tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

26 Maj 2023

Porozumienie z ZSOiT w Jeleniej Górze!

23 maja 2023 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego objęcia przez KANS patronatem klasy o profilu usportowiono-turystycznym  oraz klasy o profilu psychologicznym  tworzonych w ZSOiT w Jeleniej Górze
Celem porozumienia jest:
1) Zacieśnienie wzajemnych kontaktów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących działania stron.
2) Propagowanie i współuczestniczenie w innowacjach dydaktycznych, programach edukacyjnych, projektach unijnych.
3) Wzajemna współpraca w tworzeniu nowych kierunków nauczania.
4) Poszukiwanie i analizowanie nowych obszarów nauczania.

Powrót wstecz