tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Psychologia

Nazwa kierunku studiów: Psychologia

Stopień studiów: studia II stopnia, jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności:

  1. Psychologia edukacyjna i wychowawcza
  2. Psychologia w ochronie zdrowia

Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły

Przejdź do REKRUTACJI

 

Psychologia, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024!

 

Czym jest Psychologia?

Nasze studia to połączenie psychologii i pedagogiki, oferujące praktyczne umiejętności niezbędne do sukcesu zawodowego. Przez studia rozwiniemy solidne podstawy w psychologii wychowawczej, procesach poznawczych, pracy, organizacji i zarządzaniu, oraz psychologii międzykulturowej. Misją naszych studiów jest nie tylko przekazywanie teorii, lecz także rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwent naszego kierunku to samodzielny humanista, gotowy na udzielanie wsparcia, otwarty na problemy jednostki i poszukujący stałego samorozwoju. Studia są zgodne z najnowszymi trendami w psychologii, uwzględniają interdyscyplinarną współpracę, i przygotowują absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej na rynku pracy i w społeczeństwie. Dołącz do nas, by zdobyć wiedzę i rozwijać się jako profesjonalista gotowy na wyzwania współczesnego świata.
 

Czego się nauczysz?

Na kierunku Psychologia czekają Cię fascynujące wykłady i praktyczne zajęcia, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia i refleksji nad analizowanymi zjawiskami, a także zdolności do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. W trakcie studiów, oprócz tradycyjnych zajęć, zyskasz dostęp do nowoczesnych pracowni, takich jak laboratorium testów psychologicznych, pracowni fokusowej, pracowni integracji sensorycznej oraz pracowni testów psychotechnicznych dla kierowców. Dzięki temu, nie tylko zdobędziesz teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które będą nieocenione w przyszłej pracy zawodowej.

Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne:

1. Psychologia edukacyjna i wychowawcza – absolwent tej specjalności nabędzie niezbędne kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, włączając poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę z obszarów psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej, różnic indywidualnych, oraz otrzymasz specjalistyczną wiedzę dotyczącą diagnozy psychologicznej, komunikacji społecznej, interpersonalnej, a także stymulacji rozwoju dziecka.

2. Psychologia w ochronie zdrowia - absolwent tej specjalności uzyska zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności przydatne w pracy z osobami z chorobami somatycznymi, psychosomatycznymi, i niepełnosprawnością. Program obejmuje diagnozowanie problemów psychologicznych pacjentów, podstawowe strategie terapeutyczne, oraz pomoc w radzeniu sobie w kryzysie. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia treningów, warsztatów, tworzenia programów profilaktycznych, oraz do efektywnej współpracy w zespołach interdyscyplinarnych. Program zawiera również praktyczną wiedzę z zakresu stosowania narzędzi diagnostycznych, technik pomocy psychologicznej, i rzetelnego prowadzenia badań naukowych w obszarze metodologii badań psychologicznych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach?

Absolwenci kierunku Psychologia są poszukiwani na rynku pracy, otwierając sobie drzwi do różnorodnych placówek edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych itp. Specjalizując się w psychologii edukacyjnej i wychowawczej, znajdziesz zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, oraz placówkach systemu oświaty, realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze, diagnostyczne i terapeutyczne. Wybierając specjalność psychologia w ochronie zdrowia, zdobędziesz umiejętności do pracy z osobami z chorobą somatyczną, psychosomatyczną, i niepełnosprawnością, znajdując zatrudnienie w obszarze prowadzenia treningów, warsztatów, oraz w tworzeniu programów profilaktycznych.
 

Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii. Dołącz do nas, aby zdobyć wiedzę i otworzyć drzwi do fascynującej kariery jako zawodowy psycholog.
 

Przejdź do REKRUTACJI

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.