tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Blog

20 Kwi 2023
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Biznes i turystyka w czasach niepewności

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Biznes i turystyka w czasach niepewności. Konferencja odbędzie się 20.04.2023 r. w formie hybrydowej i będzie ona płaszczyzną międzynarodowej wymiany osiągnieć naukowych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie wyzwań, innowacji i głównych problemów zarówno szeroko rozumianego biznesu, jak i branży turystycznej. Szczegółowe informacje znajdują się w I Komunikacie Konferencyjnym. Prosimy o dokonywanie elektronicznej rejestracji za pośrednictwem formularzy. ☑️ Zaproszenie i rejestracja: https://kans.pl/i-mkn-biznes-i-turystyka-w-czasach-niepewnosci ☑️ II Komunikat konferencyjny: https://kans.pl/img/II%20Komunikat%20PL%20.pdf [ENG] Ladies and Gentlemen, we cordially invite you to participate in the International Scientific Conference: Business and tourism in times of uncertainty. The conference will take place on April 20, 2023 in a hybrid form and will be a platform for international exchange of scientific achievements and practical experience in the field of challenges, innovations and main problems of both broadly understood business and the tourism industry. Detailed information can be found in the file (I Communication). Please register electronically via the forms. ☑️ Invitation and registration: https://kans.pl/i-mkn-biznes-i-turystyka-w-czasach-niepewnosci ☑️ II Conference communication: https://kans.pl/img/II%20Communication%20ENG.pdf

29 Mar 2023
KONKURS KANS IMAGE!

Siema Studenciaki! Dziś mamy dla was coś specjalnego i niecodziennego!  Ogłaszamy konkurs KANSimage!  A do wygrania mamy wjazd na... DREAMSTATE   Co trzeba zrobić, aby wygrać?  1. Polubić post 2. Udostępnić post 3. Stworzyć filmik, który będzie promował naszą Uczelnie do około 1 minuty 4. Dodatkową szansą, jest dodanie postu konkursowego w swojej relacji na Facebooku Filmiki wysyłamy do 11.04.2023r na adres   samorzad@poczta.kans.pl Naszymi jurorami w konkursie zostają: Paweł Stefanowicz Katarzyna Kosińska Rafał Gieroń Katarzyna Zielińska Łukasz Kozłowski Wyniki konkursu 12.04.2023 Powodzenia! REGULAMIN!

22 Mar 2023
Dietetyka z Certyfikatem Akredytacyjnym oraz Laurem Innowacyjności

13 marca 2023 roku w poznańskim Pałacu Działyńskich odbyła się uroczysta Gala Finałowa 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Jesteśmy niezmiernie dumni z kierunku Dietetyka, który w tym roku został odznaczony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego aż dwoma znakami jakości: Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z przyszłością” oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Innowacyjności.” Ponadto Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze uzyskała dodatkowe odznaczenie za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny na kierunku dietetyka.

21 Mar 2023
KANS Z A T R U D N I specjalistę do Sekcji Współpracy z Zagranicą

KARKONOSKA            AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w Jeleniej Górze           Z A T R U D N I   na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy specjalistę do Sekcji Współpracy z Zagranicą   Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Współpraca z pracownikami Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Zagranicą w zakresie wspierania władz Uczelni oraz kadry dydaktycznej zainteresowanej współpracą międzynarodową, w zakresie najbardziej optymalnego wykorzystania możliwości, jakie stwarzają programy współpracy międzynarodowej. Gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus +. Utrzymywanie roboczych kontaktów ze stałymi i doraźnymi partnerami Uczelni, uzgadniając z Rektorem zakres uprawnień do samodzielnej korespondencji. Organizacja inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji nt. programów międzynarodowych w nauce i dydaktyce. Przygotowywanie analiz  i sprawozdań na potrzeby Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Opracowywanie na potrzeby Sekcji projektów dokumentów prawnych tj. regulaminów oraz zasad związanych z międzynarodową wymianą studentów i pracowników. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz zasad dotyczących poszczególnych umów w programie Erasmus +. Obsługa systemu Dashboard. Obsługa administracyjna  programu Erasmus + związana z zagranicznymi wyjazdami pracowników dydaktycznych oraz  administracyjnych  Uczelni. Obsługa administracyjna  programu Erasmus + związana z zagranicznymi przyjazdami do Uczelni.   Od kandydatów oczekujemy: Wykształcenia wyższego. Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum C1. Znajomość innych języków   obcych  mile widziana. Praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz obsługi komputera z systemem Windows. Wysokich kompetencji komunikacyjnych. Samodzielności i zaangażowania w swoją pracę. Umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu. Umiejętności pracy zarówno indywidualnie jak i w zespole.   CV należy kierować w terminie do 31.03.2023 r. na adres: kadry@kans.pl Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.     Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

17 Mar 2023
Warsztaty CYBERPRZEMOC!

Przemoc w przestrzeni internetowej ma równie negatywne konsekwencje, co agresja fizyczna. Brak wsparcia może doprowadzić do depresji, stanów lękowych, a nawet samobójstwa (są to głównie dzieci i młodzież). Dlatego tak bardzo istotne są działania edukacyjne zarówno z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, a także rozwijania empatii i tolerancji. Uczestnicy warsztatów zyskają dwie umiejętności: - zdobędą wiedzę na temat cyberprzemocy i nauczą się przeciwdziałać temu zjawisku - nauczą się jak samodzielnie przeciwdziałać cyberprzemocy i mowie nienawiści w Internecie. Warsztaty poprowadzi Daniel Gotthardt – nauczyciel akademicki, kryminolog, prawnik, Prezes Zarządu Fundacji MLB, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i cyberprzemocy. Warsztaty odbędą się w dniach 28-29.03.2023 Sala 110, WNHiS KANS (1 grupa – 15 osób, max 20) Dzień 1: szkoły ponadpodstawowe, studenci KANS WNMiT Warsztat grupa 1 – godz. 8:00-9:30 Warsztat grupa 2 – godz. 9:40-11:10 Warsztat grupa 3 – godz. 11:20-12:50 Warsztat grupa 3 – godz. 13:00-14:30   Dzień 2: studenci KANS WNHiS (1 grupa – 15 osób, max 20) Warsztat grupa 1 – godz. 8:00-9:30 Warsztat grupa 2 – godz. 9:40-11:10 Warsztat grupa 3 – godz. 11:20-12:50 Warsztat grupa 3 – godz. 13:00-14:30 Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres mailowy: daniel.gotthardt@kans.pl

15 Mar 2023
Zapraszamy polsko-czeskie spotkanie tematyczne online: „Aspekty kulturowe w pracy tłumacza”

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zaprasza na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online:   „Aspekty kulturowe w pracy tłumacza” 21 MARCA GODZ.13:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Dołącz do spotkania Zoom   https://zoom.us/j/92835887099?pwd=YTdTbVR2SE1tcHU4VmZyVndjb2tQQT09 Identyfikator spotkania: 928 3588 7099 Kod dostępu: 9P0XB9   PROGRAM WYDARZENIA: 13:00 –  Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie uczestników spotkania 13:10-13:30 „Tłumaczenie ustne i jego formy”-  Miroslava Eliášová   13:30-13:50 Dyskusja 13:50 – 14:10 „Między wierszami. Aspekty kulturowe w przekładzie literackim“- mgr Małgorzata Słabicka-Turpeinen   14:10 – 14:30   Dyskusja 14:40 Zakończenie spotkania PROGRAM SPOTKANIA  Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

14 Mar 2023
Rekrutacja pracowników KANS na szkolenie z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację kadry dydaktycznej  i administracyjnej na szkolenie z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością  w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do kadry dydaktycznej i administracyjnej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.03.2023 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to:  koniec marca/początek kwietnia 2023 (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się w formie online. DOKUMENTY – należy: 1.wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu); 2.wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania) 3.podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu); 4.zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu); 5.wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu); Bardzo proszę dostarczyć wymienione dokumenty wydrukowane w kolorze.

14 Mar 2023
Marcin Prokop w KANS!

Kolejne spotkanie w ramach Karkonoskiej Akademii Sztuki Dziennikarskiej! Jedna z najbardziej znanych postaci w polskim świecie dziennikarskim – Marcin Prokop, przeprowadzi wykład, podczas którego zdobędziecie wiedzę na temat kluczowych kierunków rozwoju w dobie nowych technologii. Zapraszamy szczególnie uczniów szkół ponadpodstawowych (grupy 10 osobowe + opiekun, ewentualnie lista rezerwowa). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres promocja@kans.pl do dnia 30.03.2023.

14 Mar 2023
Spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych

Szanowni Studenci, 22.03.2023 r. o godz. 17:00 w sali nr 12 (WNHiS) odbędzie się spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków oraz osoby, które są zainteresowane dołączeniem do koła. Do zobaczenia!

14 Mar 2023
Spotkanie komisji kierunkowej do spraw zdrowia!

13 marca miało miejsce bardzo ważne spotkanie komisji kierunkowej do spraw zdrowia, podczas którego omawiano kwestie związane z dostosowaniem programu nauczania do potrzeb rynku. Podejmowane działania pozwolą na odpowiednie dostosowanie programów nauczania w dziedzinie zdrowia do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie, że absolwenci będą mieli odpowiednie umiejętności i wiedzę wymagane na rynku.

13 Mar 2023
Katarzyna Dwilewicz ze Srebrnym medalem w Akademickich Mistrzostwach Polski!

Srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodniczych! W dniach 10-12 marca 2023 roku, na Politechnice Bydgoskiej odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski. Katarzyna Dwilewicz, studentka KANS zdobyła srebrny medal w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodnicznych, uzyskując 7/9 punktów oraz zajmując 5 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet na 103 zawodniczki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

07 Mar 2023
Kraków i Małopolska będą gospodarzami Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 – największego multidyscyplinarnego wydarzenia w Europie i jednocześnie największej imprezy sportowej w historii naszego kraju.

Już za kilka miesięcy Kraków i Małopolska będą gospodarzami Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 – największego multidyscyplinarnego wydarzenia w Europie i jednocześnie największej imprezy sportowej w historii naszego kraju. Igrzyska rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. Będzie to ogromne wydarzenie, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Setki dziennikarzy z całej Europy relacjonować będzie rywalizację siedmiu tysięcy sportowców z 48 krajów. Wspierać ich będzie niemal osiem tysięcy wolontariuszy! Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy kibiców obserwować będzie zmagania sportowców walczących w niemal 30 dyscyplinach nie tylko o medale - stawką będą również kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Szykuje się wielkie sportowe święto, a dzięki udziałowi w wolontariacie możesz być jego częścią! Dołącz do grona ośmiu tysięcy wolontariuszy z całego świata. Bądź częścią największego święta sportu, rywalizacji na najwyższym poziomie w twoim mieście. We Wrocławiu odbędą się rozgrywki w strzelectwie. Wolontariusze będą tam działać w strefach zawodów sportowych oraz wspierać organizatorów w zakresach takich jak: wydawanie akredytacji, wsparcie mediów czy logistyka. Będą wsparciem dla zawodników, sędziów i reprezentacji narodowych. Aż 21 różnych działów wolontariatu zapewnia różnorodność zadań, w których każdy będzie mógł realizować swoje pasje i rozwijać własne zainteresowania. Wymagania: Ukończone 16 lat; Proaktywna postawa, dyspozycyjność, komunikatywność; Mile widziana znajomość języków obcych. Co czeka wolontariuszy Igrzysk Europejskich? Pakiet startowy (m.in. koszulki, kurtka); Ciekawe szkolenia i warsztaty; Kształcenie umiejętności liderskich w Akademii Liderów Wolontariatu; Możliwość rozwijania pasji i kompetencji; Zestaw gadżetów; Wyżywienie; Bezpłatna komunikacja miejska; Ubezpieczenie; Możliwość zakwaterowania; Certyfikat udziału w wolontariacie. Co trzeba zrobić, aby zostać wolontariuszem? Rekrutacja na wolontariat składa się z dwóch etapów.  Pierwszy to rejestracja i założenie konta w Portalu Wolontariusza oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje oraz link do formularza znajdziesz na stronie internetowej: ie2023.pl/wolontariat. Drugim etapem jest rozmowa rekrutacyjna, prowadzona online. Po zakwalifikowaniu Wolontariuszy czekają szkolenia, odprawa wolontariuszy, odbiór imiennych akredytacji oraz niezbędnego wyposażenia. Wolontariat przy Igrzyskach Europejskich 2023 to nie tylko możliwość zobaczenia na własne oczy ulubionych dyscyplin sportowych, ale przede wszystkim okazja do nawiązania nowych znajomości, integracji międzynarodowej i międzypokoleniowej oraz przeżycia niezwykłej przygody. To szansa na zdobycie niepowtarzalnego doświadczenia, przydatnych kompetencji i zawiązania przyjaźni na całe życie! Nie zwlekaj – dołącz do grona wolontariuszy Igrzysk Europejskich 2023!        

06 Mar 2023
STYPENDIA SOCJALNE!

Studenci, którzy złożyli wnioski o przedłużenie wypłaty stypendium socjalnego w semestrze letnim 2022/2023 proszeni są o odbiór decyzji w rektoracie pokój 108. Decyzje należy odebrać do 16 marca 2023 r

06 Mar 2023
Nasi studenci na Mistrzostwach Świata!

Nasi studenci Basia Skrobiszewska i Konrad Badacz na Mistrzostwa Świata Juniorów w biathlonie w kazachskim Szczuczyńsku! Jesteśmy z Wami i mocno trzymamy kciuki. Plan startów: 6.03. Biegi indywidualne 13:00 - start kobiet (Basia) 16:00 - start mężczyzn (Konrad) 8.03. Sztafety 13:00 - start kobiet (Konrad) 16:00 - start mężczyzn (Konrad) 11.03. Biegi sprinterskie 13:00 - start kobiet (Basia) 16:00 - start mężczyzn (Konrad) 12.03. Biegi pościgowe 14:15 - start mężczyzn (Konrad) 15:20 - start kobiet (Konrad)

03 Mar 2023
Piotr Kraśko w KANS!

Pierwsze (w tym roku) spotkanie w ramach Karkonoskiej Akademii Sztuki Dziennikarskiej za nami. Naszym wyjątkowym Gościem był Piotr Kraśko – legenda polskiego dziennikarstwa, który podzielił się z nami swoimi niezwykłymi doświadczeniami i wiedzą. Podczas spotkania studenci mieli okazję poznać tajniki reporterskiego rzemiosła oraz dowiedzieć się, jak ważna jest wiara w siebie i odwaga w dążeniu do swoich marzeń. Więcej zdjęć.

22 Lut 2023
polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat: „Współczesne problemy gospodarki w Polsce i Republice Czeskiej”

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie zapraszają na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat: „Współczesne problemy gospodarki w Polsce i  Republice Czeskiej”   27 LUTEGO 2023 GODZ. 15:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   https://zoom.us/j/93769692086?pwd=bnVnU1Nxdk1uQmRJSyt4d0NHS1dMdz09 Gdyby link nie działał do spotkania można również dołączyć poprzez: Identyfikator spotkania: 937 6969 2086 Kod dostępu: LV5t1s     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane ekonomią obydwu krajów uczestniczących w projekcie. Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie ekonomii, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z problemami powstałymi w   wyniku zmian wywołanych     przez pandemię.   mgr Marlena Kressak Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia ukończyła w 2004r. uzyskując tytuł magistra ekonomii na kierunku finanse i bankowość.Od stycznia 2006r. pracuje w instytucjach finansowych. W latach 2006-2009 pracowała w Banku DnB Nord Polska SA na stanowisku Doradcy Klienta Instytucjonalnego SME. W latach 2010-2014 pracowała w Alior Banku SA na stanowisku Bankiera Klienta Biznesowego SME. W latach 2014 - 2021 pracowała na stanowisku Doradcy Klienta Agrobiznesowego w Banku Credit Agricole SA. Aktualnie od 09.2021r. pracuje na stanowisku Senior Relationship Manager Rynku Agro w Europejskim Funduszu Leasingowym Finance SA. Na każdym w/w stanowisku zajmowała się bezpośrednią obsługą klienta instytucjonalnego. Aktualnie oprócz pracy z klientem z sektora Agro   do jej obowiązków należy również obsługa i utrzymywanie relacji z dilerem w zakresie finansowania fabrycznego maszyn rolniczych. Zdobyła STATUETKĘ AS za najlepiszy wynik sprzedażowy w 2020r. wśród doradców finansowania fabrycznego w banku Credit Agricole w Polsce oraz pierwszą nagrodę w LIDZE SPRZEDAŻY za rok 2021 w EFL FIANANCE na stanowisku Senior Relationship Manager.   inż. Martin Sládek Inż. Martin Sládek urodził się w 1984 roku w Pradze. Po studiach pracował w administracji publicznej, a następnie w 2013 roku rozpoczął pracę w obszarze planowania finansowego w jednej z największych firm doradztwa finansowego w Czechach. Jest wykładowcą umiejętności biznesowych i wiedzy finansowej z wieloletnim doświadczeniem.         PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.  

21 Lut 2023
Porozumienie partnerskie z Uniwersytetem Warszawskim

Dnia 20 lutego 2023 Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS reprezentowany przez dr Magdalenę Baczyńską podpisał porozumienie partnerskie z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zarządzanym przez dra hab. Daniela Przastka. Celem porozumienia jest wzmocnienie atrakcyjności dydaktycznej w krajowym i międzynarodowym systemie szkolnictwa wyższego, współpraca w zakresie kształcenia, popularyzacja wiedzy i jej praktycznego zastosowania oraz prowadzenie studiów  i działań obejmujących problematykę interdyscyplinarnych badań w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie.

20 Lut 2023
Gala Nauki Polskiej - Nagroda dla KANS!

Pierwszy dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego to także Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Nazwiska wyróżnionych poznaliśmy podczas Gali Nauki Polskiej. W kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznano 6 nagród indywidualnych. Laureaci zostali wyróżnieni m.in. za: aktywność w zakresie kształcenia studentów, doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu, lub kraju, autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich. Podczas Gali Nauki Polskiej statuetkę odebrała dr n. med. Wioletta Boznańska z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, którą w tej kategorii nagrodził Minister Edukacji i Nauki z inicjatywy własnej. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/gala-nauki-polskiej

09 Lut 2023
Spotkanie z prof. Adamem BODNAREM!

10 lutego 2023 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1 odbędzie się otwarte spotkanie z prof. Adamem Bodnarem, autorem książek "Nigdy nie odpuszczę" oraz "Obywatel PL", a także I Forum Edukacyjne! Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych wystawia się na forum. Promujemy i przedstawiamy naszą oferte edukacyjną.  

09 Lut 2023
Konrad Badacz zdobył dwa złote medale!

Podczas XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2023 - Kościelisko, nasz student Konrad Badacz zdobył 2 złote medale: w sprincie i w biegu pościgowym! Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

06 Lut 2023
STYPENDIA SOCJALNE!

UWAGA STUDENCI OTRZYMUJĄCY STYPENDIA SOCJALNE Przypominamy, że 28 lutego 2023r. mija termin składania wniosków (załącznik nr 2) o przedłużenie wypłaty stypendiów socjalnych na semestr letni 2022/2023 .

02 Lut 2023
Legia Akademicka!

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych chce przystąpić do programu ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”! Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych. W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach jednego modułu merytorycznego: 1. podoficerski – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin. Udział w projekcie „Legia Akademicka” to szansa na realizację zawodową młodego człowieka, a także bardzo dobre zarobki. Szczegóły projektu: Programy i przedsięwzięcia - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl) Jeśli jesteś zainteresowany projektem „Legia Akademicka” zgłoś się! Zgłoszenia do 07.02.2023 roku. Email: promocja@kans.pl

01 Lut 2023
Zapisy na zajęcia wf w semestrze letnim dla I roku

Szanowni Studenci! Internetowe zapisy na zajęcia z WF w semestrze letnim dla pierwszych roczników (nie dotyczy studentów z kierunku wychowanie fizyczne) rozpoczną się 07.02.2023 roku (wtorek) o godzinie 14:00 i zakończą10.02.2023 roku (piątek) o godzinie 20:00. Przypominam, aby najpierw wybrać zajęcia, a potem dopiero się zalogować. NIE LOGUJEMY SIĘ NA POCZĄTKU!!! Link do programu rejestracji internetowej wraz z instrukcją oraz regulaminem zapisów znajdują się na stronie Uczelni w zakładce Zajęcia z W-Fu - KANS. Przy okazji wszyscy wykładowcy przygotowali dla Państwa krótkie filmiki, przedstawiające swoje sylwetki oraz zajęcia, które prowadzą. Serdecznie zachęcam do obejrzenia materiału, który wkrótce ukaże się na stronie uczelni oraz FB. Proszę, aby Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, zapisali się na zajęcia pod nazwą „WF dla Studentów z orzeczeniem lekarskim”. Jeżeli jednak są Państwo w stanie realizować zajęcia z WF w proponowanych grupach (nie każda niepełnosprawność wyklucza ze wszystkich zajęć), to można wybrać inne zajęcia, pod warunkiem aktywnego w nich uczestnictwa. Proszę nie bać się wyboru zajęć. Na każdych z nich chcemy nauczyć Państwa podstaw danej dyscypliny w przyjaznej atmosferze oraz przekazać Wam naszą pasję. Nie wymagamy żadnych wstępnych umiejętności - oczekujemy obecności, aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz pozytywnej energii. SZCZEGÓŁY NA STRONIE: Zapisy na zajęcia wf w semestrze letnim dla I roku - KANS

30 Sty 2023
Koło Naukowe Inicjatyw i Badań Społecznych

W piątek (27.01.2023 r.) odbyło się spotkanie założycielskie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych. Koło docelowo działa przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, natomiast zapraszamy do jego współtworzenia wszystkich Studentów i Absolwentów KANS. Głównymi celami organizacji są:  - rozwijanie życia naukowego; - prowadzenie badań społecznych z uwzględnieniem zapotrzebowania środowiska lokalnego; - poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania projektów badawczych i ich realizacji, w tym rozwijania wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych, statystyki i przedsiębiorczości; - rozwijanie wiedzy z zakresu upowszechnienia wyników badań społecznych oraz prowadzenie szeroko rozumianych akcji społecznych z uwzględnieniem potrzeb regionu. Rozpoczynamy właśnie prace nad organizacją Międzynarodowej Konferencji, która odbędzie się w kwietniu. Temat przewodni oraz proponowane przez nas obszary konferencji zostaną przedstawione w połowie lutego. Osoby zainteresowane dołączeniem do Koła prosimy o śledzenie informacji. Na początku semestru letniego odbędzie się nasze drugie spotkanie. Zarząd Koła Naukowego tworzą studenci I roku psychologii: Przewodnicząca: Kamila Samerdak Wiceprzewodnicząca: Maja Lonatowska Sekretarz: Angelika Kościelska Skarbnik: Michalina Więckowska

28 Sty 2023
Kans zaprasza na seminarium online na temat : Wsparcie psychiczne studentów i uczniów w rzeczywistości popandemicznej. Kto i w jaki sposób powinien go udzielać ?

  Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie   zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat:   „Wsparcie psychiczne studentów i uczniów w rzeczywistości popandemicznej.  Kto i w jaki sposób powinien go udzielać ?“   30 STYCZNIA 2023 GODZ. 16:15 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link:     Dołącz do spotkania Zoom   https://zoom.us/j/94853228166?pwd=QWw2QkFCWjkvdmVOYU9hbHhLbTRjZz09 Identyfikator spotkania: 948 5322 8166 Kod dostępu: UrR21D     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z aspektami zdrowia psychicznego. Jest ono w centrum naszej uwagi w związku z tym  , że coraz więcej osób zgłasza problemy dotyczące gorszego samopoczucia w sferze mentalnej.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.               Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów zewnętrznych, specjalistów z zakresu psychologii,           psychiatrii oraz psychoterapii. Wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych ze           wsparciem psychicznym jakiego powinny udzielać uczelnie oraz szkoły w rzeczywistości           popandemicznej, w której wielu studentów skarży się na złe samopoczucie, brak motywacji do          działania oraz niską samoocenę.   mgr Karolina Smetanová-studiowała nauki psychospołeczne na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jest psychologiem szkolnym w SZŠ Trutnov.  Pracuje indywidualnie z poszczególnymi uczniami, ale także z całymi grupami klasowymi, gdzie   w profilaktyce zachowań ryzykownych stosuje  takie  formy pracy jak:  wycieczki pozaszkolne czy imprezy integracyjne.     mgr Piotr Kędziora jest psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie terapii poznawczo -behawioralnej, ukończył kurs z zakresu Terapii Poznawczo – Behawioralnej zorganizowany przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Doświadczenie jako psycholog oraz psychoterapeuta zdobywał m.in. pracując w Szpitalu MSWIA w Jeleniej Górze na Oddziale Zaburzeń Nerwicowych, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze oraz w Poradni Psychologicznej.     Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.     PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY JEST TUTAJ

27 Sty 2023
Wykład doktora Pawła Grenia

W dniu 26 stycznia w przeddzień 78 rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odbył się wykład doktora Pawła Grenia pod tytułem: "27 stycznia w polskiej pamięci wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau". Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem i jak wynika z relacji uczestników, wywarł na nich niezatarte wrażenie. Pokazał on, jak ważne jest dla nas wszystkich podtrzymywanie pamięci o tym bezprecedensowym, tragicznym wydarzeniu, jakim był Holokaust.

27 Sty 2023
Kolejny sukces! Mamy to!

Dnia 25 stycznia br. we Wrocławiu odbył się kolejny finał "Plebiscytu Edukacyjnego 2022" organizowany przez Gazetę Wrocławską. W wydarzeniu wzięli udział laureaci, sponsorzy oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Nagrody wręczał redaktor naczelny gazety Wrocławskiej Janusz Życzkowski oraz wicekurator dolnośląski Janusz Wrzal. Dzięki zebranym głosom nasza uczelnia również została wyróżniona w kategorii "Uczelnia roku”. Nagrodę z dumą odebrała Rektor dr n. med. Wioletta Boznańska profesor KANS. Serdecznie dziękujemy za oddane głosy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzięki wam, znaleźliśmy się w gronie laureatów.

26 Sty 2023
Ministerstwo doceniło KANS!

Nowy rok 2023 w KANS rozpoczął się bardzo optymistycznie. 23 stycznia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odbyła się konferencja prasowa, podczas której w obecności wiceminister Edukacji i Nauki Marzeny Machałek poinformowano o przekazaniu 3 mln złotych w postaci obligacji na rozwój kierunków z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Więcej informacji w linkach: https://fb.watch/ihYW2Cb3OT/ https://fb.watch/ihZ5ImI3EL/ https://www.facebook.com/portalik24/posts/pfbid02zp4JtRgDrBfSKoddU9u37j21fR5qCkqn6JbR422YuNuBPxn2MHdv6yXDF3WfqvN5l  

24 Sty 2023
Zapraszamy na wykład otwarty

Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw oraz Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na wykład otwarty „27 STYCZNIA W POLSKIEJ PAMIĘCI WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ – BIRKENAU”, który odbędzie się 26 stycznia o godzinie 11:30 w Sali seminaryjnej (Bibliotece KANS, II piętro). Wykład poprowadzi doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, medioznawca, komunikolog - dr Paweł Greń.  

24 Sty 2023
Studencki KARNAWAŁ!

Zapraszamy was na Studencki Karnawał z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze! Już 3 lutego w klubie Skylab Music Club zagrają dla nas Łobuzy Koniecznie obserwujcie nasz profil na Facebooku, wkrótce więcej informacji. https://www.facebook.com/KANSJG Do zobaczenia na parkiecie!

23 Sty 2023
Kans zatrudni osobę do Sekcji Jakości Kształcenia

KARKONOSKA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH        w Jeleniej Górze           Z A T R U D N I na podstawie umowy zlecenie osobę do Sekcji Jakości Kształcenia     Do podstawowych zadań należeć będzie: Gromadzenie i opracowywanie informacji o kształceniu specjalistycznym. Prowadzenie działań konsultacyjno-doradczych  w zakresie kształcenia specjalistycznego. Przygotowanie analiz zapotrzebowania na kształcenie specjalistyczne na określonym kierunku. Nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia specjalistycznego. Opracowanie harmonogramu realizacji zadań związanych z prowadzeniem kształcenia specjalistycznego. Opracowanie regulaminu oraz programów kształcenia specjalistycznego. Koordynowanie działaniami związanymi z realizacją kształcenia specjalistycznego. Sporządzanie sprawozdań dla Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia. Od kandydatów oczekujemy:   Wykształcenia wyższego. Znajomości Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Znajomości Rozporządzenia MEiN oraz MNiSW z dnia 17.06.2016 roku w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5. Doświadczenia zawodowego w zakresie kształcenia specjalistycznego. Praktycznej znajomości pakietu MS Office. Wysokich kompetencji komunikacyjnych. Zaangażowania w zlecone zadania.   CV należy kierować w terminie do 31.01.2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

17 Sty 2023
Uniwersytet Dziecięcy "Twórczy Odkrywcy"

Już jutro 18 stycznia odbędzie się pierwszy wykład  w tym roku kalendarzowym dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego "Twórczy Odkrywcy". Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jeżowa Sudeckiego wprowadzą nas w niecodzienny nastrój kolęd i pastorałek prezentując program " Z kolędą i pastorałką przez wieki". Wykład o początkach kolędowania oraz jej historii urozmaicony zostanie kolędami, pastorałkami ale też piosenkami świątecznymi. Trzymamy kciuki za naszych młodych artystów!

16 Sty 2023
Basia Skrobiszewska ze srebrnym medalem!

Pierwszy polski medal na uniwersjadzie w Lake Placid dla Polski! Wywalczyła go studentka KANS Basia Skrobiszewska 14 stycznia podczas uniwersjady w biathlonowym biegu indywidualnym na 12,5 km Basia zdobyła srebrny medal! Warto dodać, że w czterech strzelaniach zaliczyła tylko jedno pudło. GRATULUJEMY! Życzymy dalszych sukcesów! JESTEŚMY DUMNI!

12 Sty 2023
KANS zatrudni specjalistę ds. kadr

     KARKONOSKA      AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH                  w JELENIEJ GÓRZE                            Z A T R U D N I na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko specjalisty ds. kadr     Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:   Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem do pracy, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do pracowników. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz przeprowadzanie zmian warunków zatrudnienia pracowników. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin, obsługa systemu Płatnik/ ZUS. Prowadzenie spraw związanych z PPK i obsługa systemu PPK. Przygotowywanie, gromadzenie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentów i informacji dotyczących spraw pracowniczych (akta pracownicze). Wystawianie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem oraz rozliczaniem umów dotyczących pozapracowniczych form zatrudnienia, realizowanych w ramach pozadydaktycznej  działalności Uczelni. Przygotowanie materiałów, sporządzanie analiz oraz sprawozdań dotyczących zatrudnienia. Sporządzanie sprawozdań dla GUS. Prowadzenie i nadzór nad Uczelnianym rejestrem umów. Nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy w sprawach pracowniczych.     Od kandydatów oczekujemy:   Wykształcenia wyższego. Minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z HR. Znajomości przepisów prawa w zakresie ustaw w szczególności: kodeks pracy, kodeks cywilny, o ochronie danych osobowych. Znajomości obsługi systemu Płatnik. Praktycznej znajomości pakietu MS Office. Wysokich kompetencji komunikacyjnych. Samodzielności i zaangażowania w swoją pracę. Umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu.   Mile widziane: Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Znajomość obsługi programu SYMFONIA: Kadry i Płace.   CV należy kierować w terminie do 20.01.2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.     Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

23 Gru 2022
Życzenia Świąteczne

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła, radości oraz odpoczynku od codziennych trosk, a na Nowy 2023 Rok wszelkiej pomyslności, realizacji planów i zamierzeń oraz wielu sukcesów w życiu osobostym i zawodowym. https://www.youtube.com/watch?v=s0GwxAWDMqY

22 Gru 2022
Wycieczka na oddział rehabilitacji w Przychodni Zdrowia w Jeleniej Górze w ramach projektu cz-pl transedu

W ramach współpracy polsko-czeskiej i programu INTERREG odbyła się kolejna wycieczka online. Tym razem odwiedziliśmy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o profilu rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Legnickiej, który ma swój oddział w Jeleniej Górze. Naszym prowadzącym był Pan mgr Michał Olba, fizjoterapeuta i pracownik naszej Uczelni a jego gościem , który udzielił informacji o placówce-dyrektor oddziału jeleniogórskiego, Pan Łukasz Richter. Zapraszamy do oglądania naszej relacji!!!! Strona Projektu   

16 Gru 2022
Bezpieczna turystyka w górach!

KARKONOSZE - KOCHAM TE GÓRY! Zima przyszła! Nas nie zaskoczyła! Przygotuj się z nami i zadbaj o bezpieczeństwo w górach. GODZINA 10:00-12:00 Biblioteka KANS (II-piętro) sala konferencyjna. WSTĘP WOLNY! 

15 Gru 2022
Przerwa w działaniu telefonów

W związku z wyłączeniem starej centrali telefonicznej, w dniu 16.12.2022 od godz. 15:00 do około  15:30 nie będzie możliwości realizowania połączeń telefonicznych poza KANS. Za utrudnienia przepraszamy. Administrator sieci KANS

14 Gru 2022
Agnieszka Gozdyra w KANS!

Już 15 grudnia w ramach Karkonoskiej Akademii Sztuki Dziennikarskiej, naszą uczelnię odwiedzi jedna z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce - Agnieszka Gozdyra, która poprowadzi warsztaty dla naszych studentów!   1. WIDOWNIA TELEWIZJI INFORMACYJNEJ: - struktura widowni, wiek, zmienność w czasie; - dostosowanie ramówki do oczekiwań widzów i struktury widowni; - ramówka linearna a VOD; - media społecznościowe a tradycyjne - podstawowe różnice i niebezpieczeństwa/zalety social mediów. 2. DZIENNIKARSTWO W DOBIE FAKE NEWSÓW: - przykłady najpopularniejszych fake newsów ostatnich trzech lat i sposoby radzenia sobie z nimi; - metody weryfikowania informacji; - hejt w internecie i sposoby funkcjonowania osób publicznych w social mediach. Warsztaty odbędą się w sali seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej (Biblioteka KANS) na II piętrze w godzinach 10:00 - 12:45. Agnieszka Gozdyra - dziennikarka Polsatu, autorka i prowadząca programy publicystyczne: "Tak Czy Nie", "Skandaliści", "Polityka na ostro", "Debata Dnia". Ze stacją informacyjną Polsat News związana od początku istnienia tejże, czyli od czerwca 2008 roku. Wcześniej pracowała w takich mediach jak Radio Kolor, Życie Warszawy, Telewizja Biznes. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła filologię polską oraz studiów podyplomowych z dziedziny PR w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca kierunków dziennikarskich i wizerunkowych na Uniwersytecie SWPS. Autorka książki "Męskie zwierzenia" - jest to zbiór wywiadów o miłości znanych mężczyzn (Chabior, "Różal" Różalski, Biedroń i inni) do zwierząt.

14 Gru 2022
Szlachetna Paczka w KANS!

Za nami "Weekend Cudów Szlachetnej Paczki” W tym roku nasza uczelnia stała się domem dla Szlachetnej Paczki. W akcji wzięło udział kilkuset wolontariuszy z regionu jeleniogórskiego i zebrano prezenty dla 65 najbardziej potrzebujących rodzin z naszego regionu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tak szlachetnym przedsięwzięciu. Akcję wsparł Jerzy Łużniak - Prezydent Miasta Jeleniej Góry.  Jest to najpiękniejszy czas, w którym łączymy tych najbardziej potrzebujących z tymi o największym sercu. www.szlachetna paczka.pl

12 Gru 2022
I Festiwal Kulinarny w KANS!

W dniach 13-16 grudnia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odbywać się będzie I Festiwal Kulinarny KANS! Dzień I 13.12. - 12:00-13:00 Aula Rektoratu KANS - pokaz kulinarny Mateusza Gesslera. Dzień II 14.12. - 9:30-12:30 Pracownia Dietetyki, Dom Studenta KANS - "Świąteczne gotowanie z twistem" - warsztaty kulinarne pod okiem mentorów z najlepszych  jeleniogórskich restauracji: Cytrynowy Pieprz, LORD Lounge, I Love Italy, Bistro Stacja. Dzień III 15.12. - 10:00-13:00 Pracownia Dietetyki, Dom Studenta KANS - "Święta w stylu wege" - Warsztaty kulinarne prowadzone przez panią Katarzynę Gubałę (praca z drużynami zaproszonych szkół). Dzień IV 16.12. - 10:00-13:00 Pracownia Dietetyki, Dom Studenta KANS -  "Święta w stylu wege" - warsztaty kulinarne dla studentów kierunku dietetyka prowadzone przez Panią Katarzynę Gubałę. Zapraszamy do wzięcia udziału w I Festiwalu Kulinarnym KANS.

02 Gru 2022
Polsko-Czeskie Seminarium online:

    Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat:   Budowanie dobrego wizerunku uczelni i szkół w zmieniającej się rzeczywistości-nauczanie hybrydowe, zmiana narzędzi marketingu i przekazu, wdrażanie nowych technologii oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych kadry.   07 GRUDNIA 2022 GODZ. 16:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny.     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z jakością kształcenia oraz budowaniem dobrego wizerunku uczelni oraz szkół. Doświadczenia pandemiczne zmusiły nas do wykorzystywania zróżnicowanych środków przekazu oraz  form współpracy ze studentami.    Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, firm, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.   Dołącz do spotkania ZOOM:    https://zoom.us/j/92147355872?pwd=bitPWWZUMVZ5MTZyQ01RalZnMWpGZz09 Identyfikator spotkania: 921 4735 5872   Kod dostępu: Pn7CuF               PAWEŁ TKACZYK, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION    Jest strategiem, właścicielem agencji MIDEA, autorem trzech bestsellerowych książek i mówcą publicznym. Poza książkami i blogiem, pisze regularnie do branżowych czasopism, takich jak „Brief” czy „Marketing w praktyce ".Miłośnik starych horrorów i filmów s-f. Nałogowy komputerowiec i gadżeciarz, zapalony fan nowych technologii, kinomaniak.                                                                               MGR BARBORA JERABKOVA   Jest nauczycielem edukacji plastycznej. Specjalizuje się w kreatywnym wykorzystaniu technologii informatycznej.                     Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.   PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ  

01 Gru 2022
Żłobek „Żaczek” w Jeleniej Górze poszukuje kucharzy/kucharki do żłobka.

Niepubliczny Uczelniany Żłobek „Żaczek” w Jeleniej Górze poszukuje kucharzy/kucharki do żłobka.   Nazwa i adres jednostki: Żłobek „Żaczek” 58-560 Jelenia Góra ul. Zamoyskiego 7 Podmiot prowadzący: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze Wymagania: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, mile widziane gastronomiczne; kwalifikacje kucharza; umiejętność dobrej organizacji pracy; doświadczenie zawodowe w żywieniu zbiorowym; znajomość zasad systemu HACCP; posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych; odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie; bardzo dobry kontakt z dziećmi. Oferujemy:   stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; możliwość realizacji własnych pomysłów; możliwość korzystania z ZFŚS     CV należy kierować w terminie do 13.12.2022r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:       Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra                                                Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

28 Lis 2022
Wykłady z zakresu Psychologii!

W dniu 29 listopada 2022 roku w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się  seria  wykładów z zakresu psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii kryminalnej. Studenci i uczniowie poznają tajniki  profilowania psychologicznego i jego roli w wykrywaniu sprawców przestępstw. Kolejnym zagadnieniem będzie kwestia  zbierania i zabezpieczania śladów pozostawionych przez przestępców. Zebrani dowiedzą się również, jak ciekawe i nietypowe rzeczy można robić po ukończeniu studiów psychologicznych. Wykłady poprowadzą: Mgr Jan Gołębiowski (ur. 10 czerwca 1976) – polski psycholog kryminalny, biegły sądowy, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autor licznych publikacji na temat profilowania nieznanych sprawców przestępstw. „Mity i fakty dotyczące profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw” Godz. 12:00 Aula Rektoratu Dr hab. Piotr Sorokowski, prof UWr, Uniwersytet Wrocławski, Psycholog specjalizujący się w tematyce na pograniczu psychologii kulturowej i międzykulturowej, ewolucyjnej, a także ewolucji kulturowej i antropologii. „Co psycholog bada w Papui?” Godz. 10:00 Sala seminaryjna Biblioteki Mgr Sebastian Kucia, technik kryminalistyki, wykładowca akademicki w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych „Modus operandi sprawców przestępstw” Godz. 10:00 Aula Rektoratu Wszystkich zaproszonych gości uprzejmie prosimy o przybycie do Auli Rektoratu, ok. 15 minut przed godziną 10:00, celem podziału na grupy. Zapraszamy!

24 Lis 2022
CO ZROBIC, ŻEBY CHCIAŁO SIE CHCIEĆ?

Drodzy studenci przypominamy, że dzisiaj o godzinie 13:00 gościmy prezentera i dziennikarza telewizyjnego oraz mówcę motywacyjnego Tomasza Kammela. Zapraszamy wszystkich do udziału w wykładzie na temat: "Co robic , żeby chciało sie chcieć?", mamy nadzieję na owocne i ciekawe spotkanie! Widzimy się w Auli Rektoratu o 13:00!!! 

16 Lis 2022
Stypendium Rektora

UWAGA STUDENCI Osoby, które do czwartku (17.11) do godziny 14:00 nie dostarczą ZAŁĄCZNIKA nr 5 z numerem konta bankowego, nie otrzymają wypłaty stypendium Rektora.    

16 Lis 2022
TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW I SENATU

Komunikat nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2022 roku   Na podstawie: § 15 ust. 1 Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ogłasza się terminarz wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów i Senatu KANS w Jeleniej Górze spośród nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych nie posiadających stopnia doktora. TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW I SENATU l.p. Czynność wyborcza Termin Miejsce Uwagi 1 Ogłoszenie terminarza wyborczego 16.11.2022 BIP -Wybory, strona internetowa   2 Termin zgłaszania kandydatów 17-22. 11.2022 do godz. 10.00 Kancelaria Główna   3 Ogłoszenie list kandydatów 22.11.2022 BIP - Wybory   4 Głosowanie na kandydatów godz. 11:00 23.11.2022 Sala nr 9 w bud. nr 11   5 Opublikowanie wyników wyborów 28.11.2022 BIP – Wybory     1. Terminarz dotyczy wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów i Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 2. Kandydata może zgłosić każdy członek Wspólnoty Uczelni. 3. Członkiem Kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1-3 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 4. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 5. W celu zgłoszenia kandydatów, należy dostarczyć dokumenty stanowiące załączniki 1-7 do Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem. 6. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory.   SEKRETARZ Uczelnianej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze Marcin Michalak

16 Lis 2022
KANS Z A T R U D N I ratownika wodnego

                                                  KARKONOSKA AKADEMIA                                   NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE     Z A T R U D N I na umowę zlecenie ratownika wodnego     Od kandydatów oczekujemy:   Posiadania uprawnień o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwsze pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz dodatkowej kwalifikacji, o której mowa w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.   CV należy kierować do dnia 29.11.2022  na adres mail  kadry@kans.pl,   w Dziale Kadr w siedzibie Uczelni (Budynek Rektoratu pok.114)  lub pocztą:   Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra       Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.    

15 Lis 2022
I Festiwal Muzyki Rockowej KANS

19 listopada zapraszamy na mocne granie! Przed nami: I Festiwal Muzyki Rockowej KANS Na scenie pojawią się: OYA i LunaThief  WSTĘP WOLNY: Aula Rektoratu KANS

14 Lis 2022
KANS ZATRUDNI OPIEKUNA/OPIEKUNKĘ W ŻŁOBKU „ŻACZEK”

                                                     KARKONOSKA AKADEMIA  NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ZATRUDNI OPIEKUNA/OPIEKUNKĘ W ŻŁOBKU „ŻACZEK”     Zakres obowiązków Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku dzieci, czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku.   Nasze wymagania Wymagania kwalifikacyjne: O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba: posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego. lub ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza. lub odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1. Wymagania dodatkowe: cierpliwość, zaangażowanie i przyjazny stosunek do dzieci; sumienność i staranność; kreatywność; motywacja do pracy; mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w żłobku lub przedszkolu; mile widziane posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych.   To oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; możliwość realizacji własnych pomysłów; praca zmianowa: w godzinach 6.20 - 17.00; możliwość korzystania z ZFŚS   O nas Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jest Uczelnią publiczną, działającą od 1998 roku, kształcącą studentów na kierunkach: filologia pedagogika dziennikarstwo i komunikacja społeczna wychowanie fizyczne dietetyka fizjoterapia pielęgniarstwo. Uczelnia posiada duży kampus, w którym mieści się między innymi Dom Studenta, Hala Sportowa, Kryty Basen, Biblioteka Naukowa.   W strukturze Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych znajduje się również  żłobek "Żaczek" z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Zamoyskiego 7.   CV należy kierować w terminie do 28.11.2022r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:       Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra                                                       Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10 Lis 2022
polsko-czeskie seminarium online:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie   zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat:   „Jak poprawić efekty uczenia się na uczelni/ w szkole średniej w zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej: narzędzia, metody pracy ze studentami, jak nawiązać kontakt i go utrzymać oraz jak sprawdzać efekty uczenia się w zakresie nauczania informatyki i języków obcych”   21 LISTOPADA 2022 GODZ. 16:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z jakością kształcenia. Doświadczenia pandemiczne zmusiły nas do wykorzystywania zróżnicowanych środków przekazu oraz  form współpracy ze studentami.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link: https://zoom.us/j/99039220527?pwd=NXdSeTZOTW11ZGlNd09OM1ExdlZ5QT09 Gdyby link nie działał do spotkania można również dołączyć poprzez: Identyfikator spotkania: 990 3922 0527 Kod dostępu: 7S2P9n                  Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie jakości kształcenia, których             wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z jakością kształcenia w dobie               zmian wywołanych przez pandemię :   dr Małgorzata Szulc-Kurpaska, Collegium Witelona, Legnica, Polska, nauczyciel języka angielskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa , poprzednio wykładowca metodyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pracownik Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, obecnie pracownik Collegium Witelona w Legnicy, autorka wielu publikacji oraz książek z zakresu nauczania języka angielskiego, edukatorka. Została odznaczona za osiągnięcia w dydaktyce oraz edukacji Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2006r. Jest współautorką programów nauczania języka angielskiego w klasach I-III i w przedszkolu oraz podręcznika Sparks wydanego przez Oxford University Press, a także podręcznika metodycznego Teaching English to Young Learners wydanego przez PWN. W 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej brała udział w pracach nad projektem podstawy programowej dla języka obcego. W latach 2010-2011 współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu badania efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują badania w klasie i kształcenie nauczycieli języków obcych.       dr Vaclav Manena, Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna, Akademia Biznesu  (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska, absolwent Uniwersytetu w Hradec-Kralove. Uczy informatyki w liceum. Jest również wykładowcą i youtuberem. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie w e-learningu, edukacji online oraz wykorzystaniu technologii w nauczaniu. Prowadzi webinaria i konsultacje online dla szkół i organizacji wspierających edukację. Doradza firmom i agencjom edukacyjnym we wdrażaniu i stosowaniu technologii edukacyjnych. Na portalach społecznościowych publikuje wskazówki dotyczące nauczania informatyki.     Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.     PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ    

10 Lis 2022
Wyniki rekrutacji o udział w szkoleniu w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby: WYNIKI

10 Lis 2022
Wyniki rekrutacji o udział w szkoleniu w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier”

Projekt pod nazwą „KPSW –Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   Jelenia Góra dn. 10.11.2022 r. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby: WYNIKI 

10 Lis 2022
Wycieczka on-line do Pałacu Pakoszów

W ramach projektu INTERREG pragniemy pokazać wszystkim zainteresowanym  jakie  możliwości stwarza rynek pracy w rejonie przygranicznym dla studentów i absolwentów KANS. W kolejnej już wycieczce on-line do zakładu pracy przyjrzeliśmy się sektorowi turystycznemu w naszym pięknym regionie. Taka perspektywa pracy  jest oferowana między innymi absolwentom kierunków: Biznes Turystyczny, filologia: specjalność filologia angielska, filologia: specjalność filologia germańska. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z wycieczki on-line do Pałacu Pakoszów, która odbyła się  28 września o godz. 15:30 na platformie YouTube. Link do relacji: https://www.youtube.com/watch?v=4oE5BFsqp5o   Zachęcamy wszystkich Państwa do wejścia na stronę internetową projektu: https://www.cz-pl-transedu.eu/pl   i zapoznania się również z wycieczkami on-line do zakładów pracy przygotowanych przez naszych czeskich partnerów.   Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.  

04 Lis 2022
Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością

  Jelenia Góra 4.11.2022 r. Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością   Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację kadry zarządzającej i administracyjnej na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do kadry zarządzającej i administracyjnej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 14.11.2022 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to: 28.11.2022 (grupa I)i 29.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni . Dokumenty – należy: - wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu); - wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania) - podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu); - zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu); - wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu);

03 Lis 2022
Postanowienie Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w szkołach/uczelniach MŁODZIEŻOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, które przeprowadzą wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Postanowienie Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w szkołach/uczelniach MŁODZIEŻOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, które przeprowadzą wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry

03 Lis 2022
Studenckie OTRZĘSINY!

SMOLASTY dla studentów KANS Kto powiedział, że na studiach się tylko uczy? Każdy musi od czasu do czasu naładować baterie. Studenci KANS zrobią to z przytupem już 25 listopada w Skylab Music Club UWAGA Studenci I roku KANS - wjazd za FREE! Zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu prosimy kierować do starostów kierunków do dnia 08.11.2022 (wtorek). Nie jesteś studentem I roku KANS? Nie ma problemu! Bilety do nabycia już wkrótce! Śledź naszą stronę i facebooka! 

02 Lis 2022
Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację nauczycieli akademickich na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do nauczycieli akademickich Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.10.2022 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to: 25.11.2022 (grupa I)i 26.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni .

28 Paź 2022
KANS nominowana do nagrody "Uczelnia Roku"

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczelnia została nominowana do nagrody "Uczelnia Roku" w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym, który w województwie dolnośląskim jest prowadzony przez „Gazetę Wrocławską”. Zapraszamy do głosowania na KANS! Głosowanie będzie trwać od wtorku, 25 października do wtorku, 13 grudnia 2022 r. do godz. 21:30. link do głosowania: https://gazetawroclawska.pl/p/kandydaci/1014815 Wszystkie informacje o plebiscycie można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.gazetawroclawska.pl/szkola-roku

28 Paź 2022
Jesienne Targi Pracy!

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze zapraszają na: JESIENNE TARGI PRACY 30 listopada 2022r. w godz. 10:00 - 13:00 Miejsce: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, ul. Lwówecka 18, Jelenia Góra Budynek Rektoratu, Aula * W czasie targów będą wyświetlane prezentacje wystawców. W przypadku chęci udostępniania w/w prezentacji prosimy o dostarczenie jej do 14.11.2022r. na adres e-mail. biurokarier@kans lub osobiście w godzinach od 8:00 do 14:00. Akademickie Biuro Karier KANS pok. 25 (budynek Biblioteki). * Udział w Jesiennych Targach Pracy jest bezpłatny. * W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 75 63 73 297 lub 75 64 53 378. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

27 Paź 2022
Stypendium socjalne!

UWAGA STUDENCI Decyzje o przynazniu stypendium socjalnego i dla osób z niepełnosprawnością można odbierać w rektoracie pokój 108. Osoby, które nie odbiorą decyzji do 28 października 2022 roku do godziny 14:00, nie otrzymają 31 października przelewu na rachunek bankowy.  

26 Paź 2022
Studencie, czy wiesz, że krew to bezcenny lek, który może ofiarować tylko człowiek

Tylko, dzieląc się nią, możemy ratować ludzkie zdrowie i życie. Oddawanie krwi nie boli i nie uzależnia. Samo pobranie trwa krócej niż egzamin ustny - ok.10 minut, więc wystarczy poświęcić tylko chwilę, by komuś pomóc. Wejdź na www.twojakrew.pl"

24 Paź 2022
Informacja - nowa strona WWW

W związku z uruchomieniem nowej strony internetowej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych informujemy, iż w przypadku problemów z wejściem na nową stronę należy wyczyścić pamięć przeglądania swojej przeglądarki internetowej (specyficznie dla danej przeglądarki), uruchomić ponownie przeglądarkę a następnie po otwarciu adresu kans.pl użyć kombinacji klawiszy Ctrl+F5 w celu ponownego wczytania strony. Przeglądarki mogą mieć zbuforowaną starą strone internetową i w efekcie mogą próbować odwoływać się do nieistniejącego już serwisu. W razie dalszych problemów prosimy o kontakt Działem Informatycznym KANS pod numerem telefonu 75 64 53 339.

24 Paź 2022
"Canon Crime Technology Workshop"

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych informuje o możliwości uczestnictwa w warsztatach fotograficznych pod nazwą: "Canon Crime Technology Workshop", organizowanych przez polskich przedstawicieli firmy CANON. Warsztaty odbędą się w dniu 25.10.2022r. w  Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18. Poczatek o godz. 10:00, czas trwania ok 3-4 godzin. Teoretyczno-praktyczny rodzaj szkolenia ukierunkowany m.in. na fotografię kryminalistyczną, wypełniony testami na sprzęcie wysokiej klasy, a także możliwość podpatrzenia i wysłuchania wskazówek doświadczonych praktyków, mogłoby w znaczący sposób urozmaicić proces szkoleniowy, a także dałoby szanse w poznawaniu sprzętu fotograficznego, czy dla bardziej zaawansowanych użytkowników, odkryciu nowych rozwiązań. Program warsztatów: g. 10. 00 Rozpoczęcie, krótkie wprowadzenie. (Władze KANS, przedstawicel Canon, moderator), g. 10.15; Miejsce zdarzenia, inscenizacja (moderator + wybrani uczestnicy), g. 10.45; Pokazy ujawniania i zabezpieczania różnych rodzajów śladów (moderator), g. 11.45; Przerwa, g. 12.00; Pozyskiwanie materiału dowodowego metodami fotograficznymi (moderator, Canon), g. 12.30; Pokazy możliwości technicznych sprzętu Canon na materiale dowodowym (Canon), g. 13.30; Podsumowanie, analizy (Canon, moderator), g. 14.00; Zamknięcie warsztatów (Władze KANS).

21 Paź 2022
TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY UCZELNI

  l.p. Czynność wyborcza Termin Miejsce 1 Ogłoszenie terminarza wyborczego 21.10.2022 BIP -Wybory, strona internetowa 2 Termin zgłaszania kandydatów od 21.10.2022 do 27.10.2022 do godz. 10.00 Kancelaria Główna 3 Ogłoszenie list kandydatów 27.10.2022 BIP - Wybory 4 Głosowanie na kandydatów 28.10.2022 Senat 5 Opublikowanie wyników wyborów 02.11.2022 BIP – Uchwały Senatu     1. W skład Rady Uczelni wchodzą wybrane przez Senat:     1) trzy osoby ze Wspólnoty Uczelni, w tym dwie osoby będące nauczycielami akademickimi i jedna osoba niebędąca nauczycielem akademickim     2) trzy osoby spoza Wspólnoty Uczelni 2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego wybierany na zasadach określonych     w Regulaminie Samorządu Studenckiego. 2. Niniejsze wybory uzupełniające dotyczą wolnego mandatu z grupy osób spoza Uczelni. 4. Kandydatów na członków Rady Uczelni przedstawia Rektor. 5. Kandydatów na członka Rady Uczelni może również przedstawić grupa minimum     16 pracowników Uczelni 6. Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która spełnia wymagania określone      w art. 20 ust. 1 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 7. W celu zgłoszenia kandydatów na członków Rady Uczelni należy dostarczyć dokumenty, o których mowa     w § 17 ust. 5 Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem. 8. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory. Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej KANS w Jeleniej Górze mgr Marcin Michalak  

20 Paź 2022
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU

TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU spośród pracowników administracji   l.p. Czynność wyborcza Termin Miejsce 1 Ogłoszenie terminarza wyborczego 20.10.2022 BIP -Wybory, strona internetowa 2 Termin zgłaszania kandydatów 21-27. 10.2022 do godz. 10.00 Kancelaria Główna 3 Ogłoszenie list kandydatów 27.10.2022 BIP - Wybory 4 Głosowanie na kandydatów godz. 12:00 28.10.2022 Sala Senatu 5 Opublikowanie wyników wyborów 02.11.2022 BIP – Wybory   1. Terminarz dotyczy wyborów uzupełniających do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 2. Kandydata może zgłosić każdy członek Wspólnoty Uczelni. 3. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 4. W celu zgłoszenia kandydatów na członków Kolegium elektorów należy dostarczyć dokumenty stanowiące załączniki 1-7 do Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem. 5. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory. http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/wybory2020/RegulaminUKW_t.j._11.2021.pdf UKW KANS w Jeleniej Górze

19 Paź 2022
ZAPRASZAMY do udziału w KONKURSIE pn.„MŁODZI W MIEŚCIE”

ZAPRASZAMY do udziału w KONKURSIE pn.„MŁODZI W MIEŚCIE”, którego Organizatorem jest poseł na Sejm RP Robert Obaz. Nagrodą jest w pełni opłacony  udział w VII Kongresie Open Eyes Economy Summit. Konkurs dotyczy współczesnych kierunków i koncepcji rozwoju miast, a jego celem jest propagowanie koncepcji i kierunków w zakresie rozwoju współczesnych miast z uwzględnieniem szczególnej roli dzieci i młodzieży. Temat Konkursu to: „Współczesne kierunki i koncepcje rozwoju miast - szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczności lokalnych w miastach do 100 tys. mieszkańców”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie eseju naukowego. W Konkursie mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia z uczelni wyższych działających na terenie miasta Jelenia Góra. Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać nadesłane do 11 listopada 2022 roku na adres e-mail: obazwsejmie@gmail.com lub złożone osobiście w Biurze Poselskim Roberta Obaza mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Klonowica 2/10 REGULAMIN KONKURSU

11 Paź 2022
Profesor Jerzy Bralczyk "O funkcjach języka" w KANS podczas Inauguracji Roku Akademickiego!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów I roku na inauguracyjny wykład Prof. Jerzego Bralczyka pod tytułem "O funkcjach języka", który odbędzie się w ramach Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w KANS - to już 17. października.   Pan Profesor jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego. 

10 Paź 2022
Rekrutacja pracowników KANS na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością

Jelenia Góra 13.10.2022 r. Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację nauczycieli akademickich na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do nauczycieli akademickich Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.10.2022 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to: 25.11.2022 (grupa I)i 26.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni . Dokumenty – należy: - wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu); - wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania) - podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu); - zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu); - wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu);

03 Paź 2022
Ubezpieczenie NW!

UWAGA STUDENCI, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI UBEZPIECZENIEM NW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023! WPŁATY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W KWOCIE 35 ZŁ MOŻNA  DOKONYWAĆ W KASIE KANS BUDYNEK NR 1 (REKTORAT) POKÓJ 108  W GODZINACH OD 11.00 DO 14.00  ORAZ NA RACHUNEK BANKOWY UCZELNI 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 podając w tytule imię i nazwisko DO 28 PAŹDZIERNIKA 2022 r.  

26 Wrz 2022
Partnerstwo Canon!!

W dniu 14.09.2022 r., miało miejsce spotkanie Pani Prorektor uczelni- dr. Beaty Telążki z przedstawicielem firmy Canon, Panem Piotrem Wieczorkiem, w związku z nawiązaniem współpracy partnerskiej.  Canon jest istniejącą od 1937 roku  firmą technologiczną, oferującą najwyższej jakości rozwiązania w zakresie techniki i technologii obrazowania, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii, druku oraz filmu. Partnerstwo pozwoli naszym studentom na korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, oraz z profesjonalnego wsparcia  ze strony specjalistów.  Ponadto, jako partner, KANS i jej studenci, będą mieli możliwość  uczestniczenia w projektach i wydarzeniach organizowanych przez firmę Canon. Canon jest niekwestionowanym światowym liderem w obszarach: - fotografii i filmowania, także w w zastosowaniach przemysłowych, - obrazowania medycznego - optyki i przetwarzania obrazu, - druku, - rozwiązań z dziedziny rzeczywistości wirtualnej ( VR- virtual reality). Jak współpraca, to tylko z najlepszymi!

21 Wrz 2022
CASTING do sesji podwodnej!

Jesteś studentem KANS? Stań przed obiektywem znanego fotografa w podwodnej sesji. Casting odbędzie się 3 października 2022 roku w godzinach 12:00 - 15:00 na krytej pływalni KANS przy ulicy Lwóweckiej 18.    Rafał Makieła to jeden z najlepszych fotografów podwodnych mody na świecie. Otrzymał unikalną nagrodę na konkursie fotograficznym HIPA w Dubaju w 2017 r. W 2019 roku w Sharjah (UAE) został nagrodzony fotograficznym Oscarem, w 2018 roku otrzymał brązowy medal w „Worlds TOP 10 Fashion Photo Contest” na One Eyeland, a także wiele innych nagród i wyróżnień na całym świecie. Dwukrotnie wykonywał sesje podwodne w polskiej edycji Top Model. Ma za sobą ponad 100 podwodnych sesji komercyjnych dla wielu znanych osób i firm na całym świecie. Jego zmysł artystyczny i praktyka w fotografii fashion pozwoliła mu na wyrobienie sobie indywidualnego stylu w fotografii ślubnej, którą z powodzeniem wykonuje w Polsce i na całym świecie od ponad 15 lat.  Udział w projekcie jest bezpłatny. Wymagana jest zgoda na użyczenie wizerunku. Na casting należy zabrać ze sobą:  - strój kąpielowy - ręcznik - klapki  - własna szczotka do włosów Przeciwwskazania:  - choroby serca - alergie (w szczególności na chlor)   Podczas castingu wyłonimy modeli i modelki do sesji podwodnej KANS, która odbędzie się 04.10.2022 w godzinach 21:00-05:00.  Więcej informacji na promocja@kans.pl lub pod numerem telefonu 509-631-224.   Zapraszamy!

21 Wrz 2022
Katarzyna Dwilewicz na Mistrzostwach Świata!

W dniach 11-18 września, w miejscowości Antwerpia (Belgia) odbyły się Akademickie Mistrzostwa Świata w szachach.  W turnieju granym tempem klasycznym nasza studentka Katarzyna Dwilewicz zdobyła srebrny medal w klasyfikacji drużynowej.  W skład zespołu wliczono 3 najlepsze wyniki zawodników z jednego kraju - 2 kobiet (Katarzyny Dwilewicz oraz Anny Kubickiej - zdobyły po 6/9pkt) oraz 1 mężczyzny - Igora Janika (6,5/9pkt).  W Mistrzostwach wzięło udział 8 zawodników z Polski, nominowanych przez Akademicki Związek Sportowy. W całym turnieju wzięło udział 68 osób z 20 krajów. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Iranu, a trzecie - Francja. Nasza studentka uzyskała normę na tytuł Mistrzyni Międzynarodowej. W indywidualnym turnieju w szachach błyskawicznych zajęła VI miejsce na świecie, zdobywając również 6/9pkt. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

20 Wrz 2022
Warsztaty kulinarne z Katarzyną Gubałą!

W dniu 19.09.2022 roku odwiedziła nas Katarzyna Gubała - diet coach, ekoosobowość i wege ambasador, która poprowadziła warsztaty kulinarne: "Kuchnia roślinna w dietetyce" dla delegacji ze szkół ponadpostawowych.  W warsztatach wzięły udział:  1. Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy  2. Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu  3. Dolnośląski Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego z Bożkowa  Przygotowane dania: 1 ZESPÓŁ: Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy: TORTELINKI Z ORZECHÓW Wiktoria Sośniak, Dominika Dalgiewicz, Sylwester Stachurski 2 ZESPÓŁ: Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy: CARPACCIO Z KALAREPĄ, JABŁKIEM I GRUSZKĄ Adriana Mibs, Sandra Pęczar 3 ZESPOŁ: Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu: CHŁODNIK ZERO WASTE NA ZAKWASIE BURACZANYM Anna Bryk, Helena Białowąs, Sandra Bukowska  4 ZESPÓŁ: Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu: SMALEC Z FASOLI Rafał Matlaszek, Kacper Palczak 5 ZESPÓŁ: Dolnośląski Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego z Bozkowa: ROLADKI Z CUKINII I OGÓRKA Maja Czechowska, Aleksandra Muraszko 6 ZESPÓŁ: Dolnośląski Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego z Bożkowa : PASZTETOWA Ewa Termena, Natalia Kisil  

14 Wrz 2022
DIETETYKA - niestacjonarne!

Wybierając dietetykę zdobędziecie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowania do pracy w poradniach dietetycznych, współpracy z personelem medycznym w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie praktycznych umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Więcej informacji na stronie: http://kans.pl/pl/dietetyka-niestacjonarnie

14 Wrz 2022
Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

W nowym roku akademickim 2022/2023 planujemy realizację ciekawych projektów dla studentów oraz nauczycieli akademickich w ramach współpracy z Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.   Na bazie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości KANS powstanie Centrum Transferu Technologii i Wiedzy KANS. Dzięki temu, zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy, będą mieli możliwość rozwoju oraz warunki do współpracy ze środowiskiem biznesu oraz przedsiębiorcami.   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: mgr Renata Juraszczyk – kierownik Działu Transfer Wiedzy i Projekty UEK i mgr Magdalena Prorok – pracownik naukowy, wykładowca oraz przedstawicie KANS w składzie: Prorektor dr Beata Telążka, prof. KANS i dr Wojciech Topczewski – dyrektor AIP KANS.   O szczegółach projektu poinformujemy Was już wkrótce.

14 Wrz 2022
Warsztaty kulinarne z młodzieżą

W dniu 19.09.2022r. o godzinie 12:00-14:00 odwiedzi nas ekspertka diet roślinnych - Pani Katarzyna Gubała (www.katarzynagubala.pl), która przeprowadzi warsztaty kulinarne z młodzieżą. Wszystkich zainteresowanych kuchnią roślinną w dietetyce zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach kulinarnych.  W programie: • spotkanie z organizatorami warsztatów, • niezwykła przygoda kulinarna dla młodzieży z udziałem gościa specjalnego, Pani Katarzyny Gubały, autorki wielu bestsellerowych książek o tematyce kulinarnej, • darmowa analiza składu ciała.

20 Maj 2022
Seminarium medyczne "Współczesne problemy zdrowotne - aspekt zdrowia psychicznego "

W dniu 20 maja 2022 roku odbyło się ostatnie w roku akademickim 2021/2022 seminarium tematyczne online poświęcone zdrowiu psychicznemu, które KANS realizowała wraz ze szkołą w Trutnovie w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839 odbyły się 3 seminaria online dla kierownictwa szkół i uczelni dotyczące jakości kształcenia, zarządzania krysowego w czasie pandemii oraz promocji szkół i uczelni. KANS wraz z Wyższą Szkołą Medyczną i Akademią Biznesu w Trutnovie przygotował również: 4 seminaria tematyczne dotyczące: nauk przyrodniczych, nauk społecznych, nauk medycznych i języków obcych. Prelegentami seminariów byli wykładowcy oraz Kadra Kierowicza KANS i Szkoły w Trutnovie.   W ramach projektu zostały między innymi zakupione 2 zestawy wideokonferencyjne. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: CZ-PL-TransEdu.eu Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z ostatniego seminarium. 

13 Maj 2022
Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Poznaniu

Nasi studenci Wychowania Fizycznego wzięli udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce 19-22 maja 2022 roku w Poznaniu. Kinga Kawka studentka drugiego roku zajęła 1 miejsce w klasyfikacji Wyższych Szkół Zawodowych w skoku w dal oraz 2 miejsce w klasyfikacji Wyższych Szkół Zawodowych w biegu na 100m. Bartłomiej Wymazała student trzeciego roku zajął 1 miejsce w klasyfikacji Wyższych Szkół Zawodowych w biegu na 400m przez płotki. W biegu na 400m w klasyfikacji Wyższych Szkół Zawodowych zajął 2 miejsce.

13 Maj 2022
Wybory do Samorządu Studenckiego KANS

Samorząd Studencki Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych od dzisiaj, tj. 07.06.2022 r. (wtorek), ogłasza nabór kandydatur w trzech kategoriach: 1) na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Studenckiego KANS, 2) na stanowisko członka Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego (uwaga: w tej kategorii zgłaszać się mogą tylko starości grup kierunkowych, 4 miejsca) 3) na członka Samorządu Studenckiego   Kandydatury można przesyłać na aders: samorzad@poczta.kpswjg.pl W treści należy podać: 1) imię i nazwisko kandydata, 2) kierunek i rok, 3) wydział, 4) rodzaj stanowiska, na które kandyduje dana osoba. Termin nadsyłania kandydatur to 11.06.2022 r. (sobota), do godziny 12:00.   Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, na której przeprowadzone zostaną głosowania, odbędzie się 14.06.2022 r. (wtorek) o godzinie 15:30. Wyniki głosowań zostaną oficjalnie ogłoszone między 15 a 17.06.2022 r.   Maciej Zych, Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej KANS Marta Michalska, Z-ca Przewdoniczącego Samorządu Studenckiego KANS

13 Maj 2022
Święto Uczelni CAMPFIRE!

Zapraszamy wszystkich studentów na Święto Uczelni, które odbędzie się 8.06-09.06.2022 roku. 08.06. - CampFire (Karkonoskiej Błonia) 11:00 - Uroczyste otwarcie CampFire 11:05 - Występ Klaudii Kwiecińskiej 11:10 - Gry i zabawy zorganizowane przez studentów 13:00 - Koncert zespołu Karkonoska Środowa Noc 13:30 - Rewanż gry w siatkówkę: kadra akademicka kontra studenci 14:15 - Wręczenie nagród 14:30 - Wspólna zabawa Podczas CampFire: - stanowisko studentów z fizjoterapii; - stanowisko studentów pielęgniarstwa; - stanowisko studentów dietetyki; - pokaz tańca Cheerleaders KANS; - wspólne grillowanie; - zumba; - muzyka; - Foodtruck od Chilli Moose Food; - CAMPUS Z LOTU PTAKA; - NIESPODZIANKI; - i inne atrakcje. 09.06. - I Festiwal Pływania (Pływalnia KANS) 16:30 - 21:00