tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

21 Mar 2023

KANS Z A T R U D N I specjalistę do Sekcji Współpracy z Zagranicą

KARKONOSKA       

    AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
w Jeleniej Górze

         

Z A T R U D N I

 

na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

specjalistę do Sekcji Współpracy z Zagranicą

 

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 1. Współpraca z pracownikami Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Zagranicą w zakresie wspierania władz Uczelni oraz kadry dydaktycznej zainteresowanej współpracą międzynarodową, w zakresie najbardziej optymalnego wykorzystania możliwości, jakie stwarzają programy współpracy międzynarodowej.
 2. Gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus +.
 3. Utrzymywanie roboczych kontaktów ze stałymi i doraźnymi partnerami Uczelni, uzgadniając z Rektorem zakres uprawnień do samodzielnej korespondencji.
 4. Organizacja inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji nt. programów międzynarodowych w nauce i dydaktyce.
 5. Przygotowywanie analiz  i sprawozdań na potrzeby Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.
 6. Opracowywanie na potrzeby Sekcji projektów dokumentów prawnych tj. regulaminów oraz zasad związanych z międzynarodową wymianą studentów i pracowników.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz zasad dotyczących poszczególnych umów w programie Erasmus +.
 8. Obsługa systemu Dashboard.
 9. Obsługa administracyjna  programu Erasmus + związana z zagranicznymi wyjazdami pracowników dydaktycznych oraz  administracyjnych  Uczelni.
 10. Obsługa administracyjna  programu Erasmus + związana z zagranicznymi przyjazdami do Uczelni.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Wykształcenia wyższego.
 2. Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum C1. Znajomość innych języków   obcych  mile widziana.
 3. Praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz obsługi komputera z systemem Windows.
 4. Wysokich kompetencji komunikacyjnych.
 5. Samodzielności i zaangażowania w swoją pracę.
 6. Umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu.
 7. Umiejętności pracy zarówno indywidualnie jak i w zespole.

 

CV należy kierować w terminie do 31.03.2023 r. na adres: kadry@kans.pl

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Powrót wstecz