tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

25 Mar 2024

Zaproszenie do udziału w konferencji z cyklu „Nowe wyzwania w naukach społecznych – technologia, zarządzanie, środowisko”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Nowe wyzwania w naukach społecznych – technologia, zarządzanie, środowisko” organizowaną przez Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku, a jej celem jest prezentacja najciekawszych wyników badań w zakresie zarządzania, technologii i problematyki środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Przy udziale w organizacji konferencji zaprosiliśmy do prac Komitetu Naukowego przedstawicieli renomowanych instytucji, takich jak Uniwersytet Warszawski, Gdański Uniwersytet Medyczny czy Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Dodatkową motywacją do organizacji konferencji jest fakt, że planujemy zaprezentować Państwu wystąpienia przedstawicieli różnorodnych środowisk, w tym nie tylko naukowych i akademickich, lecz także praktyków. Podczas konferencji będzie zatem, obok szansy wymiany poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej, możliwość udziału w forum dotyczącego doświadczeń i wiedzy w zakresie aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarach zainteresowania nauk społecznych i technicznych oraz związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Pragniemy otworzyć przed Państwem możliwości podzielenia się z szerszym gronem najnowszymi osiągnięciami naukowo-badawczymi, a nasze zaproszenie kierujemy do pracowników naukowych instytutów, uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. Pragniemy także zaprosić doktorantów, dla których prezentacja własnych osiągnięć jest ważnym celem procesu awansu naukowego. Oferujemy także możliwość publikacji artykułu w punktowanej monografii lub w czasopiśmie CBIiW KANS (ISSN: 2956-9591).

Wszystkie istotne informacje na temat zakresu merytorycznego, harmonogramu i terminów wystąpień będziemy sukcesywnie udostępniać na stronach naszej uczelni (www.kans.pl). 

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz proszę wysłać na adres: cbiiw@kans.pl - termin złożenia zgłoszeń upływa 29 marca br. o godzinie 15:00. Termin złożenia artykułu do monografii – 24 maja 2024 o godzinie 15:00 (zastrzegamy sobie prawo redagowania tekstów, a wszystkie prace nadesłane do KANS i zaakceptowane przez Komitet Naukowy konferencji będą poddawane procedurze recenzyjnej).

Koszt udziału w konferencji to 350 PLN i obejmuje nocleg z 11 na 12 kwietnia oraz publikację (wraz z recenzją). Podczas konferencji przewidujemy dwie przerwy kawowe i przerwę na lunch. Do 2 kwietnia Komitet Naukowy konferencji podejmie decyzję odnośnie akceptacji tematu wystąpienia. O wynikach prac Komitetu będziemy informować 3 kwietnia, zaś termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 5 kwietnia (prosimy wnosić opłatę konferencyjną dopiero po uzyskaniu informacji o akceptacji referatu).

Do zobaczenia! 

Pobierz formularz zgłoszeniowy 
 
Powrót wstecz