tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Uczelnia bez barier

Uczelnia bez barier


Projekt pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze – Uczelnia bez barier”

Głównym celem  projektu jest osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dla osób z  niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości kadry pracowniczej Uczelni w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych (ON), likwidację barier i poprawę dostępu ON do kształcenia na poziomie wyższym.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez:

1. Wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni.

2. Zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej.

3. Opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych w KPSW na rzecz ON.

4. Realizację szkoleń z zakresu ON dla pracowników dydaktycznych i kadry administracyjnej, prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u pracowników.

Kluczowym odbiorcąprojektu jest KPSW, gdyż wszystkie zaplanowane działania nakierowane są na wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni. Wdrożenie racjonalnych dostosowań, usprawnienie polityki Uczelni w zakresie zarządzania oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności przełoży się na zapewnienie dostępności Uczelni.

Grupą docelową są pracownicy dydaktyczni i administracyjni.

Bezpośrednim odbiorcą będą także wszyscy studenci Uczelni w tym osoby z niepełnosprawnością.

Pośrednimi odbiorcami są osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu projektu, wszyscy Ci, do których kierowana będzie oferta Uczelni.

Łączna wartość projektu to: 1 533 117,12 zł

 

 

 

Aktualności

Uczelnia bez barier

06 Kwi 2023
Wyniki rekrutacji na udział w szkoleniu w ramach projektu KPSW – Uczelnia bez barie

Projekt pod nazwą „KPSW –Uczelnia bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jelenia Góra dn. 6.04.2023 r. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby: WYNIKI 

14 Mar 2023
Rekrutacja pracowników KANS na szkolenie z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację kadry dydaktycznej  i administracyjnej na szkolenie z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością  w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do kadry dydaktycznej i administracyjnej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.03.2023 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to:  koniec marca/początek kwietnia 2023 (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się w formie online. DOKUMENTY – należy: 1.wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu); 2.wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania) 3.podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu); 4.zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu); 5.wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu); Bardzo proszę dostarczyć wymienione dokumenty wydrukowane w kolorze.

10 Lis 2022
Wyniki rekrutacji o udział w szkoleniu w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby: WYNIKI

10 Lis 2022
Wyniki rekrutacji o udział w szkoleniu w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier”

Projekt pod nazwą „KPSW –Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   Jelenia Góra dn. 10.11.2022 r. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby: WYNIKI 

04 Lis 2022
Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością

  Jelenia Góra 4.11.2022 r. Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością   Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację kadry zarządzającej i administracyjnej na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do kadry zarządzającej i administracyjnej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 14.11.2022 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to: 28.11.2022 (grupa I)i 29.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni . Dokumenty – należy: - wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu); - wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania) - podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu); - zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu); - wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu);

02 Lis 2022
Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację nauczycieli akademickich na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do nauczycieli akademickich Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.10.2022 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to: 25.11.2022 (grupa I)i 26.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni .

10 Paź 2022
Rekrutacja pracowników KANS na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością

Jelenia Góra 13.10.2022 r. Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację nauczycieli akademickich na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do nauczycieli akademickich Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.10.2022 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to: 25.11.2022 (grupa I)i 26.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni . Dokumenty – należy: - wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu); - wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania) - podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu); - zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu); - wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu);

25 Lis 2020
Spotkanie w Republice Czeskiej

Spotkanie w Republice Czeskiej 24 listopada 2021 w Libercu spotkali się partnerzy projektu Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym, realizowanego wspólnie przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze oraz Wyższą i Średnią Szkołę Medyczną i Akademię Biznesu z Trutnova w ramach programu Interreg 2014-2020. Mimo pandemii warto czasami zobaczyć się na żywo. Bezpośrednim pretekstem do tego było zaproszenie dla obu partnerskich szkół na naradę do Izby Gospodarczej w Libercu w Republice Czeskiej. Dyskusje dotyczyły nowego polsko-czeskiego przedsięwzięcia z dziedziny turystyki „Odkryj ukryte klejnoty”, opracowywanego przez Izbę Gospodarczą z Liberca. W ramach wnioskowanego projektu obie szkoły zaangażują uczniów i studentów do prac przy tworzeniu strategii promocji miejsc oddalonych od głównych atrakcji turystycznych w regionie. Umożliwi to zaplanowanie dalszych pożądanych i praktycznych działań, o realizację których będzie można wnioskować do kolejnej, właśnie otwierającej się, edycji programu Interreg 2021-2027. Po zakończeniu dyskusji nad nową inicjatywą, przedstawiciele KPSW, dr Kamila Biniek i dr Jacek Trembecki, przekazali na ręce menedżera z czeskiej szkoły partnerskiej, mgr Miluse Matejcovej,  pakiet materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu Platformy internetowej. Bluzy i kominy z nadrukiem logo partnerskich instytucji i logo programu Polska-Czechy będzie można zobaczyć na żywo już podczas pierwszego spotkania online dla kierownictwa projektu, które odbędzie się 29.11.2021. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji tutaj: zaproszenie.