tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

14 Mar 2023

Rekrutacja pracowników KANS na szkolenie z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością


Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację kadry dydaktycznej  i administracyjnej na szkolenie z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością  w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do kadry dydaktycznej i administracyjnej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników

w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”.

Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.03.2023 godz. 14:00.

Przewidywany termin szkolenia to:  koniec marca/początek kwietnia 2023 (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się w formie online.

DOKUMENTY – należy:

1.wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu);

2.wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu);

(proszę nie wpisywać kwot dofinansowania)

3.podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu);

4.zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu);

5.wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu);

Bardzo proszę dostarczyć wymienione dokumenty wydrukowane w kolorze.

Powrót wstecz