tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Projekt: Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu

Projekt: Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu
 

Projekt: „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.


Beneficjent wiodący: Międzynarodowe Centrum Spotkań | St. Marienthal Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal

Okres realizacji: 01.11.2023r.- 31.10.2026r.

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Wartość projektu: Łączne wydatki – 882 069,69 euro (w tym 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
 

CELE PROJEKTU:

Wspieranie więzi i wymiany, jak również wzajemnego zrozumienia i usuwania uprzedzeń pomiędzy polsko-niemieckimi seniorami/seniorkami. Ponadto, wspierana i rozwijana jest współpraca pomiędzy podmiotami regionu i seniorami/seniorkami oraz poszerzana jest wiedza o istnieniu niematerialnych dóbr kultury polsko-niemieckiego pogranicza.

OPIS PROJEKTU:

Projekt koncentruje się na zwiększeniu i przekazaniu wiedzy o niematerialnym dziedzictwie kulturowym polsko-niemieckiego pogranicza. 100 seniorów/seniorek (50 de/ 50 pl) zostanie przeszkolonych jako „Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”. Wspólnie opracowany program edukacyjny będzie obejmował warsztaty, wyjazdy studyjne, wycieczki i kursy językowe.

Planowane działania w projekcie:

 • Jednodniowa konferencja inauguracyjna – 80 seniorów (40 uczestników z Polski i 40 uczestników z Niemiec).
 • 15 dwudniowych warsztatów „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” (w całym okresie realizacji projektu)- 5 grup po 10 uczestników z Polski oraz 10 uczestników z Niemiec. Razem 50 uczestnikow z Polski i 50 z Niemiec. Każda grupa weźmie udział w 3 dwudniowych warsztatach. Warsztaty obejmować będą zagadnienia z zakresu:
 • Kulinarne-kuchnia tradycyjna i dania regionów z uwzględnieniem produktów regionalnych z regionu.
 • Tradycje tańce i stroje, muzyka łączy.
 • Artyści, pisarze i malarze, którzy odcisneli swoje piętno na regionie.
 • Tradycje łączą pokolenia- jakie święta i jak się je obchodzi?
 • 4 wizyty studyjne dotyczące zdrowej, tradycyjnej żywności i produkcji regionalnej oraz tradycyjne tańce oraz artyści, pisarze i malarze regionu. 2 wizyty studyjne w Polsce (20 uczestników z Niemiec i 5 uczestników z Polski) i 2 wizyty studyjne w Saksoni ( 20 uczestników z Polski i 5 uczestników z Niemiec).
 • Jednodniowa wizyta w Polsce – Jak świętować Dzień Seniora ( 25 uczestników z Niemiec oraz 5 uczestników z Polski)
 • 2-dniowa konferencja zamykająca projekt z udziałem 80 uczestników ( 40 z Polski i 40 z Niemiec).
 • Kurs języka niemieckiego/ polskiego dla Seniorów.
 • 3 dwudniowe warsztaty językowe w Mariethal, Ostritz- 30 seniorów ( 15 z Polski oraz 15 z Niemiec).
 • Udział personelu projektu polskiego i niemieckiego ze stosikiem informacyjnym na 3 wydarzeniach po stronie polskiej oraz 3 wydarzeniach po stronie niemieckiej.

DLA KOGO:

 • Seniorzy i seniorki z Saksonii i Polski, którzy są zainteresowani zrównoważonym i kulturowym rozwojem polsko-niemieckiego obszaru powiązań.
 • Instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z obszaru kultury, zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, rzemiosła, które wspólnie z seniorami/ seniorkami wnoszą wkład w zrównoważony rozwój regionu.

Aktualności

22 Maj 2024
Warsztaty „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”.

W dniach 15.05.-16.05.24. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym St.Marienthal, Niemcy odbyły się kolejne dwudniowe warsztaty dla następnej grupy seniorów polskich i niemieckich w ramach projektu „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”. Projekt realizowany jest we współpracy z IBZ St.Marienthal oraz Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych reprezentował dr Józef Zaprucki, germanista, literaturoznawca oraz tłumacz i mgr Marek Runiewicz, kierownik realizowanego projektu. Dwie 10-osobowe grupy seniorów polskich i niemieckich spotkały się w ramach zajęć w St.Marienthal. Omawiane tematy dotyczyły niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zmian strukturalnych na pograniczu polsko-niemieckim. Poruszane kwestie dotyczyły literatury oraz muzyki. W kręgu zainteresowań znalazły się „Życie i dzieło Carla i Gerhardta Hauptmannów”,” Życie i twórczość Jakoba Böhme”, kariera muzyczna Henrietty Sontag oraz tradycyjne stroje naszego regionu. Seniorzy mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat naszego wspólnego dziedzictwa, spędzić wspólnie czas oraz zrelaksować się w przyjaznym otoczeniu klasztoru. Zajęcia obejmowały również wiedzę z zakresu ziołolecznictwa i ćwiczenia ruchowe. Warsztaty grupowe będą odbywały się według następującego harmonogramu: Grupa 1: 07.-08.05.2024; 01.-02.10.2024; 03.-04.02 2025 Grupa 2: 15.-16.05.2024; 24.-25.10.2024; 12.-13.02.2025 Grupa 3: 03.-04.06.2024; 06.-07.11.2024; 03. -04.03.2025 Grupa 4: 03-04.09.2024; 07-08.01 2025; 13-14.03.2025 Grupa 5:17-18.09.2024; 14-15.012025; 26-27.03. 2025 Zapraszamy do oglądania relacji z naszego spotkania. Zajęcia dla następnej grupy seniorów odbędą się w dniach 03.-04.06.24r.

13 Maj 2024
Warsztaty w ramach projektu „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”

W dniach 07.05.-08.05.24. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym St.Marienthal, Niemcy odbyły się dwudniowe warsztaty w ramach projektu „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”. Projekt realizowany jest we współpracy z IBZ St.Marienthal oraz Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych reprezentował dr Józef Zaprucki, germanista, literaturoznawca oraz tłumacz i mgr Monika Wachowicz, koordynator działań kluczowych w realizowanym projekcie. Dwie 10-osobowe grupy seniorów polskich i niemieckich spotkały się w ramach dwudniowych zajęć w St.Marienthal. Omawiane tematy dotyczyły niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zmian strukturalnych na pograniczu polsko-niemieckim. Poruszane kwestie dotyczyły literatury oraz muzyki. W kręgu zainteresowań znalazły się „Życie i dzieło Carla i Gerhardta Hauptmannów”,” Życie i twórczość Jakoba Böhme”, kariera muzyczna Henrietty Sontag oraz tradycyjne stroje naszego regionu. Seniorzy mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat naszego wspólnego dziedzictwa, spędzić wspólnie czas oraz zrelaksować się w przyjaznym otoczeniu klasztoru. Zajęcia obejmowały również wiedzę z zakresu ziołolecznictwa i ćwiczenia ruchowe. Warsztaty grupowe będą odbywały  się według następującego harmonogramu: Grupa 1: 07.-08.05.2024; 01.-02.10.2024; 03.-04.02 2025 Grupa 2: 15.-16.05.2024; 24.-25.10.2024; 12.-13.02.2025 Grupa 3: 03.-04.06.2024; 06.-07.11.2024; 03. -04.03.2025 Grupa 4: 03-04.09.2024; 07-08.01 2025; 13-14.03.2025 Grupa 5:17-18.09.2024; 14-15.012025; 26-27.03. 2025 Zajęcia dla następnej grupy seniorów odbędą się w dniach 15.05.-16.05.24.

15 Mar 2024
Warsztaty dla beneficjentów programu Polska-Saksonia Interreg 2021-2027

W dniu 14 marca 2024 r. przedstawiciele zespołu projektowego „Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”: uczestniczyli w warsztatach w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Programu przy ul. Św. Mikołaja 81 we Wrocławiu. Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z właściwym sposobem oznakowania projektu, rodzajach zmian w projekcie i ograniczeniach z tego wynikających oraz o rolach partnera projektu i partnera wiodącego. Przedstawicie KANS i KARR spotkali się też z kontrolerami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy odpowiedzieli na wszystkie nurtujące pytania.

07 Mar 2024
Spotkanie - Projekt Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu

W dniu 6 marca 2024 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Projekt rozpoczął się 01 listopada 2023r. i jest realizowany w ramach INTEREG Polska-Saksonia. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze gościła przedstawicieli IBZ Marienthal oraz Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Rozmawiano o działaniach projektowych uwzględniających niematerialne dziedzictwo kulturowe oraz ich wpływie na środowisko lokalne po obu stronach granicy. Konferencja Inauguracyjna odbędzie się w dniu 26 marca w IBZ Marienthal i wezmą w niej udział polscy i niemieccy seniorzy oraz personel projektu ze wszystkich instytucji partnerskich.

04 Mar 2024
Konkurs na Prelegenta na Wydarzenie inauguracyjne w ramach projektu

Informujemy, iż w Serwisie pracowniczym KANS ukazało się ogłoszenie o konkursie na Prelegenta na Wydarzenie inauguracyjne w ramach projektu „Seniorenbotschafterinnen und Seniorenbotschafter für eine nachhaltige Entwicklung der Region / Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” nr PLSN.03.01-IP.01-0005/23 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027, priorytet Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji, działanie Inne działania wspierające lepsze zarzadzanie współpracą. Po dalsze informacje zapraszamy do Serwisu pracowniczego KANS.

30 Sty 2024
Projekt” Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu"

Rusza nabór uczestników do projektu ”Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu" w ramach Programu UE INTERREG Polska-Saksonia. KANS jako partner merytoryczny projektu zachęca seniorów do wzięcia udziału w wydarzeniach projektowych. Projekt koncentruje się zatem na zwiększeniu i przekazaniu wiedzy o niematerialnym dziedzictwie kulturowym pol-niem pogranicza. 100 seniorów/seniorek (50 w Niemczech / 50 w Polsce) zostanie przeszkolonych jako „Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”. W ramach opracowanego wspólnie z firmami, stowarzyszeniami i organizacjami programu edukacyjnego, obejmującego warsztaty, wyjazdy studyjne, wycieczki i kursy językowe, uczestnicy uzyskują kwalifikacje w następujących tematach: - Kulinaria - tradycyjna kuchnia i potrawy z regionów z uwzględnieniem produktów regionalnych - Tradycyjne tańce i stroje ludowe - Artyści, pisarze i malarze, którzy mieli wpływ na kształtowanie regionu - Międzypokoleniowe tradycje i święta - jakie są szczególne dla danego regionu święta? - Stare rzemiosło typowe dla regionu – z praktyką i tradycjami w przyszłość. - Przyroda i środowisko. Więcej informacji i nabór znajduje się na stronach internetowych: https://karr.pl/seniorzy2/ https://karr.pl/aktualnosci/

10 Gru 2023
Projekt Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju

W dniu 6 grudnia 2023 r. Członkowie zespołu projektu Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju: mgr Marek Runiewicz - menedżer projektu mgr Monika Wachowicz - koordynator działań kluczowych projektu mgr Bogumiła Pieczychlebek - asystent ds. administracyjnych dr Józef Zaprucki, prof. KANS - tłumacz, kulturoznawca niemiecki uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym kluczowych działań projektu w siedzibie klasztoru IBZ Marienthal w Ostriz w Niemczech (głównego beneficjenta projektu). Podczas spotkania zostały poruszone tematy dotyczące szczegółowej organizacji projektu, podziału zadań, omówienia budżetu itd. Na przełomie lutego i marca planowana jest konferencja otwierająca projekt. Więcej informacji już wkrótce.