tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Projekt CZ-PL Transedu

Projekt CZ-PL Transedu

 

Projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym realizowany jest wspólnie przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze i  Wyższą i Średnią Szkołę Medyczną i Akademię Biznesu z Trutnova.

Przedsięwzięcie, zaplanowane na okres od września 2021 do sierpnia 2023, zakłada utworzenie wspólnej polsko-czeskiej platformy internetowej. Znajdą się na niej materiały ważne dla szkół w regionie transgranicznym. Będą to m.in. zapisy z polsko-czeskich spotkań online nauczycieli i kierownictwa szkół, w tym przykłady dobrych praktyk w zapewnianiu jakości kształcenia w dobie pandemii, nagrania ze spotkań na inne bieżące tematy, wykłady prowadzone przez ekspertów oraz materiały multimedialne ukazujące ciekawe aspekty pracy w wybranych instytucjach po obu stronach granicy.

Istotnym praktycznym elementem projektu jest doposażenie obu szkół w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie spotkań konferencji i wykładów online.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020 Przekraczamy granice, oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności, w łącznej wysokości 115 122,80 Euro na obu partnerów.

14 Cze 2023
Zapraszamy na polsko-czeskie seminarium online : „Nauki przyrodnicze-teoria i praktyka.“

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat: „Nauki przyrodnicze-teoria i praktyka.“   19 CZERWCA 2023 GODZ. 8:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link: https://zoom.us/j/94443994773?pwd=dVF4RThaQmtoN1h6aVRMZk10dUQ3QT09 Identyfikator spotkania: 944 4399 4773 Kod dostępu: GhY6AV     Nasze kolejne spotkanie dotyczy nauk przyrodniczych. Pierwsza z prelegentek dr Marta Pokora-Carzyńska zaprezentuje "Właściwości prozdrowotne biologicznie aktywnych peptydów wobec chorób cywilizacyjnych" a prelegentka z Czech, mgr Petra Cadova przedstawi praktyczne podejście do nauczania chemii z wykorzystaniem ICT.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek ochrony zdrowia i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy związane z medycyną. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.      Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów zewnętrznych, specjalistów z zakresu technologii żywienia i żywienia człowieka oraz  analizy materiałów biologicznych i informatyki. Wykłady będą wstępem do dyskusji na temat chorób cywilizacyjnych oraz znaczenia żywienia w tym zakresie oraz stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu chemii.                   dr Marta Pokora – Carzyńska w 2009r. ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia otrzymała w 2014 r. W trakcie realizacji badań w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością odbyła liczne szkolenia specjalistyczne oraz praktyki podnoszące kompetencje naukowe i kwalifikacje zawodowe. W 2013 r. odbyła semestralny staż naukowy na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech, dzięki czemu poszerzyła swoja wiedzę w zakresie izolacji biopeptydów i oceny ich właściwości.Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia związane z hydrolizą enzymatyczną białek, izolacją i oceną właściwości peptydów oraz pozyskiwaniem enzymów proteolitycznych ze źródeł niekonwencjonalnych i ich wykorzystaniem do otrzymywania biologicznie aktywnych peptydów.  Od 2016 r. prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją żywności tradycyjnej i regionalnej w duchu slow food.     mgr Petra Čadová ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Pardubicach na kierunku Analiza Materiałów Biologicznych. Ukończyła rozszerzone studia w zakresie nauczania informatyki w szkołach średnich. W 2019 r. ukończyła studia, aby wykonywać specjalistyczne działania - koordynację w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Od 1998 roku uczy w szkole podstawowej, a w 2012 roku dołączyła do Kolegium Edukacji, Szkoły Średniej i OA Trutnov. Obecnie jest zastępcą dyrektora tej szkoły          

16 Maj 2023
polsko-czeskie seminarium online na temat: „Stres w zawodach medycznych i jak sobie z nim radzić?” 22 MAJA GODZ.11:30

  Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie   zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat: „Stres w zawodach medycznych i jak sobie z nim radzić?” 22 MAJA GODZ.11:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny. Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link:   https://zoom.us/j/91286323860?pwd=a2lrNUFKOHNEZ0tDWmVGVlRUOXFGQT09 Identyfikator spotkania: 912 8632 3860 Kod dostępu: 2xUeW6   Stres jest jednym z aspektów pracy w zawodach medycznych dlatego chcielibyśmy poruszyć ten temat i powiedzieć w jaki sposób można sobie z nim radzić. Nasi eksperci pomogą nam odpowiedzieć na to pytanie.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek ochrony zdrowia i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy związane z medycyną. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów zewnętrznych, specjalistów z zakresu psychologii oraz                pielęgniarstwa zachowawczego i paliatywnego. Wykłady będą wstępem do dyskusji na temat              zagadnień związanych ze stresem towarzyszącym wykonywaniu zawodów medycznych.                                               mgr Karolina Smetanová- studiowała nauki psychospołeczne na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jest psychologiem szkolnym w SZŠ Trutnov.  Pracuje indywidualnie z poszczególnymi uczniami, ale także z całymi grupami klasowymi, gdzie   w profilaktyce zachowań ryzykownych stosuje  takie  formy pracy jak:  wycieczki pozaszkolne czy imprezy integracyjne.     lic.Beata Blicharz – Kaczmarek, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i paliatywnego. Pracuje zawodzie 23 lata. Lubi ludzi  i  ich historie.   Wspiera swoich pacjentów w trudnych momentach. Kocha swoją pracę . Czas wolny spędza aktywnie. Uwielbia góry, rower, biegówki i ‘małe’ podróże. Kocha Karkonosze bo jak sama mówi to jest jej miejsce na ziemi.       Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.      

19 Mar 2023
Zapraszamy na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnoie zapraszają na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat:    „Aspekty kulturowe w pracy tłumacza” 21 aMARCA GODZ.13:00 Platforma Zoom. Wstęp  wolny. Dołącz do spotkania Zoom   https://zoom.us/j/92835887099?pwd=YTdTbVR2SE1tcHU4VmZyVndjb2tQQT09 Identyfikator spotkania: 928 3588 7099 Kod dostępu: 9P0XB9   Zapraszamy  na spotkanie z tłumaczami, których praca wymaga ogromnej precyzji i przekazania treści w taki sposób, aby odbiorcy mieli wrażenie, że czytają lub słyszą oryginał. Wymaga to wczucia się w naturę przekładanego tekstu, znajomości kultury i historii danego kraju – odczytywania tego, co jest dyskretnie ukryte między wierszami.   Spotkanie jest przeznaczone dla nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.   Podczas spotkania będziemy gościć tłumaczy, których wykłady będą wstępem do dalszej dyskusji związanej z pracą tłumacza i aspektami kultury, które należy w niej zawrzeć.   mgr Małgorzata Słabicka-Turpeinen jest tłumaczką literacką z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Przekładem literackim zajmuje się od czasu ukończenia studiów germanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Kilkadziesiąt opublikowanych przez nią dotychczas przekładów książkowych powstało we współpracy z różnymi wydawnictwami w Polsce i w Niemczech. W 2007 roku przetłumaczona przez nią książka Obce miasto Gregora Thuma została wyróżniona nagrodą miesięcznika Odra oraz tytułem Ambasadora Wrocławia. Tłumaczenie to według niej pasja, sposób na odkrywanie świata, bo każdy nowy projekt to okazja do nauczenia się czegoś nowego.       Miroslava Eliasova zajmuje się pisemnymi i ustnymi tłumaczeniami z języka polskiego na czeski i z czeskiego na polski. Tłumaczy  pisemnie akty prawne a w zakresie tłumaczeń ustnaaych współpracuje z różnymi firmami i organizacjami podczas seminariów, szkoleń i spotkań biznesowych.      

22 Lut 2023
polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat: „Współczesne problemy gospodarki w Polsce i Republice Czeskiej”

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie zapraszają na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat: „Współczesne problemy gospodarki w Polsce i  Republice Czeskiej”   27 LUTEGO 2023 GODZ. 15:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   https://zoom.us/j/93769692086?pwd=bnVnU1Nxdk1uQmRJSyt4d0NHS1dMdz09 Gdyby link nie działał do spotkania można również dołączyć poprzez: Identyfikator spotkania: 937 6969 2086 Kod dostępu: LV5t1s     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane ekonomią obydwu krajów uczestniczących w projekcie. Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie ekonomii, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z problemami powstałymi w   wyniku zmian wywołanych     przez pandemię.   mgr Marlena Kressak Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia ukończyła w 2004r. uzyskując tytuł magistra ekonomii na kierunku finanse i bankowość.Od stycznia 2006r. pracuje w instytucjach finansowych. W latach 2006-2009 pracowała w Banku DnB Nord Polska SA na stanowisku Doradcy Klienta Instytucjonalnego SME. W latach 2010-2014 pracowała w Alior Banku SA na stanowisku Bankiera Klienta Biznesowego SME. W latach 2014 - 2021 pracowała na stanowisku Doradcy Klienta Agrobiznesowego w Banku Credit Agricole SA. Aktualnie od 09.2021r. pracuje na stanowisku Senior Relationship Manager Rynku Agro w Europejskim Funduszu Leasingowym Finance SA. Na każdym w/w stanowisku zajmowała się bezpośrednią obsługą klienta instytucjonalnego. Aktualnie oprócz pracy z klientem z sektora Agro   do jej obowiązków należy również obsługa i utrzymywanie relacji z dilerem w zakresie finansowania fabrycznego maszyn rolniczych. Zdobyła STATUETKĘ AS za najlepiszy wynik sprzedażowy w 2020r. wśród doradców finansowania fabrycznego w banku Credit Agricole w Polsce oraz pierwszą nagrodę w LIDZE SPRZEDAŻY za rok 2021 w EFL FIANANCE na stanowisku Senior Relationship Manager.   inż. Martin Sládek Inż. Martin Sládek urodził się w 1984 roku w Pradze. Po studiach pracował w administracji publicznej, a następnie w 2013 roku rozpoczął pracę w obszarze planowania finansowego w jednej z największych firm doradztwa finansowego w Czechach. Jest wykładowcą umiejętności biznesowych i wiedzy finansowej z wieloletnim doświadczeniem.         PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.  

28 Sty 2023
Kans zaprasza na seminarium online na temat : Wsparcie psychiczne studentów i uczniów w rzeczywistości popandemicznej. Kto i w jaki sposób powinien go udzielać ?

  Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie   zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat:   „Wsparcie psychiczne studentów i uczniów w rzeczywistości popandemicznej.  Kto i w jaki sposób powinien go udzielać ?“   30 STYCZNIA 2023 GODZ. 16:15 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link:     Dołącz do spotkania Zoom   https://zoom.us/j/94853228166?pwd=QWw2QkFCWjkvdmVOYU9hbHhLbTRjZz09 Identyfikator spotkania: 948 5322 8166 Kod dostępu: UrR21D     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z aspektami zdrowia psychicznego. Jest ono w centrum naszej uwagi w związku z tym  , że coraz więcej osób zgłasza problemy dotyczące gorszego samopoczucia w sferze mentalnej.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.               Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów zewnętrznych, specjalistów z zakresu psychologii,           psychiatrii oraz psychoterapii. Wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych ze           wsparciem psychicznym jakiego powinny udzielać uczelnie oraz szkoły w rzeczywistości           popandemicznej, w której wielu studentów skarży się na złe samopoczucie, brak motywacji do          działania oraz niską samoocenę.   mgr Karolina Smetanová-studiowała nauki psychospołeczne na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jest psychologiem szkolnym w SZŠ Trutnov.  Pracuje indywidualnie z poszczególnymi uczniami, ale także z całymi grupami klasowymi, gdzie   w profilaktyce zachowań ryzykownych stosuje  takie  formy pracy jak:  wycieczki pozaszkolne czy imprezy integracyjne.     mgr Piotr Kędziora jest psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie terapii poznawczo -behawioralnej, ukończył kurs z zakresu Terapii Poznawczo – Behawioralnej zorganizowany przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Doświadczenie jako psycholog oraz psychoterapeuta zdobywał m.in. pracując w Szpitalu MSWIA w Jeleniej Górze na Oddziale Zaburzeń Nerwicowych, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze oraz w Poradni Psychologicznej.     Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.     PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY JEST TUTAJ

22 Gru 2022
Wycieczka na oddział rehabilitacji w Przychodni Zdrowia w Jeleniej Górze w ramach projektu cz-pl transedu

W ramach współpracy polsko-czeskiej i programu INTERREG odbyła się kolejna wycieczka online. Tym razem odwiedziliśmy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o profilu rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Legnickiej, który ma swój oddział w Jeleniej Górze. Naszym prowadzącym był Pan mgr Michał Olba, fizjoterapeuta i pracownik naszej Uczelni a jego gościem , który udzielił informacji o placówce-dyrektor oddziału jeleniogórskiego, Pan Łukasz Richter. Zapraszamy do oglądania naszej relacji!!!! Strona Projektu   

02 Gru 2022
Polsko-Czeskie Seminarium online:

    Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat:   Budowanie dobrego wizerunku uczelni i szkół w zmieniającej się rzeczywistości-nauczanie hybrydowe, zmiana narzędzi marketingu i przekazu, wdrażanie nowych technologii oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych kadry.   07 GRUDNIA 2022 GODZ. 16:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny.     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z jakością kształcenia oraz budowaniem dobrego wizerunku uczelni oraz szkół. Doświadczenia pandemiczne zmusiły nas do wykorzystywania zróżnicowanych środków przekazu oraz  form współpracy ze studentami.    Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, firm, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.   Dołącz do spotkania ZOOM:    https://zoom.us/j/92147355872?pwd=bitPWWZUMVZ5MTZyQ01RalZnMWpGZz09 Identyfikator spotkania: 921 4735 5872   Kod dostępu: Pn7CuF               PAWEŁ TKACZYK, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION    Jest strategiem, właścicielem agencji MIDEA, autorem trzech bestsellerowych książek i mówcą publicznym. Poza książkami i blogiem, pisze regularnie do branżowych czasopism, takich jak „Brief” czy „Marketing w praktyce ".Miłośnik starych horrorów i filmów s-f. Nałogowy komputerowiec i gadżeciarz, zapalony fan nowych technologii, kinomaniak.                                                                               MGR BARBORA JERABKOVA   Jest nauczycielem edukacji plastycznej. Specjalizuje się w kreatywnym wykorzystaniu technologii informatycznej.                     Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.   PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ  

10 Lis 2022
polsko-czeskie seminarium online:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie   zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat:   „Jak poprawić efekty uczenia się na uczelni/ w szkole średniej w zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej: narzędzia, metody pracy ze studentami, jak nawiązać kontakt i go utrzymać oraz jak sprawdzać efekty uczenia się w zakresie nauczania informatyki i języków obcych”   21 LISTOPADA 2022 GODZ. 16:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z jakością kształcenia. Doświadczenia pandemiczne zmusiły nas do wykorzystywania zróżnicowanych środków przekazu oraz  form współpracy ze studentami.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link: https://zoom.us/j/99039220527?pwd=NXdSeTZOTW11ZGlNd09OM1ExdlZ5QT09 Gdyby link nie działał do spotkania można również dołączyć poprzez: Identyfikator spotkania: 990 3922 0527 Kod dostępu: 7S2P9n                  Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie jakości kształcenia, których             wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z jakością kształcenia w dobie               zmian wywołanych przez pandemię :   dr Małgorzata Szulc-Kurpaska, Collegium Witelona, Legnica, Polska, nauczyciel języka angielskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa , poprzednio wykładowca metodyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pracownik Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, obecnie pracownik Collegium Witelona w Legnicy, autorka wielu publikacji oraz książek z zakresu nauczania języka angielskiego, edukatorka. Została odznaczona za osiągnięcia w dydaktyce oraz edukacji Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2006r. Jest współautorką programów nauczania języka angielskiego w klasach I-III i w przedszkolu oraz podręcznika Sparks wydanego przez Oxford University Press, a także podręcznika metodycznego Teaching English to Young Learners wydanego przez PWN. W 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej brała udział w pracach nad projektem podstawy programowej dla języka obcego. W latach 2010-2011 współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu badania efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują badania w klasie i kształcenie nauczycieli języków obcych.       dr Vaclav Manena, Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna, Akademia Biznesu  (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska, absolwent Uniwersytetu w Hradec-Kralove. Uczy informatyki w liceum. Jest również wykładowcą i youtuberem. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie w e-learningu, edukacji online oraz wykorzystaniu technologii w nauczaniu. Prowadzi webinaria i konsultacje online dla szkół i organizacji wspierających edukację. Doradza firmom i agencjom edukacyjnym we wdrażaniu i stosowaniu technologii edukacyjnych. Na portalach społecznościowych publikuje wskazówki dotyczące nauczania informatyki.     Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.     PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ    

10 Lis 2022
Wycieczka on-line do Pałacu Pakoszów

W ramach projektu INTERREG pragniemy pokazać wszystkim zainteresowanym  jakie  możliwości stwarza rynek pracy w rejonie przygranicznym dla studentów i absolwentów KANS. W kolejnej już wycieczce on-line do zakładu pracy przyjrzeliśmy się sektorowi turystycznemu w naszym pięknym regionie. Taka perspektywa pracy  jest oferowana między innymi absolwentom kierunków: Biznes Turystyczny, filologia: specjalność filologia angielska, filologia: specjalność filologia germańska. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z wycieczki on-line do Pałacu Pakoszów, która odbyła się  28 września o godz. 15:30 na platformie YouTube. Link do relacji: https://www.youtube.com/watch?v=4oE5BFsqp5o   Zachęcamy wszystkich Państwa do wejścia na stronę internetową projektu: https://www.cz-pl-transedu.eu/pl   i zapoznania się również z wycieczkami on-line do zakładów pracy przygotowanych przez naszych czeskich partnerów.   Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.  

20 Maj 2022
Seminarium medyczne "Współczesne problemy zdrowotne - aspekt zdrowia psychicznego "

W dniu 20 maja 2022 roku odbyło się ostatnie w roku akademickim 2021/2022 seminarium tematyczne online poświęcone zdrowiu psychicznemu, które KANS realizowała wraz ze szkołą w Trutnovie w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839 odbyły się 3 seminaria online dla kierownictwa szkół i uczelni dotyczące jakości kształcenia, zarządzania krysowego w czasie pandemii oraz promocji szkół i uczelni. KANS wraz z Wyższą Szkołą Medyczną i Akademią Biznesu w Trutnovie przygotował również: 4 seminaria tematyczne dotyczące: nauk przyrodniczych, nauk społecznych, nauk medycznych i języków obcych. Prelegentami seminariów byli wykładowcy oraz Kadra Kierowicza KANS i Szkoły w Trutnovie.   W ramach projektu zostały między innymi zakupione 2 zestawy wideokonferencyjne. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: CZ-PL-TransEdu.eu Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z ostatniego seminarium. 

12 Mar 2022
Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: Nauczanie języków obcych i ich znaczenie na obszarze transgranicznym

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zapraszają na polsko-czeskie seminarium tematyczne online:   „Nauczanie języków obcych i ich znaczenie na obszarze transgranicznym” 29 MARCA GODZ. 11:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół średnich, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są języki obce, dydaktyka nauczania języków i ich historia. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych polskich uczestników prosimy o wypełnienie formularza, a czeskich uczestników o kontakt maliowy na: cadova@zsztrutnov.cz do 28.03.2022 do godziny 23:59 W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania. Podczas seminarium swoje prezentacje wygłoszą: dr Józef Zaprucki, profesor KPSW – Polska, wieloletni wykładowca kierunku filologia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Literaturoznawca i kulturoznawca niemiecki. Członek Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie (ICI) i Amerykańskiego Towarzystwa Semiotycznego (SSA). Visiting Professor na uniwersytecie Duquesne w Pittsburghu PA.Autor książek i licznych artykułów. mgr Zuzana Kuželová  – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska,– Nauczycielka języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Masaryka w Brnie gdzie ukończyła anglistykę i amerykanistykę o specjalizacji nauczycielskiej. Oprócz nauczania jest również odpowiedzialna za kursy języków obcych dla uczniów  i studentów szkoły. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839. Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ

03 Lut 2022
Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Chemia w żywności i wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu chemii”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zapraszają na polsko-czeskie seminarium tematyczne online: „Chemia w żywności i wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu chemii” 23 LUTEGO GODZ. 13:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny.      Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół średnich, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy związane z chemią, dietetyką i żywieniem. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych polskich uczestników prosimy o wypełnienie formularza, a czeskich uczestników o kontakt maliowy na: cadova@zsztrutnov.cz do 22.02.2022 do godziny 23:59 W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania.   Podczas seminarium swoje prezentacje wygłoszą: dr hab. inż. Barbara Żarowska, profesor KPSW i UPWr – Polska, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pracuje od 2014 roku. Swoją aktywność zawodową koncentruje głównie wokół roli mikroorganizmów w żywności, wykorzystaniu niekonwencjonalnych drożdży w procesach biotechnologicznych, a także badania interakcji między drobnoustrojami. dr Roman Hásek – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska,– Wieloletni dyrektor szkół medycznych w Trutnovie, a wcześniej dyrektor zakładu Saar Gummi Czech. Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze. Uzyskałstopień doktora z dydaktyki chemii na Uniwersytecie w Hradcu Králové, gdzie jest również wykładowcą. Swoją rozprawę doktorską poświęcił tematowi wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu chemii. Skupił się na eksperymentach, które filmował w zwolnionym tempie i analizował zjawiska, które zaobserwował w zwolnionym tempie. Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez Pana Zbigniewa Romankiewicza, mającego wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ

03 Lut 2022
Zapraszamy polsko-czeskie spotkanie tematyczne online: „Aspekty kulturowe w pracy tłumacza”

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zaprasza na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online:   „Aspekty kulturowe w pracy tłumacza” 21 MARCA GODZ.13:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Dołącz do spotkania Zoom   https://zoom.us/j/92835887099?pwd=YTdTbVR2SE1tcHU4VmZyVndjb2tQQT09 Identyfikator spotkania: 928 3588 7099 Kod dostępu: 9P0XB9   PROGRAM WYDARZENIA: 13:00 –  Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie uczestników spotkania 13:10-13:30 „Tłumaczenie ustne i jego formy”-  Miroslava Eliášová   13:30-13:50 Dyskusja 13:50 – 14:10 „Między wierszami. Aspekty kulturowe w przekładzie literackim“- mgr Małgorzata Słabicka-Turpeinen   14:10 – 14:30   Dyskusja 14:40 Zakończenie spotkania PROGRAM SPOTKANIA  Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

19 Sty 2022
Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: Promocja uczelni i szkół. Szanse i wyzwania okresu pandemii ”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zapraszają na polsko-czeskie spotkanie online na temat:  „Promocja uczelni i szkół.  Szanse i wyzwania okresu pandemii”   20 STYCZNIA GODZ. 14:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Pandemia COVID-19 zmieniła nie tylko system edukacji i metody pracy z uczniem w trakcie pandemii, ale także sposoby komunikacji społecznej i interpersonalnej. Zupełnie inne narzędzia są potrzebne, aby dotrzeć do potencjalnego ucznia czy studenta, aby wybrał daną szkołę lub uczelnię. Zapraszamy na wirtualne polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne poświęcone praktycznym działaniom podejmowanym przez placówki edukacyjne w obliczu bieżących wyzwań. Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osoby aktywne zawodowo, ale też te, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza na stronie: do 19.01.2022 do godziny 23:59.  W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania.   Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie promocji, komunikacji społecznej, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z promocją i budowaniem dobrego imienia szkół w dobie zmian wywołanych pandemią: dr Oliwia Tarasewicz-Gryt – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (KPSW), Polska,  specjalistka w zakresie komunikacji wizerunkowej, marketingowej i Public Relations. Dziennikarka i publicystka branżowego miesięcznika „Służba Zdrowia” oraz medexpress.pl. Członek Kolegium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW. inż. Michaela Slámová– Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA),Trutnov, Republika Czeska,-  nauczycielka przedmiotów związanych z ekonomią i przedsiebiorczością, kierownik działu promocji Akademii Biznesu. Nasze prelegentki opowiedzą m.in. o tym, jak wygląda promowanie placówek edukacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Zwrócą uwagę na rolę pandemii COVID-19, która zmieniła sposób dotarcia do potencjalnych uczniów i studentów. Przedstawią dobre praktyki, w tym narzędzia informatyczne, zastosowane w ich instytucjach. Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez panią Karinę Kurkovą, mającą wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu.   PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839. Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia.

06 Gru 2021
Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Zarządzanie kryzysowe w szkołach podczas pandemii w Polsce i Republice Czeskiej ”

 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zapraszają na polsko-czeskie spotkanie online na temat:  „Zarządzanie kryzysowe w szkołach podczas pandemii w Polsce i Republice Czeskiej" 14 grudnia 2021 GODZ. 14:20 Platforma Zoom. Wstęp wolny.    Początek pandemii COVID-19 stanowił spore wyzwanie nie tylko dla kierujących placówkami edukacyjnymi, ale również dla kadry dydaktycznej, uczniów i studentów. Dyrektorzy placówek edukacyjnych musieli zdalnie zarządzać pracownikami, a nauczyciele zgodnie z ich wytycznymi organizowali pracę, naukę oraz praktyki zawodowe  dla studentów.Jakie wnioski z tej sytuacji można wyciągnąć na przyszłość?Nasi prelegenci podsumują, jak sobie poradziliśmy w dobie kryzysu i czego się nauczyliśmy, skupiając się na zarządzaniu zmianą oraz na  modelach zarzadzania szkołami w kontekście zarządzania kryzysowego.  Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osoby aktywne zawodowo, ale też te, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości email z imieniem i nazwiskiem oraz, jeśli dotyczy, reprezentowaną instytucją, na adres: marek.runiewicz@kpswjg.pl, do 13.12.2021 do godziny 23:59.  W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania. Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym w dobie zmian wywołanych pandemią: dr inż. Jacek Trembecki – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (KPSW), Polska, pedagog i mediator, uzyskał stopień doktora w zakresie: nauki wojskowe. Z-ca kierownika katedry Nauk Społecznych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW oraz kierownik kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. mgr Kateřina Součková – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska,  nauczycielka przedmiotów medycznych, która ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, które zdobyła kierując szpitalem w Pardubicach W swojej prezentacji dr inż. Trembecki opowie o głównych założeniach organizacji kształcenia i wychowania na odległość. Ponadto skupi się on na zadaniach dyrektora jednostki oświatowej w związku z organizacją kształcenia na odległość. W swojej prezentacji wspomni o istotnej roli organu prowadzącego w realizacji przez jednostki oświatowe zadań zdalnego nauczania. Z kolei mgr Součková porówna zastosowane modele zarządzania kryzysowego na początku pandemii tj. wiosną 2020 roku, z modelami zastosowanymi w drugiej fazie pandemii tj. jesienią tego samego roku. Mgr Kateřina Součková podzieli się również z uczestnikami spotkania wiedzą na temat organizacji praktyk zawodowych w szpitalach w tamtym newralgicznym okresie. Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez panią Karinę Kurkovą, mającą wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ   Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.  

25 Lis 2021
Spotkanie w Republice Czeskiej

24 listopada 2021 w Libercu spotkali się partnerzy projektu Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym, realizowanego wspólnie przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze oraz Wyższą i Średnią Szkołę Medyczną i Akademię Biznesu z Trutnova w ramach programu Interreg 2014-2020. Mimo pandemii warto czasami zobaczyć się na żywo. Bezpośrednim pretekstem do tego było zaproszenie dla obu partnerskich szkół na naradę do Izby Gospodarczej w Libercu w Republice Czeskiej. Dyskusje dotyczyły nowego polsko-czeskiego przedsięwzięcia z dziedziny turystyki „Odkryj ukryte klejnoty”, opracowywanego przez Izbę Gospodarczą z Liberca. W ramach wnioskowanego projektu obie szkoły zaangażują uczniów i studentów do prac przy tworzeniu strategii promocji miejsc oddalonych od głównych atrakcji turystycznych w regionie. Umożliwi to zaplanowanie dalszych pożądanych i praktycznych działań, o realizację których będzie można wnioskować do kolejnej, właśnie otwierającej się, edycji programu Interreg 2021-2027. Po zakończeniu dyskusji nad nową inicjatywą, przedstawiciele KPSW, dr Kamila Biniek i dr Jacek Trembecki, przekazali na ręce menedżera z czeskiej szkoły partnerskiej, mgr Miluse Matejcovej,  pakiet materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu Platformy internetowej. Bluzy i kominy z nadrukiem logo partnerskich instytucji i logo programu Polska-Czechy będzie można zobaczyć na żywo już podczas pierwszego spotkania online dla kierownictwa projektu, które odbędzie się 29.11.2021. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji tutaj: zaproszenie.

16 Lis 2021
Zapraszamy na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Jakość kształcenia, rynek pracy a pandemia – dobre praktyki w Polsce i Republice Czeskiej”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnow zapraszają na polsko-czeskie spotkanie online na temat:    „Jakość kształcenia, rynek pracy a pandemia  – dobre praktyki w Polsce i Republice Czeskiej”   29 LISTOPADA 2021 GODZ. 15:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Po doświadczeniach pandemii COVID-19 zwróciliśmy szczególną uwagę na to, jak ważna jest jakość w kształceniu uczniów i studentów, chcących zdobyć w przyszłości odpowiednie miejsce na rynku pracy. Zapraszamy na wirtualne polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne poświęcone praktycznym działaniom podejmowanym przez placówki edukacyjne w obliczu bieżących wyzwań. Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osoby aktywne zawodowo, ale też te, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości email z imieniem i nazwiskiem oraz, jeśli dotyczy, reprezentowaną instytucją, na adres: marek.runiewicz@kpswjg.pl, do 28.11.2021 do godziny 23:59.  W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania. Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie jakości kształcenia, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z jakością kształcenia w dobie zmian wywołanych pandemią: dr Katarzyna Sradomska – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (KPSW), Polska, doktor nauk humanistycznych, edukator z zakresu nauczania dorosłych i nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji. Systematycznie współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przeprowadzając szkolenia egzaminatorów, przewodnicząc komisjom egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Współpracuje z instytucjami kształcącymi i doskonalącymi nauczycieli, szkołami oraz wydawnictwami materiałów anglojęzycznych. mgr Lucie Převlocká – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA),Trutnov, Republika Czeska,zastępca dyrektora ds. kierunków medycznych w VOŠZ, SZŠ i OA, nauczyciel z wieloletnim doświadczenie w nauczaniu teoretycznych i praktycznych przedmiotów medycznych. Na swoim stanowisku jest odpowiedzialna za akredytację programu kształcenia Wyższej Szkoły Medycznej, a także regularnie uczestniczy w spotkaniach Stowarzyszenia Wyższych Szkół Zawodowych. Nasze prelegentki opowiedzą m.in. o tym, jakimi wytycznymi warto się kierować w procesie zapewniania jakości kształcenia. Zwrócą uwagę na rolę zmieniających się wymogów rynku pracy. Przedstawią dobre praktyki, w tym narzędzia informatyczne, zastosowane w ich instytucjach. W swojej prezentacji MgrPřevlocká odniesie się ponadto do wyników badań przeprowadzonych przez czeski inspektorat szkolny w czasie pandemii oraz podsumuje własne doświadczenia z nauczania w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19 w Republice Czeskiej. Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez panią Karinę Kurkovą, mającą wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

29 Paź 2021
Spotkania robocze projektu CZ-PL

W dniu 17 września 2021 roku grupa pracowników  KPSW odwiedziła szkołę w Trutnovie aby omówić założenia projektu Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w rejonie transgranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu Czechy-Polska Przekraczamy Granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  Na spotkaniu w trakcie burzy mózgów wymyślona została nazwy platformy transedu. Przygotowano wstępny harmonogram seminariów online, wycieczek online do zakładów pracy oraz specjalnych seminariów dla kierownictwa szkół. Poruszone zostały także kwestie techniczne działania platformy. Kolejne spotkanie robocze odbyło się za pośrednictwem platformy ZOOM. Podczas spotkania dyskutowano o potencjalnych referujących na spotkaniach  oraz omówiona zostały też sprawy finansowe.