tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa

Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa

Celem Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich jest poprawa jakości kształcenia wyższego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW) na kierunkach medycznych, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów.Jednocześnie Projekt wpłynie na rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

 

Cel ten uczelnia zamierza osiągnąć dzięki podjęciu następujących działań:

1. Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo.

2. Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu rozwoju absolwentów kierunku Pielęgniarstwo.

Projekt obejmuje wsparcie dla studentów Pielęgniarstwa z naboru 2017/2018 oraz 2018/2019 poprzez następujące działania:

  1. Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, w ramach którego 75% studentów przez dwadzieścia miesięcy otrzyma stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł/msc.
  2. Realizację płatnych praktyk kursowych.
  3. Cykl medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł  przez okres 24 miesięcy po podjęciu pracy w placówkach służby  zdrowia.
  4. Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia w podmiotach leczniczych.

Ogólna wartość projektu:       2 988 653,35 zł.
 

1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSÓW dla Absolwentów z 2020

2. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSÓW dla Absolwentów z 2021

09 Wrz 2021
Ogłoszenie o rekrutacji do Programu Absolwent

Na podstawie §  3 umowyuczestnictwa w Programie Stypendialno-Motywacyjnym   realizowanym na podstawie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, przypominamy Absolwentom kierunku:  Pielęgniarstwo o konieczności przystąpienia do rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta. W tym celu w terminie do 06.10.2021 r.  należy złożyć  Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMiT (pok. nr 9)następujące dokumenty: 1. Wniosek o udział w Programie Rozwojowym Absolwenta; 2. Dokument - Prawo wykonywania zawodu; 3. Potwierdzenie zatrudniania w podmiocie leczniczym z siedzibą na terytorium Polski w wymiarze pełnego etatu przez okres 2 lat. Ponadto informujemy, że osoby biorące udział w Programie Rozwojowym Absolwent zobowiązane są do uczestniczenia w cyklu bezpłatnych medycznych szkoleń zawodowych podnoszących ich kwalifikacje (zgodnie z harmonogramem). Absolwent uczestniczący w programie ma prawo do otrzymania w miejscu zatrudnienia indywidualnej opieki tutora oraz pobierał będzie stypendium absolwenckie przez okres 24 miesięcy, w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie. Z każdym zrekrutowanym Absolwentem zostanie podpisana indywidualna umowa. Wniosek o udział w programie» [ 614.46 kB ]

15 Cze 2021
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. 13 czerwca 2021 roku na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych, odbył się egzamin kończący kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych"  realizowany w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Wszyscy uczestnicy kursu egzamin zaliczyli  pozytywnie.

14 Kwi 2021
Wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. WYNIKI

03 Mar 2021
Wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych

  Projekt pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. WYNIKI

19 Lut 2021
Rekrutacja nauczycieli akademickich

  Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo w KPSW. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia o u dział w Projekcie należy złożyć w Dziekanacie WNMiT (bud. nr 3, pokój 9- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 01.03.2021 r.do godz. 13.00. Wniosek >>> Regulamin rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych>>>

23 Lis 2020
Wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   WYNIKI

24 Paź 2020
Zasady rekrutacji i udziału w Programie Rozwojowym Absolwenta

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   Na podstawie §  3 umowy uczestnictwa w Programie Stypendialno-Motywacyjnym   realizowanym na podstawie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich,przypominamy Absolwentom kierunku:  Pielęgniarstwo o konieczności przystąpienia do rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta.   W tym celu w terminie do 16.10.2020 r.  należy złożyć w Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMiT (pok. nr 9)następujące dokumenty: 1. Wniosek o udział w Programie Rozwojowym Absolwenta; 2. Dokument - Prawo wykonywania zawodu; 3. Potwierdzenie zatrudniania w podmiocie leczniczym z siedzibą na terytorium Polski w wymiarze pełnego etatu przez okres 2 lat. Ponadto informujemy, że osoby biorące udział w Programie Rozwojowym Absolwent zobowiązane są do uczestniczenia w cyklu bezpłatnych medycznych szkoleń zawodowych podnoszących ich kwalifikacje (zgodnie z harmonogramem). Absolwent uczestniczący w programie ma prawo do otrzymania w miejscu zatrudnienia indywidualnej opieki tutora oraz pobierał będzie stypendium absolwenckie przez okres 24 miesięcy, w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie. Z każdym zrekrutowanym Absolwentem zostanie podpisana indywidualna umowa.

19 Mar 2020
Wsparcie Studentów z kierunku Pielęgniarstwo walki z "koronawirusem"

W dniu 16 marca br. Rektor KPSW prof. dr hab. Marian Ursel otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prośbę o wsparcie przez studentów ostatnich roczników kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, działań służb sanitarno – epidemiologicznych w walce z koronawirusem. Za pośrednictwem Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych dr Wioletty Palczewskiej, która koordynuje całą akcję, prośbę Ministerstwa przekazano studentom z trzeciego roku kierunku pielęgniarstwa. Studenci na apel zareagowali natychmiast. Do walki z zagrożeniem epidemiologicznym zgłosił się prawie cały rocznik. Jak dowiedzieliśmy się, studenci będą pomagać w działaniach placówek w Jeleniej Górze, Lubaniu, Wałbrzychu i Bolesławcu. Należą się pochwały dla postawy młodych ludzi, którzy w tak dramatycznych okolicznościach w jakich się znaleźliśmy, zdecydowali się na bezinteresowną pomoc w walce z zagrożeniem epidemiologicznym, nie zważając na zagrożenie, któremu się poddają. Dziękujemy wam Studenci. Jesteście wielcy! Na fotografii pokazujemy codzienną pracę Studentów. W tym konkretnym przypadku Studenci 3 roku kierunku Pielęgniarstwo podczas zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w KPSW, gdzie trenują scenariusz ratowania życia osoby z ciężką niewydolnością oddechową.

09 Gru 2019
Wyniki rekrutacji opiekunów do projektu

Wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   wyniki do pobrania >>>  

21 Lis 2019
Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych w r. ak. 19/20

Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo w KPSW. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie należy złożyć w Dziekanacie WNMiT (bud. nr 3, pokój 5 - Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 06.12.2019 r. do godz. 14.30. Wzór wniosku rekrutacyjunego do pobrania >>> Regulamin rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych >>>

19 Paź 2019
Wyniki rekrutacji studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. WYNIKI Dokumenty do pobrania: Oświadczenie uczestnika Projektu. Zakres danych osobowych. Karta informacyjna. Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMIT (bud. nr 3, pokój 5) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminiedo dnia 30.10.2019 r.

11 Paź 2019
Wyniki rekrutacji studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do programu stypendialno-motywacyjnego

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   WYNIKI Dokumenty do pobrania: Oświadczenie uczestnika Projektu. Zakres danych osobowych. Umowa. Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMIT (bud. nr 3, pokój 5) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminiedo dnia 18.10.2019 r.

10 Paź 2019
Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na płatne obowiązkowe praktyki zawodowerealizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo z naboru 2018/2019. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 18.10.2019 r. do godz. 13.00. Formularz wniosku studenta na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>> Regulamin rekrutacji studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>>

30 Wrz 2019
Rekrutacja studentów pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego

Rekrutacja studentów pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do programu stypendialno-motywacyjnego Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Liczba osób, które mogą otrzymać stypendium – 15 osób Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie  podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 10.10.2019 r. do godz. 13.00. Formularz wniosku studenta do programu stypendialno – motywacyjnego >>> Regulamin rekrutacji studentów do programu stypendialno – motywacyjnego  >>>

30 Wrz 2019
Spotkanie informacyjne dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Uwaga studenci III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo Dnia 03.10.2019 r.  o godz. 10 w sali 24 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat działań realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Na spotkanie zapraszamy wszystkich studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

08 Sty 2019
Wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Wyniki

14 Gru 2018
Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo w KPSW. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5 - Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 21.12.2018 r. do godz. 13.00. Regulamin rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych Dokumenty do pobrania: 1.       Wniosek rekrutacyjny 2.       Regulamin rekrutacji  

27 Lis 2018
Informacja dla studentów kierunku pielęgniarstwa II roku

realizujących Projekt pn „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   Informujemy, że   świadczenia tj. stypendia i wynagrodzenie za obowiązkowe praktyki zawodowe otrzymane w związku z realizacją Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” są: 1. zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych; 2. - dla studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia świadczenia te nie podlegają obowiązkowi  ubezpieczeń emerytalnych i rentowych; - dla studentów powyżej 26 lat kwota wypłacanych świadczeń pomniejszona zostanie o składki obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

27 Lis 2018
Płatne obowiązkowe praktyki zawodowe - wyniki rekrutacji

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   WYNIKI Dokumenty do pobrania: 1.       Oświadczenie uczestnika Projektu. 2.       Zakres danych osobowych. Dokumenty należy złożyć do Biurze Projektu, tj. dziekanacie WPT (pok. nr 5) do dnia 29.11.2018 r.

27 Lis 2018
Program stypendialno-motywacyjny - wyniki rekrutacji

Program stypendialno-motywacyjny - wyniki rekrutacji Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. WYNIKI Dokumenty do pobrania: 1.       Oświadczenie uczestnika Projektu. 2.       Zakres danych osobowych. 3.       Umowa. Dokumenty należy złożyć do Biurze Projektu, tj. dziekanacie WPT (pok. nr 5) do dnia 29.11.2018 r.

22 Paź 2018
Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na płatne obowiązkowe praktyki zawodowerealizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 24.10.2018 r. do godz. 13.00. Formularz wniosku studenta na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>> Regulamin rekrutacji studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>>  

22 Paź 2018
Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego

Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Liczba stypendiów dla naboru 2017/2018 – 14 osób Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie  podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 24.10.2018 r. do godz. 13.00. Formularz wniosku studenta do programu stypendialno – motywacyjnego  >>> Regulamin rekrutacji studentów do programu stypendialno – motywacyjnego >>>

29 Sie 2018
Studiuj Pielęgniarstwo - to się opłaca!

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze bezustannie rozwija swoją ofertę studiów, co czyni ją nowoczesną Uczelnią, wdrażającą wiele innowacyjnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie. Dotychczasowe działania pozwoliły między innymi na zwiększenie efektywności zatrudnienia absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.  Nie pozostając biernym oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Karkonoska  działa dalej! Miło nam poinformować, że Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 3000000 zł na realizację projektu pn. Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla studentów i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo. Projekt obejmuje wsparcie dla studentów Pielęgniarstwa z naboru 2017/2018 oraz obecnego  poprzez następujące działania: 1.     Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, w ramach którego 75% studentów przez dwa lata otrzyma stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł/msc. 2.     Realizację płatnych praktyk kursowych. 3.     Cykl medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł  przez okres 24 miesięcy po podjęciu pracy w placówkach służby  zdrowia. 4.     Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia w podmiotach leczniczych. Działania te nie wykluczają możliwości otrzymania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej tj: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób  niepełnosprawnych oraz stypendium naukowego. Wszystkie przedsięwzięcia  związane są z profilem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo i mają na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności studentów i absolwentów w zakresie zmieniających się tendencji i nowości w Pielęgniarstwie. Dlaczego warto? Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Pielęgniarstwo to zawód, który z każdym dniem można odkrywać na nowo. Stabilizacja finansowa, prestiż społeczny, chęć pogłębiania wiedzy i spełniania własnych ambicji to tylko niektóre powody, dla których warto rozpocząć studia właśnie w tym kierunku. Wyspecjalizowana kadra oraz profesjonalne zaplecze dydaktyczne Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  gwarantują naukę poprzez doświadczenie i możliwość rozwoju zawodowego. Współczesna wizja studiów na kierunku Pielęgniarstwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy oraz zmieniające się trendy epidemiologiczne oraz demograficzne. Działania w ramach projektu w pełni korelują z powstającym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz z bogatą ofertą dydaktyczną Uczelni. Zasady naboru na kierunek Pielęgniarstwo znajdziecie tutaj >>> red. Natalia Niemotko