tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe

Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe

W latach 2018-2021 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze realizuje projekt pn.„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.                                                                                          

Celem projektu jest rozwój oferty Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW), w zakresie realizacji trzeciej misji Uczelni, jako formy aktywności społecznej, poprzez opracowanie i realizację programów, którymi zostaną objęci słuchacze Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze (KUTW JG) oraz w oddziale w Kamiennej Górze (KUTW KG). Działania te przyczynią się do rozwoju kompetencji pozwalających na: poszerzenie wiedzy ogólnej, rozwój zainteresowań, zapobieganie społecznemu wykluczeniu seniorów.

 

Cele zostaną osiągnięte poprzez opracowanie i realizację następujących zadań:

1. Poszerzenie kompetencji artystycznych i technicznych słuchaczy KUTW KG realizowanych w następujących formach zajęć:

-arteterapia

-rysunek i malarstwo

-muzykoterapia

-nowoczesne technologie

2. Rozwój kompetencji słuchaczy KUTW JG realizowanych w następujących formach zajęć:

-profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa

-malarstwo

-fotografia

-muzykoterapia, tańce etniczne

-warsztaty prasowe

-intensywny kurs języka angielskiego dla seniorów