tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

15 Wrz 2023

Nabór na wyjazdy Erazmus+

Nabór uzupełniający na wyjazdy dla studentów i pracowników KANS w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wyjazdy dla studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+, umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+: KA 131 2022,

Studenci mogą wnioskować na wyjazdy na praktyki i studia. Wyjazdy na studia obejmują tylko jeden semestr.

INFORMACJA O WNIOSKOWANIU DLA STUDENTÓW:

O wyjazd na praktykę i studia w programie Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KANS. W czasie trwania studiów 1 stopnia (licencjackich i inżynierskich), studenci mają do wykorzystania tzw. Kapitał mobilności o długości 6 (12) miesięcy (kolejny taki kapitał otrzymują na studiach 2 stopnia: magisterskich). Oznacza to, że w czasie studiów licencjackich i inżynierskich studenci mogą łącznie wyjechać na maksimum 12 miesięcy, a w czasie jednolitych studiów magisterskich na 24 miesiące.

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy ponadto:

  • mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd;
  • być zarejestrowanym na studiach licencjackich lub inżynierskich w naszej uczelni.

 

W ramach aktualnego naboru można zgłaszać się na wyjazdy na praktykę i studia w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Formularze wniosku i zaświadczenia dostępne są na stronie wzz.kans.pl w zakładce dla Studentów

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji wyjazdów dostępne są tutaj:

http://wzz.kans.pl/pl/erasmus-dla-studentow

Zainteresowani STUDENCI składają:

Podpisany wniosek do 20 października 2023 r. Uwaga studenci kierunków inne niż filologiczne: Do wniosku powinno zostać załączone zaświadczenie o znajomości języka, formularz do pobrania tutaj.

Podpisany wniosek we wskazanym terminie do godziny 11:00, dostępny m. in. tutaj.

Wnioski można składać również osobiście w Sekcji Współpracy z Zagranicą u pana Marka Runiewicza, budynek nr 11, pokój nr 16 (75 64 53 342), marek.runiewicz@kans.pl

Zeskanowane podpisane dokumenty można też przesłać mailem: foreign@kans.pl.

 

Rekrutacja uzupełniająca dla pracowników dotyczy wyłącznie wyjazdów dydaktycznych.

INFORMACJA O WNIOSKOWANIU DLA PRACOWNIKÓW:

O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy pracownicy, jednakże pierwszeństwo będą mieć osoby, które nigdy lub bardzo rzadko korzystają z możliwości wyjazdów jakie oferuje program Erasmus plus. Mobilności trwają 5 dni maksimum.

Pracownicy w trakcie wyjazdu dydaktycznego zobowiązani są do poprowadzenia minimum 8h zajęć dla studentów odwiedzanej uczelni.

Wszystkie mobilności muszą zostać potwierdzone certyfikatem udziału/odbycia lub przeprowadzenia zajęć w przypadku pracowników.

Wnioski można składać również osobiście w Sekcji Współpracy z Zagranicą u pana Waldemar Rybińskiego, budynek nr 11, pokój nr 19 (75 64 53 343), waldemar.rybinski@kans.pl

Zeskanowane podpisane dokumenty można też przesłać mailem: foreign@kans.pl.

Uwaga mamy jeszcze 2 miejsca na wyjazdy dydaktyczne z umowy KA131-2021!!!

STAWKI DOFINANSOWANIA

Szkolnictwo wyższe (HE), kraje programu

 

1. Podróż – wsparcie kosztów podróży

 

Studenci i niedawni absolwenci z uczelni wysyłających z najbardziej oddalonych krajów

i regionów programu oraz krajów i terytoriów zamorskich, którzy przyjeżdżają do krajów programu lub krajów partnerskich z regionu 5 lub 14, a także studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach w krótkoterminowej mobilności

Odległość

 

 

 

 

 

 

 

Podróż standardowa - kwota

 

 

 

 

 

 

 

Podróż ekologicznymi środkami transportu - kwota

pomiędzy 10 a 99 km:

23 EUR na uczestnika

 

pomiędzy 100 a 499 km:

180 EUR na uczestnika

210 EUR na uczestnika

pomiędzy 500 a 1999 km:

275 EUR na uczestnika

320 EUR na uczestnika

pomiędzy 2000 a 2999 km:

360 EUR na uczestnika

410 EUR na uczestnika

pomiędzy 3000 a 3999 km

530 EUR na uczestnika

610 EUR na uczestnika

pomiędzy 4000 a 7999 km:

820 EUR na uczestnika

 

8000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

 

 

Uwaga: Studenci i niedawni absolwenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowo wsparcie indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony, jeżeli dotyczy.

Mobilność pracowników

 

 

Odległość

Podróż standardowa - kwota

Podróż ekologicznymi środkami transportu - kwota

pomiędzy 0 a 99 km:

23 EUR na uczestnika

 

pomiędzy 100 a 499 km:

180 EUR na uczestnika

210 EUR na uczestnika

pomiędzy 500 a 1999 km:

275 EUR na uczestnika

320 EUR na uczestnika

pomiędzy 2000 a 2999 km:

360 EUR na uczestnika

410 EUR na uczestnika

 

pomiędzy 3000 a 3999 km

530 EUR na uczestnika

610 EUR na uczestnika

pomiędzy 4000 a 7999 km:

820 EUR na uczestnika

 

8000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

 

 

Uwaga: Odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).

2. Wsparcie indywidualne w mobilności fizycznej Mobilność pracowników z krajów programu

 

 

Kraje należące do danej grupy

Mobilność pracowników: dzienna stawka EUR

(do 14 dni)

Mobilność pracowników: dzienna stawka EUR

(od 15. dnia)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,

Kraje partnerskie z regionu 14

 

180

 

126

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Kraje partnerskie z regionu 5

 

160

 

112

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,

Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

 

140

 

98

 

Uwaga: „dzienna stawka” jest obliczona w następujący sposób:

do 14. dnia działania: kwota na dzień, przypadająca na uczestnika, jak określono w powyżej tabeli + od 15. do 60. dnia: 70% kwoty przypadającej na uczestnika, jak określono w powyższej tabeli.

Mobilność studentów:

 

 

Kraje należące do danej grupy

Mobilność studentów - studia: miesięczna

stawka EUR

Mobilność studentów - praktyka: miesięczna

stawka EUR

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,

Kraje partnerskie z regionu 14

 

520

 

670

 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Kraje partnerskie z regionu 5

 

520

 

670

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

450

 

600

 

  • Wyjazdy studentów na praktykę: Miesięczna stawka stypendium dla wyjazdów na praktykę to miesięczna stawka stypendium dla wyjazdu studia powiększona o dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę w wysokości 150 EUR.
  • Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach: dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc. Studenci i niedawni absolwenci uczestniczący w krótkoterminowej mobilności fizycznej otrzymują 70 EUR dziennie do 14. dnia działania i 50 EUR dziennie między 15. a 30. dniem działania.
  • Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach uczestniczący w krótkoterminowej mobilności fizycznej otrzymują dodatek do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności fizycznej trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni. W takim wypadku dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę nie ma zastosowania.

Szkolnictwo wyższe (HE), kraje partnerskie

1. Podróż – wsparcie kosztów podróży

Studenci i niedawni absolwenci wyjeżdżający do krajów partnerskich z wyjątkiem regionu 5 i 14:

 

Odległość

Podróż standardowa - kwota

Podróż ekologicznymi środkami transportu - kwota

pomiędzy 10 a 99 km:

23 EUR na uczestnika

 

pomiędzy 100 a 499 km:

180 EUR na uczestnika

210 EUR na uczestnika

pomiędzy 500 a 1999 km:

275 EUR na uczestnika

320 EUR na uczestnika

pomiędzy 2000 a 2999 km:

360 EUR na uczestnika

410 EUR na uczestnika

pomiędzy 3000 a 3999 km

530 EUR na uczestnika

610 EUR na uczestnika

pomiędzy 4000 a 7999 km:

820 EUR na uczestnika

 

8000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

 

 

Uwaga: Odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).

W przypadku mobilności z krajów programu do krajów partnerskich, z wyjątkiem regionu 5 i 14, studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach muszą otrzymać wsparcie w zakresie podróży.

Studenci i niedawni absolwenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowo wsparcie indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony, jeżeli dotyczy.

Mobilność pracowników

 

Odległość

Podróż standardowa - kwota

Podróż ekologicznymi środkami transportu - kwota

pomiędzy 0 a 99 km:

23 EUR na uczestnika

 

pomiędzy 100 a 499 km:

180 EUR na uczestnika

210 EUR na uczestnika

pomiędzy 500 a 1999 km:

275 EUR na uczestnika

320 EUR na uczestnika

pomiędzy 2000 a 2999 km:

360 EUR na uczestnika

410 EUR na uczestnika

pomiędzy 3000 a 3999 km

530 EUR na uczestnika

610 EUR na uczestnika

pomiędzy 4000 a 7999 km:

820 EUR na uczestnika

 

8000 km i więcej:

1500           na uczestnika

 

 

  1. Wsparcie indywidualne

Mobilność pracowników z krajów programu do krajów partnerskich z regionów 1-4 i 6-13:

 

 

Mobilność pracowników: dzienna stawka EUR

(do 14 dni)

Mobilność pracowników: dzienna stawka EUR

(od 15. dnia)

180

126

Uwaga: „dzienna stawka” jest obliczona w następujący sposób:

do 14. dnia działania: kwota na dzień, przypadająca na uczestnika, jak określono w powyżej tabeli

+

od 15. do 60. dnia: 70% kwoty przypadającej na uczestnika, jak określono w powyższej tabeli.

 

Mobilność studentów pomiędzy krajem programu a krajem partnerskim:

 

Z

Do

Stawka miesięczna

 

Kraje programu

Kraje partnerskie z regionów 1-4 oraz 6-13

 

700 EUR

 

Kraje programu

 

Kraje partnerskie z regionu 5 i 14

Taka sama jak dla studentów w mobilności między krajami programu dla wskazanej grupy krajów – zob.

tabela Mobilność studentów

 

  • Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach: dodatek do wsparcia indywidualnego 250 EUR na miesiąc.
  • Studenci-mobilność na praktykę: dodatek do wsparcia indywidualnego 150 EUR miesięcznie ma zastosowanie tylko w wypadku mobilności do krajów partnerskich z regionu 5 i 14.
  • Studenci i niedawni absolwenci uczestniczących w krótkoterminowej mobilności fizycznej otrzymują 70 EUR dziennie do 14. dnia działania i 50 EUR dziennie między

15. a 30. dniem działania.

  • Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach uczestniczący w krótkoterminowej mobilności fizycznej otrzymują dodatek do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności fizycznej trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni. W takim wypadku dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę nie ma zastosowania.

 

 

Powrót wstecz