizycznej, gabinety odnowy biologicznej i gabinety SPA. Niech ta pasjonująca podróż stanie się Twoim kluczem do odkrywania tajemniczego świata kultury fizycznej, inspirując Cię do tworzenia przyszłości pełnej aktywności, zdrowia i profesjonalnej satysfakcji.   Przejdź do REKRUTACJI