tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

26 Lis 2023

Seminarium Naukowe: Gry i wirtualna przestrzeń

W imieniu władz Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym Gry i wirtualna przestrzeń w różnych obszarach życia społecznego. Wydarzenie to jest skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym badaczy, studentów, nauczycieli, profesjonalistów z branży gier, jak również osób zainteresowanych wpływem nowych technologii na społeczeństwo.

Celem seminarium jest eksploracja i dyskusja nad zastosowaniem gier i innych platform cyfrowych w różnych sferach życia społecznego. Program seminarium składa się z serii prelekcji, które łączą różnorodne dyscypliny i perspektywy, oferując uczestnikom dogłębne spojrzenie na problematykę gier i innych platform cyfrowych. Nasze rozważania będą dotyczyły zagadnień związanych ze związkami między grami a kulturą, sztuką, filozofią, edukacją i życiem codziennym.

Seminarium odbędzie się 06.12.2023 r. w formie hybrydowej:

  • Stacjonarnie w Bibliotece KANS;
  • Zdalnie na platformie MS Teams. Link do spotkania w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aztYkNNH-uPRESnYav_yJub-HqB472EPa_45V-0UeMjk1%40thread.tacv2/1699433099643?context=%7b%22Tid%22%3a%22078a701f-5bf1-46b1-9a46-e52989cd175e%22%2c%22Oid%22%3a%22c8a01251-01e2-4004-9f3f-cd4b277d92cd%22%7d

Organizatorem seminarium jest Koło Naukowe Inicjatyw i Badań Społecznych KANS.

Liczymy na Państwa niezawodną obecność i owocną dyskusję.
 

Program seminarium

Streszczenia referatów i sylwetki prelegentów

Powrót wstecz