tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

21 Paź 2022

TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY UCZELNI

 

l.p.

Czynność wyborcza

Termin

Miejsce

1

Ogłoszenie terminarza wyborczego

21.10.2022

BIP -Wybory, strona internetowa

2

Termin zgłaszania kandydatów

od 21.10.2022

do 27.10.2022

do godz. 10.00

Kancelaria Główna

3

Ogłoszenie list kandydatów

27.10.2022

BIP - Wybory

4

Głosowanie na kandydatów

28.10.2022

Senat

5

Opublikowanie wyników wyborów

02.11.2022

BIP – Uchwały Senatu

 

 

1. W skład Rady Uczelni wchodzą wybrane przez Senat:
    1) trzy osoby ze Wspólnoty Uczelni, w tym dwie osoby będące nauczycielami akademickimi i jedna osoba niebędąca nauczycielem akademickim
    2) trzy osoby spoza Wspólnoty Uczelni
2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego wybierany na zasadach określonych
    w Regulaminie Samorządu Studenckiego.
2. Niniejsze wybory uzupełniające dotyczą wolnego mandatu z grupy osób spoza Uczelni.
4. Kandydatów na członków Rady Uczelni przedstawia Rektor.
5. Kandydatów na członka Rady Uczelni może również przedstawić grupa minimum
    16 pracowników Uczelni
6. Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która spełnia wymagania określone
     w art. 20 ust. 1 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
7. W celu zgłoszenia kandydatów na członków Rady Uczelni należy dostarczyć dokumenty, o których mowa
    w § 17 ust. 5 Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem.
8. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory.


Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej
KANS w Jeleniej Górze
mgr Marcin Michalak

 

Powrót wstecz